VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

“YOK ASLINDA BİRBİRİMİZDEN FARKIMIZ”.

Son günlerde, sosyal medya nam bu mecrada dolaşan ve “ahı gitmiş, vahı kalmış” Papa cenaplarının, Irak ziyareti sırasında, Irak’lı Şiiler’in üst düzey bir Ayetullah’ını ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf, altına yazılan yazıyla birlikte, bayağı popüler olmuş durumda.
Hem de genellikle “sol” tandanslı çevreler arasında.

Her şey bir yana, eğer bir konuda konuşacaksanız, öncelikle o konuyu bilmeniz gerekir.
Fotoğrafın üzerine veya altına yazılan yazıda, yaklaşık şu ifade yer alıyor; “tanrı bunlardan birisine, ‘evlenmeyeceksin ama içki içebilirsin’, diğerine ise, ‘4 kadın alabilirsin ama içki içemezsin’ demiş”.

Ben bu garabetten bir şey anlayabilmiş değilim. Bir kere, politik – molitik hiçbir mesajı yok. Ateizm propagandası desen, o bile değil. Ege yöresinin bir sözü vardır da burada yazılmaz. Yani bu çaba hiçbir işe yaramaz.

“Nedir bu zırtapozluğun esbab-ı mucibesi” dersen, onu yapanlara sormak gerekir.
Ben, o yazıda yer alanların üzerinde durmak istiyorum.
Hristiyan kültüründen gelen dostlar alınmasınlar ama, Hristiyanlık adı verilen inanç sisteminin kurucusu, kimilerine göre tanrının, kimilerine göre Yusuf’un oğlu; yine kimilerine göre kral Davud soyundan bir rabbi, kimilerine göre de yoksul bir marangoz olan Nasıralı İsa Mesih değil, Roma imparatoru Konstantinus’tur. İsa Mesih, yeni bir din tebliğ etmediğini, “ben bozulanı düzeltmek için geldim, yeni bir din vazetmek icin değil” diyerek bu gerçeği açıkça belirtmiştir.

Bir Yahudi, hem de inançlı bir Yahudi olan İsa’nın, bu inanç sahiplerine yasaklanmış olan şarabı içmesi düşünülemez. Ayrıca, son dönemlerde, özellikle Hristiyan kültüründen grlen bazı araştırmacılar, İsa Mesih’in Maria Magdelena ile evli olduğunu ve hatta soyunun günümüzde de devam ettiğini öne sürmektedirler.

Bu inanç sisteminde, Hristiyan kilisesinin kurucusu olarak, havari “Petrus” kabul edilir. “Tarik-i Dünya”, bekâr keşişlerin kaynağı manastır sisteminin kurucusu ise Kayserili “aziz” Vasil’dir “büyük”.

Poligami olayına gelince, Yahudi peygamber – kralı Süleyman bu konuda çarpıcı bir örnektir.
Kısacası, Semitik inançların (ve diğerlerinin) birbirinden zerre kadar farkı yoktur.
Bu zırvalıklarla uğraşana kadar, emperyalizmin ve onun maşası dinci faşizmin coğrafyamızdaki kanlı uygulamalarını, işsizliği, açlığı gündeme getirmek daha doğru olmaz mıydı?

Ahmet H. Köse

Yorumlar