VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Yırcalılar “Termiğe de başkanlığa da hayır” dedi

Yırca’da zeytin ağaçları için direnenler referandum öncesinde bir araya geldi, başkanlığı tartıştı. Başkanlık sisteminin her yere termik santral demek olacağını söyleyen Yırcalılar “Termiğe de başkanlığa da hayır” dedi

Manisa’nın Soma ilçesinin Yırca köyünde zeytinini, deresini, toprağını savunanlar geleceğini savunmak için bir araya geldi. Köy kahvesinde buluşan Yırcalılar termik kurmak için gelen Kolin’e “termik” dediğinde verdiği cevabı hatırlattı: Referandum mu? #Hayır

Halkevi Soma Madenci Evi’nin 26 Şubat’ta düzenlediği buluşmada Yırcalılara Anayasa değişikliği, termik santral karşıtı mücadeleleri üzerinden anlatıldı. İki yıl önce Yırca’da 7 bin ağacı keserek termik santral kurmak isteyen Kolin Grubu’na karşı Yırca’da köylüler bir yandan uzun bir direnişle bir yandan da hukuksal bir mücadele ile “Termiğe Hayır” demişlerdi. Bugün ise referandumda “evet” demenin memleketin her karış toprağına termik kurmak isteyenlere evet demek olduğu anlatıldı.
Başkanlık her yere termik santraldir

Yangından mal kaçırır gibi ÇED olumlu raporu veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da, köylünün arazisine acele kamulaştırma kararı ile el koyan Bakanlar Kurulu’nun iki yıl önce aldığı kararlar ile bir şirketin bir günde 7 bin zeytin ağacının kesilmesine yol açtığı Yırca’da termik santrali engelleyen Danıştay’ın verdiği karardı. Ancak başkanlık sistemi, termik santral yapılmamasının kararını veren Danıştay’ın da Tek Adam tarafından seçilen HSYK aracılığı ile işlevsizleştirilmesi anlamına geldiği, iptal kararı verebilecek bir yargı organının kalmayacağı ve yargının da yürütmenin de Tek Adam olması demek olduğu Yırcalılara anlatıldı.

Anlatımın ardından kahvede yanan soba etrafında çay ile sohbet devam etti. Bugün sadece “hayır” demenin yeterli olmadığı, köy köy, kahve kahve “hayır”ı büyütmek gerektiği vurgulandı. Zeytin ağaçlarına sahip çıkanların ise cevapları hazır: Kolin’e ne dediysek, Tek Adam rejimine de cevabımız aynı. Termik santrale hayır, referandumda hayır.

Kaynak: sendika15.org/2017/02/baskanlik-her-yere-termik-santral-demektir-termige-de-baskanliga-da-hayir

Yorumlar