VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Yaşam Dostu Gıda Dayanışma,Üretim ve Paylaşım Grupları

Nezih Gençler

DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE ÇAĞRI

rf3S
ağlığını düşünen tüketiciler olarak, küçük üreticiler tarafından doğal,
katkısız, kimyasal gübresiz, geleneksel ve yerel yöntemlerle üretilen *ARTİZAN tarım ve hayvancılık ürünlerini ve üreticilerini desteklemeli ve bu ürünlerin küçük tüketicilerle paylaşımına katkıda bulunmalıyız… Temel bir amacımız da “patent yasaları” ve “sertrifika” yöntemleriyle yok edilmek üzere olan yerel gıda ve tohumlarımızın korunup serbestçe üretiminin ve dolaşımının sağlanması, tarımsal biyoçeşitliliğimizin korunması ve geliştirilmesi olmalıdır. Sağlıklı,güvenli ve adil gıdaya ulaşmanın garantörü; küçük üretici ile küçük tüketicinin tanışması ve karşılıklı güven temelinde kardeşleşmesi-örgütlenmesidir. Biz tüketiciler beslenme ve gıdaya ulaşma alışkanlıklarımızı sorgulamalıyız ve gerçek, yaşam dostu, katkısız,GDO‘suz, geleneksel ve doğal yöntemlerle üretilmiş tarım ve hayvancılık ürünlerini tedarik etmek üzere yerel gruplar oluşturarak marketlerin ve AVMlerin tasallutundan ve insafsızlığından kurtulmak için alternatif
tedarik ve paylaşım örgütlenmelerini yaşama geçirmeliyiz. Bu bağlamda tüm tüketicilerin duyarlılığı ve gayretleri bir tercih değil yaşamsal bir zarurettir. Gruplarımız marketçilik yapmamalıdır. Amacımız buradan kâr edip sermaye biriktirmek ve para kazanıp zengin olmak olmamalı.
   Bu sistem içinde ne yazık ki ticaret yapmak zorunda kalsak bile bilinçli ve insan için ticaret yapmalıyız. Doğa ve toplum için ilkemizden asla taviz vermemeliyiz. Her yerel grubun bir deposu, paylaşım merkezi ve
paylaşım-dağıtım aracı/araçları olabilir. Merkezin ve deponun vergi,kira, elektrik, su, işgücü gibi temel masrafları ile taşıt(lar)ın yakıt ve yıpranma giderleri karşılanır, bir sonraki tedarik ve üretim için birikim sağlanırsa, bu kamu kurumu yaşamaya devam eder. Başkaca bir beklentimiz de olmamalı. Her grup üye sayısına göre maksimum kapasitesini ve gücünü gerçekçi bir şekilde belirlemelidir. Her grup için rasyonel üye ortalaması 100 olarak
belirlenebilir. Böyle bir grubun azami (en fazla) hedefi; öncelikle,eski uzun sap buğdaylarımızın su değirmeninde öğütülmüş tam buğday unundan ekşi mayalı gerçek ekmek üretimini aylık 1000-1500 adet olarak
gerçekleştirmek olabilir. O grup, 1000-1500 ekmeği tüketen arkadaşlarımızın diğer temel gıda ihtiyaçlarını da tedarik edebilecek duruma gelebilir. Talepler bu kapasiteyi aşarsa benzer yeni grupların oluşturulması gerekir. Bunun için de ilk gruptan arkadaşların bilgi, tecrübe ve işgücü desteğinden
yararlanılır. Bunu; arının oğul vermesi örneğine benzetebiliriz.

Amacımız;tüm kenti, tüm büyük kentleri ya da Türkiye’yi “doyurmak” ya da belli bir bölgedeki pazarı ele geçirmek ve oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere genişlemek ve büyümek olmamalı.Ana hedeflerimizden biri de yerinde üretim-yerinde tüketim ilkesi olmalıdır.
Kapasitemizi belirleyen; ürün kalitemizi ve ilkelerimizi koruyacak kadar üretim-tedarik gücümüz ve denetim kabiliyetimizdir… Tabi bir de ilkelerimize uygun ürün bulabilmemiz, kapasitemizi etkileyecektir…
Yerelimizde bulamadığımız geleneksel ve doğal yöntemlerle üretilen gıda maddeleri grubumuzun üyeleri tarafından da üretilebilir… Örnek olarak rüşeymli-kepekli tam buğday unundan ekşi mayalı ekmek, yoğurt, peynir,
tereyağı… Böyle tüketici dayanışma ve tedarik grupları kurmak isteyen arkadaşlara, eğer uygun görürlerse Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bizzat gelerek tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunabiliriz.

(*) özenle ve geleneksel olarak üretilmiş Nezih Gençler Yaşam Dostu Gıda Dayanışma Üretim ve Paylaşım Grupları destekçisi-kolaylaştırıcısı
0532 725 76 82 – 0533 551 77 06

Yorumlar