VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Yahudi Proletaryasının “Bağımsız Bir Siyasi Parti”ye gereksinimi Var mı?

İskra, No 34, 15 Şubat 1903 Lenin Toplu Eserler 


(geniş alıntı EA) Litvanya, Polonya, ve Rusya Genel Yahudi İşçi Birliği Dış Komitesi tarafından yayınlanan Posledniye İzvestia  (Ocak 28/15, 1903) nın, 105. sayısı  “Bir Manifestoyla ilgili olarak’ başlıklı,(Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi Ekaterinoslav Komitesi tarafından yayınlanan manifesto) önemli  olduğu kadar olağanüstü olan, ve gerçekten “endişe verici sonuçları ile dolu şu  aşağıdaki ifadeyi içeren  kısa yazıya yer veriyor : “Yahudi proletaryası kendisini (aynen!)* bağımsız (aynen!) siyasi parti içinde oluşturdu , Bund.”
Daha önce bunu bilmiyorduk. Bu yeni bir şey.
Şimdiye kadar Bund Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisinin bileşen bir parçası olmuştu, ve Posledniye İzvestia’nın 106 ıncı sayısında,  “Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi başlığını taşıyan, Bund Merkez Komitesinin bir açıklamasını hala (hala!) buluruz. Dördüncü ”en son kongresinde, de, Bund   (Rus yoldaşlarının, Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisinin bir bölümünün isim üzerine görüşünü duymak istemlerini öngörmeden ) ismini değiştirmeye ve Rus Partisi Kuralları içine yeni federal ilişkiler “sunmaya” karar verdi. Yurtdışı Rus Sosyal-Demokratlar Birliğinden çekilmiş olduğu gerçeğini açıklamakta bu kelime kullanılabilinirse, Bund Dışişleri Komitesi bu ilişkileri “sundu” bile, ve  onlarla federal bir anlaşmayı tamamlamışlar.
Öte yandan Iskra Bund un Dördüncü Kongresi kararlarını tartışınca, Bund un kendisi RSDİP’nin Bund un istek ve kararlarını kabul etmesini sağlamak istediğini çok kesin olarak belirtti; başka bir deyişle, kesin bir dille ve kategorik olarak RSDİP yeni Kuralları benimseyene kadar ve Bund a yönelik tutumunun yeni biçimini oluşturana  kadar, RSDİP’nin bir bölümü olarak kalacağını belirtti.
Ama şimdi, aniden, bize Yahudi proletaryasının zaten kendisini bağımsız bir siyasi parti içinde şekillendirdiği söylendi! Tekrarlıyoruz – bu yeni bir şey.
Bund Dış Komitesinin Ekaterinoslav Komitesine öfkeli ve aptalca saldırısı aynı derecede yeni. Biz en sonunda (gerçi ne yazık ki çok geç olsada) bu manifestonun bir kopyasını aldık,  böyle bir manifestoya saldırarak Bund un şüphe götürmez bir şekilde ciddi bir siyasi adım attığını söylemek de tereddüt etmiyoruz. Bu adım ,  Bund un tamamen bağımsız bir siyasi parti olarak  ilanı ile tamamıyla uyum içindedir, ve bu yeni partinin çehresine ve davranışlarına oldukça ışık saçar.
(…)

Ekaterinoslav Komitesi anti-semitizmin sonsuz olduğu konusunda Siyonist masala karşı geldi (ve haklı olarak); Bund öfkeli yorum yaparak sorunu sadece karmaşıklaştırdı ve Yahudi işçilerin kafalarına sınıf bilincini köreltme eğiliminde  fikirler soktu.
Rusya nın bütün işçi sınıfının siyasal özgürlük  ve  sosyalizm için yürüttüğü mücadelesinin  bakış açısından,Bund un Ekaterinoslav Komitesine  saldırısı aptallığın doruğudur.  “Bağımsız bir siyasi parti” olarak Bund un bakış açısından, bu saldırı anlaşılabilir: Sakın  ha “Yahudi” işçileri, hiç bir yerde “Hıristiyan” işçiler le birlikte, onlardan ayırımsız örgütlemeye kalkmayın! Eğer Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi veya komiteleri adına Yahudi işçilere hitap ederseniz, Bunu, bizim dışımızda, Bund u görmezden gelerek, ya da ondan hiç sözetmeden, doğrudan yapmaya kalkmayın !
Ve bu derinden üzücü gerçek tesadüfi değildir. Yahudi proletaryasını ilgilendiren konularda bir keresinde özerklik yerine  “federasyon” talep edilmiş olması nedeniyle, her ne pahasına olursa federasyonun bu ilkesini gerçekleştirmek için Bund u “bağımsız bir siyasi parti” ilan etmeye mecbur kaldınız. Ancak; Bund u bağımsız bir siyasi parti olarak  ilan etmeniz  Yahudi proletaryasının ve genel olarak Yahudi Sosyal demokratların görüşlerinde kaçınılmaz ve engellenemez  bir değişimin başlangıç ​​noktası olacak olan ulusal sorundaki temel hatanızın bir saçmalığa indirgenmesidir.

1898 yılında  kabul edilen Kurallar altındaki “Özerklik”, Yahudi işçi sınıfı hareketine ihtiyacı olan herşeyi sağlar;  Yidiş dilinde propaganda ve ajitasyon, kendi edebiyatı ve kongresi, tek genel sosyal-demokrat bir program ekleme ayrı taleplere ulaşma hakkı ve Yahudi yaşamının özel karakterlerinden kaynaklanan gereksinimlerini karşılamak. Bunun dışındakalan her şeyde Rusya’nın tüm proletaryasının yürüttüğü mücadelenin çıkarları doğrultusunda,  Rus proletaryası  ile bütün bir  füzyon (kaynaşma, birleşme), olmalıdır. 

Böyle bir füzyon durumunda “zorla ezilmekten (tersine karar alma)” korkuya gelince, özellikle Yahudi hareketi ile ilgili konularda tüm “zorla- ezilmelere” karşı özerklik bir garanti olduğu için, davanın doğası, bunu asılsız kılar, aynı zamanda otokrasiye karşı mücadeleyle ilgili konularda, Rusya’nın bir bütün olarak tüm burjuvazisine karşı mücadele de tek ve merkezi bir militan örgüt olarak hareket etmeliyiz, dil ya da milliyet farkı gözetmeden bütün proletaryayı, birliği teorik ve pratik taktiksel ve örgütsel sorunlar tarafından sürekli perçinleşmiş olan Proletaryayı, arkamıza almalıyız, ve her biri kendi yolunda ayrı yürüyecek örgütler kurmamalıyız, bir sürü bağımsız örgütlere bölünerek saldırı gücümüzü zayıflatmamalıyız, ve yabancılaşmayı ve yalnızlaşmayı getirmemeliyiz, ve ondan sonra da kötü-meşhur “federasyon” bandajları ile suni şekilde nakledilmiş bir hastalığı tedavi etmek zorunda kalmamalıyız”


Çeviri
Erdogan A
Kasım 11, 2018

* (Sic) , hatalı, yanlış  olan “yazılanın”, değiştirilmeden, aynen aktarıldığını belirten bir kelime.

Kaynak
Iskra, No. 34, February 15, 1903
Lenin Collected Works Volume 6 Does the Jewish Proletariat Need an “Independent Political Party”?

Yorumlar