Yabancılaşma

Günümüz köleliliği doğadan uzaklaşan,kendi ürettiği teknolojiye yabancılaşmış kölesi olmuş insan!