Web içerik filtreleme

Anyweblock– Web içerik filtreleme yazılımı.iRejectTrash- Web içerik filtreleme yazılımı.

Proxomitron Naoko- Web içerik filtreleme yazılımı.

Sponsored Ad Blocker- Web içerik filtreleme yazılımı.