VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

V.İ.Lenin: DEVRİMİN İKİ ÇİZGİSİ ÜZERİNE

V. İ. LENİN

Sotsial-Demokrat No. 48, November 20, 1915

“Priziv” No. 3’te Bay Plehanov, yaklaşan Rus devriminin temel teo­rik sorununu koymaya çalışıyor.[38] Marx’tan, Fransa’da 1789 devriminin yükselen bir çizgide, 1848 devriminin ise alçalan bir çizgide hareket ettiğinin söylendiği bir alıntı yapıyor. Birinci durumda iktidar, birbiri ardı sıra daha ılımlı partiden, daha radikal partilere geçmişti: Meşrutiyetçiler —Jirondenler Jakobenler. İkinci durumda tam tersini görüyoruz: Proletarya -küçük-burjuva demokratları— burjuva cumhuri­yetçileri — III. Napoleon. Yazarımız, “Rus devriminin yükselen bir çizgide hareket etmesinin”, yani iktidarın önce Kadetler ve Oktobristlere, sonra Trudoviklere geçmesinin “temenni edilecek bir şey” olduğu sonucuna varıyor. Ve bu gözlemden elbette, Rusya’da solcuların akılsız oldukları, çünkü Kadetleri desteklemek niyetinde olmadıkları, tersine, zamanından önce onların itibarını sarsmak istedikleri sonucu çıkarılıyor.

Yorumlar