VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

TÜRK İŞ TEKEL DİRENİŞİNİN 16. GÜNÜNDE SONUNA KADAR EYLEM VE DİRENİŞ DEDİ

0

Yazar:Türk-İş-sendika.org

turk-isTürk-İş Başkanlar Kurulu Tekel işçileri başta olmak üzere çalışma yaşamının acil ve güncel sorunlarının çözümü için almış olduğu eylem takvimi çerçevesinde sabah saatlerinde başlayan Olağanüstü toplantısı sonuçlandı.

Bildiride; Eylemlerimiz, 8 Ocak, 15 Ocak, 22 Ocak tarihlerinde “çalışmama hakkımızı kullanarak” ve AK Parti il binaları önündeki kitlesel basın toplantılarımızla sürecektir.  TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu,  TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve yerlerde diğer emek ve meslek örgütlerinin de davet edilmesiyle geniş katılımlı bir dizi miting düzenlenmesine karar vermiştir.” denildi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu;  krize karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle işsizleşmenin ve esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştığı; Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmediği;  İşçileri köleleştirmeye yönelik uygulamaların sürdürüldüğü,  4/C ve benzeri uygulamalar ile bu yaklaşımın desteklendiği; İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmaya devam edildiği; Çalışma hayatını düzenleyen yasaların 2009 yılında da demokratikleştirilmediği; Vergi adaletinin sağlanamadığı; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın çalışanları mağdur eden olumsuzluklarının giderilmediği;  TÜRK-İŞ’in belirleme ayıbına ortak olmadığı asgari ücretin 2009 yılında da yine sefalet ücreti olarak belirlendiği; İş sağlığı ve güvenliği alanındaki aksaklıkların giderilmemesi nedeniyle  ölümlü iş kazalarının devam ettiği; I Mayıs kutlamaları; Tekel işçileri ve İtfaiye işçilerinin eylemleri başta olmak üzere emek ve meslek örgütlerinin eylemleri karşısında 2009 yılında da “orantısız güç” kullanılmaya devam edildiği; 2009 yılında sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmek bir yana, ön yargılı tavırlarla varolan diyalog mekanizmalarının da işlevsiz hale getirildiği, tespitlerine yer vermiş; bu sorunların giderilmesinin aynı zamanda TÜRK-İŞ’in talep ve isteklerini oluşturduğunu belirlemiştir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu tüm bu tespitlerden hareketle 2009 yılını çalışanlar açısından  “tüm zamanların en kötü yılı” olarak tanımlamış, tüm bu yaklaşımların 2010 yılında da devam etmesi halinde, Türkiye’deki toplumsal dengelerin daha da bozulacağı uyarısında bulunmuştur.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, alınan zam kararlarının yeni yıla ilişkin umutların ilk günden kırılmasına vesile olduğuna dikkat çekmekte, geçim zorluğu içindeki halkın yeni zam kararlarıyla daha da bunaltılmaması gerektiğine vurgu yapmaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2821 sayılı Sendikalar; 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası değiştirilmeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, toplu sözleşme yetkisi alan sendikaları ilan ettiği İşkolları İstatistiklerinde yöntem değişikliği yapmasının çalışma yaşamında kaos yaratacağını düşünmekte, öncelikle çalışma hayatını düzenleyen yasalarda değişiklik yapılmasını istemektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu TEKEL işçilerinin ve  itfaiye işçilerinin mücadelesi ile Şeker-İş Sendikamızın özelleştirmelere karşı mitingleri düzenlediği mitingleri desteklemektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Hükümeti, işçilere

ve onların sendikalarına karşı dostça yaklaşmaya ve onların istek ve taleplerine karşı duyarlı olmaya çağırmaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu,  23 Aralık 2009 tarihinde yaptığı toplantıda yukarıda 2009 yılı değerlendirmesinde de ifade edilen sorunlarımızın giderilmesi için “sürekli eylem” kararı almış, bu çerçevede eylemlerin ilk adımları hayata geçirilmiştir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu başarılı geçen eylemlerimiz için teşkilatımıza, bize destek veren emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler ile yazılı ve görsel medyaya teşekkür etmektedir.

Eylemlerimiz, 8 Ocak, 15 Ocak, 22 Ocak tarihlerinde “çalışmama hakkımızı kullanarak” ve AK Parti il binaları önündeki kitlesel basın toplantılarımızla sürecektir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu,  TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve yerlerde diğer emek ve meslek örgütlerinin de davet edilmesiyle geniş katılımlı bir dizi miting düzenlenmesine karar vermiştir. Sendika.Org-Ankara

tekeldirenisi16gun_3-2009-12-30
tekeldirenisi16gun_2-2009-12-30
tekeldirenisi16gun_1-2009-12-30

İlk yorumunuzu yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.