VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

TÜRK İŞ İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU HÜKÜMETİ UYARDI… TEKEL İŞÇİLERİ DİRENİYOR…

Yazar sendika.org

  İstanbul’da alanlara çıkan Türk-İş İstanbul Şubeleri, TEKEL, itfaiye ve demiryolu işçilerine yapılan saldırıları kınadı ve bugün buradayız yarın Ankara’da diyerek AKP hükümetini uyardı…
Tek Gıda İş Sendikası üyesi İşçiler Türk-İş önünde eylemdeler. Ankara Valiliği ve polis ise eylemi bugün dağıtacaklarına yönelik tehditlerine devam ediyor… Ankara’da ki Tekel direnişi 8. gününe girdi. Gece gündüz Türk-İş Genel Merkezi’nde bekleyen sendikalı işçiler “Yılgınlık yok direniş var” sloganıyla mücadelelerini sürdürüyorlar...

Akademisyenlerden Tekel işçilerine destek
Üniversitelerin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinde görev yapan akademisyenler bir bildiri yayınlayarak çalışma yaşamındaki sorunlara dair görüşlerini bildirdiler. Bildirinin sonunda bu görüşleri savunan akademisyenler bildiriye imza attılar.

Bildirinin ve imzacıların tam metni şöyle;

Eğitim ve araştırmalarında insan onuruna yaraşır bir çalışma yaşamı ile istihdam hakkını temel ilke edinen üniversitelerimizdeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin öğretim üyeleri olarak, çalışma hayatına ilişkin son gelişmelerden endişe duymaktayız. Ülkemizde son dönemlerde çalışanlara yönelik olumsuz tutum ve tahammülsüzlüklerin şiddet boyutuna ulaştığı gözlenmektedir. Hak arayan Tekel işçilerine ve itfaiyecilere güvenlik kuvvetlerinin ölçüsüz müdahalesi, toplu sözleşme ve grev hakları için mücadele eden demiryolu çalışanlarına yönelik baskılar, bu tahammülsüzlüğün örnekleridir. Tersanelerden ve maden ocaklarından gelen iş kazası ve ölüm haberleri, işiyle birlikte umudunu kaybeden insanların kendilerinin ve aile yakınlarının canına kıymasına kadar uzanan gelişmeler, emeğe yönelik kayıtsızlığın sosyal ve sendikal hakların yanı sıra yaşam hakkını da kapsayan ihlallere kadar uzanan acı sonuçlarıdır.

Çalışma yaşamına ilişkin sorunların çözülmesi amacıyla, insan haklarına saygılı ve dayalı devlet ile sosyal devlet ilkelerinin gereği olarak, sosyal adalet doğrultusunda atılacak adımların, Türkiye’de gerçek bir sosyal barışa ulaşmanın olmazsa olmaz koşulu olduğunu düşünüyoruz. Hükümeti, işçiler ile kamu görevlilerinin sendika, toplu pazarlık ve grev haklarının eksiksiz olarak kullanılması için gerekli önlemleri almaya; çalışma yaşamını Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, Birleşmiş Milletler’in ve Avrupa Konseyi’nin Anayasa’nın 90. maddesine göre “ulusalüstü” nitelik taşıyan sözleşmelerine uygun hale getirmeye; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin sendika, toplu sözleşme, grev ve toplu eylem hakları konusundaki kararlarına uygun davranmaya ve aralarında iş denetiminin de bulunduğu önlemlerin titiz bir biçimde hayata geçirilmesini sağlamaya çağırıyoruz. Muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarını ve kamuoyunu ise, çalışanların hak arama çabalarına daha duyarlı davranmaya ve bu konuda etkin girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Ü., Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli Ü., Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ufuk Aydın (Anadolu Ü., Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu (Akdeniz Ü., Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Oğuz Karadeniz (Pamukkale Ü., Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Serap Palaz (Balıkesir Ü., Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Gülay Toksöz
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu
Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman
Prof. Dr. A. Gürhan Fişek
Prof. Dr. Mesut Gülmez
Profr. Dr. Müjdat Şakar
Prof. Dr. Zeki Erdut
Prof. Dr. Tijen Erdut
Prof. Dr. Yüksel Akkaya
Prof. Dr. Faruk Sapancalı
Prof. Dr. Pars Esin
Doç. Dr. Abdülkadir Şenkal
Doç. Dr. Aşkın Keser
Doç. Dr. Dilek Baybora
Doç. Dr. Oğul Zengingönül
Doç. Dr. Metin Özuğurlu
Doç. Dr. Verda Canbey Özgüler
Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu
Doç. Dr. İlkay Savcı
Yrd. Doç. Dr. M. Onat Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Aziz Çelik
Yrd. Doç. Dr. Burcu Kümbül Güler
Yrd. Doç. Dr. Gözde Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici
Yrd. Doç. Dr. Betül Urhan
Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik
Yar. Doç. Dr. Fatma Kocabaş
Yar. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu
Yar. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu
Yar. Doç. Dr. Özlem Çakır
Yar. Doç. Dr. Rabia Çizel
Yar. Doç. Dr. Beyhan Aksoy
Yar. Doç. Dr. Handan Kumaş
Yar. Doç. Dr. Kamil Orhan
Yar. Doç. Dr. Nesrin Demir
Yar. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
Yar. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan
Yar. Doç. Dr. Umut Ulukan
Yar. Doç. Dr. Çağatay Şahin
Yar. Doç. Dr. Hakan Koçak
Yar. Doç. Dr. Sayım Yorgun
Yar. Doç. Dr. Fatma Yıldırım
Yar. Doç. Dr. Serap Özen Çöl
Yar. Doç. Dr. Recep Kapar
Dr. Mehmet Ali Şuğle
Dr. Meltem Güngör Delen
Arş. Gör. Arzu Özsoy
Arş. Gör. Sevda Köse
Arş. Gör. Doğa Başar Sarıipek
Arş. Gör. Melih Sertkan
Ar. Gör. Taner Akpınar
Ar. Gör. Çağla Ünlütürk
Ar. Gör. Nagihan Durusoy Öztepe
Ar. Gör. Murat Çolak
Ar. Gör. Efe Çınar
Ar. Gör. Elif Tuğba Doğan
Ar. Gör. Onurcan Taştan
Ar. Gör. Nail Dertli
Ar. Gör. Osman Tezgel
Ar. Gör. Hakan Topateş
Ar. Gör. Mehmetcan Türkölmez
Ar. Gör. İlker İnan Akçay
Ar. Gör. Ayşe Gözde Koyuncu
Ar. Gör. Barış Koyuncu

TEKEL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ 8. GÜNÜNDE

Ankara’da ki Tekel direnişi bugün 8. gününde. Tek Gıda İş üyesi işçiler direnişlerini kararlılıkla sürdürüyorlar.

Tek Gıda-İş yönetimi bir açıklama yaparak direnişin sürdüğünü vurguladı. Dayanışmaya gelen emek ve demokrasi güçlerine teşekkür etti.

Talepler kabul edilene kadar buradayız
Dün akşam saat 20.30’da Türk-İş önünde Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel’ in yaptığı açıklama sonrası direniş kararlılıkla sürüyor. Türkel yaptığı açıklamada hükümetin dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 2 bakanı görevlendirdiğini bunun iyi niyetli bir adım olarak atıldığını düşündüklerini fakat adım atmanın yeterli olmayacağını ve bir an evvel taleplerinin kabul edilmesini beklediklerini söyledi. Türkel, taleplerinin net olduğunu 4-C kadrosunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini ve tüm Tekel işçilerinin özlük haklarıyla başka kamu kurumlarına gönderilmesini, kadrolu işlerini geri verilmesini istediklerini vurguladı ve bunun için mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Mustafa Türkel, Çarşamba günü Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun olağanüstü Türk-İş Genel Merkezi’nde toplanacağını gündemin sadece Tekel direnişi, demiryolu emekçilerinin ve itfaiye emekçilerinin mücadeleleri olacağını açıkladı.

Açıklama öncesi TMMOB Şehir PLancıları Odası üyesi mühendisler ve Ankara Tabip Odası üyesi doktorlar ve öğrenciler direnişçi işçileri ziyaret ettiler.

Direniş sürüyor, dayanışma büyüyor
Dün akşam Sendika Genel Başkanı Mustafa Türkel’in yaptığı bu açıklama sonrası işçiler bugün yine sabah saatlerinden itibaren Türk-İş Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı. “Yılgınlık yok direniş var”, “Dönmek yok ölmek var”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Genel grev genel direniş”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “4-C’ye hayır” sloganlarıyla eylemlerini sürdüren işçilere dayanışma ziyaretleri de sürüyor.

Sağlık emekçileri ziyaret etti
SES Ankara Şubesi ve Dev Sağlık-İş İç Anadolu Bölge Temsilciliği bugün saat 17.30’da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi bahçesinden başlayan bir yürüyüşle Tekel işçilerinin direnişine destek ziyareti yaptı. Sağlık emekçileri 8 gündür direnen Tekel işçilerinin yanında olduklarını gösterdiler.

Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Harb-İş ve Haber-İş sendikalarıda dün akşam saatlerinde direniş alanına destek ziyaretinde bulundu.

İşçiler sendikalar tarafından getirilen sıcak çorbalarla karınlarını doyurdular.

Sendika.Org-Ankara 
 
 
 
 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.