VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

TMMOB:”Alp Gürkan’ın Odadan ihracı hukuka uygun bulundu”

Yazar: Tmmob

2015 yılında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından üyelikten ihraç edilen SOMA Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın kararın iptaline ilişkin davada Mahkeme, Yüksek Onur Kurulumuzun verdiği ihraç kararını hukuka uygun buldu.

SOMA Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın TMMOB Üyeliğinden İhracı Mahkeme Tarafından Hukuka Uygun Bulundu

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın ,Soma Katliamında doğrudan sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üyeliğinden ihraç edilmesine ilişkin dava süreci tamamlandı. İdare mahkemesinden görülen davada, Alp Gürkan’ın Odadan ihracı hukuka uygun bulundu.

Alp Gürkan’ın, 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen ve 301 madencimizin ölümüyle sonuçlanan Soma Maden Faciası’na neden olan teknik, idari ve işletmecilik anlamında kusur ve ihmalleri tespit edilerek, Odadan ihraç edilmesine karar karar verilmiş ve onanması için 28 Mart 2015 tarihinde TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na sevk edilmişti. TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından yapılan 15 Mayıs 2015 tarihinde yapılan değerlendirmede, Soma Holding A.Ş.’ye bağlı Soma Kükürt İşletmeleri A.Ş.’nde yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuş olan Alp GÜRKAN’ın, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesi uyarınca “Odadan İhraç Cezası” ile cezalandırılması kararının onanmasına karar verilmişti.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu kararının iptali istemiyle Alp Gürkan tarafından açılan dava sonucunda İdare Mahkemesi “13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 maden işçisinin ölümüne sebebiyet veren bir olayda, bu maden işletmesinin yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan davacının, olayın vehameti karşısında davalı idarece durumun değerlendirilerek meslek camiasından uzaklaştırılmalarında mutlak zaruret bulunması nedeniyle odadan ihraç cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.” kararını verdi. 10 Kasım 2017 tarihinde görülen davanın gerekçeli kararı, 20 Mart 2018 taraflara tebliğ edildi.

Yorumlar