VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

TEZ KOOP İŞ SENDİKASI VE TESCO KİPA ÖRGÜTLENMESİ

Yazar Nezih Gençler
tescokipa

TEZ KOOP İŞ SENDİKASI’NIN 17-18 OCAK 2011 TARİHİNDE TOPLANAN SON BAŞKANLAR KURULU’NDA OLUP BİTENLERVE OLAMAYIP BİTEMEYENLER:

TESCO KİPA İŞÇİLERİNİ TEMSİLEN SEÇİLEN ÜST KURUL DELEGELERİNİN GENEL KURULDA SEÇME VE SEÇİLME HAKLARININ VE GENEL KURUL DELEGELİKLERİNİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEYEN

 • GNL. EĞTM. SKR. HAYDAR ÖZDEMİROĞLU,
 • GNL. SKR. HAKAN BOZKURT,
 • GNL. YNT. KRL. ÜYESİ LEVENT KOÇ,
 • GNL. YNT. KRL. ÜYESİ M. ADEM CAN

TESCO KİPA İŞÇİLERİNİ GÜDÜLECEK KOYUN YERİNE KOYMAYA KALKTILAR…

Başkanlar Kurulu toplantısında; Genel Başkan Gürsel Doğru, Genel Mali Sekreter Ayhan Kurtuluş Demirer, Genel Örgütlenme Sekreteri Fikret Omak TESCO KİPA üyelerinin de genel kurulda temsil edilmeleri gerektiğini, Çalışma Bakanlığı tarafından yetkinin verildiğini, mahkemenin devam etmesinin işverenin itirazı sonucu olduğunu, bu süreçte TESCO KİPA işçisine işveren gibi yaklaşanlardan işçi sınıfının hesap soracağını belirterek, TESCO KİPA DELEGELERİNİN SEÇME VE SEÇİLME HAKLARINI KULLANMALARI GEREKTİĞİNİ savunmuşlardır.
Başkanlar Kurulu’nda yapılan oylamada İzmir (S. Birol Aslanoğlu), İzmir 2 (Naci Boz), İstanbul 1 (Rahim Sarıpolat), Edirne (İsmail Hakkı Tuna), Giresun (Hüseyin Özden), Erzurum (Hakan Kurt), Antalya (Sabahattin Değirmenci), Eskişehir (Recai Ilgın), Zonguldak (Sedat Ölmez) ve Gaziantep (Bilal Öztokmak) şubeleri TESCO KİPA işçilerinden yana oy kullanırken,

 • ANKARA 1 (Salih Gönüllü),
 • ANKARA 2 (Mustafa Barın),
 • ANKARA 4 ( Genel Yönetim Kurulu Üyesi-Levent Koç),
 • DİYARBAKIR (Genel Yönetim Kurulu Üyesi-M. Adem Can),
 • GEBZE (Celalettin Kurt),
 • BURSA (Ünal Özcan)
 • İSTANBUL 5(2) (Rabia Özkaraca Över),
 • İSTANBUL 4 (Cemal Kement),
 • ADANA (Hülya Özcan)

şubeleri TESCO KİPA işçilerinin genel kurulda seçme ve seçilme haklarına karşı çıktılar.
Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu’nun 4 üyesi, kaybedeceklerini anlayınca, toplantı tutanaklarını tutan genel merkez çalışanlarını da tutanakları kendi istedikleri gibi yazmazlarsa işten atmakla tehdit etti…
Sonunda Tez Koop İş sendikası Başkanlar Kurulu 13’e 12 TESCO KİPA işçilerinin seçme ve seçilme haklarının olduğuna karar vermiştir.
Bunun üzerine; Genel Yönetim Kurulu’nda çoğunlukta olan Haydar Özdemiroğlu, Hakan Bozkurt, Levent Koç, M. Adem Can ve akıl hocaları Sadık Özben yeni bir oyun sahneye koymuşlar.
Muhalefetteki İzmir şubesini bölmek ve delege yapısını bozmak amacıyla kurmaya giriştikleri, genel denetleme kurulu Raportörü Hüseyin Yıldız’ı başkan olarak görevlendirdikleri Muğla çakma Şubesi Mahkeme kararıyla durdurulduğu halde, sanki Hüseyin Yıldız’ın da başkanlar kuruluna, mahkeme kararıyla durdurulan ve yok sayılan Muğla çakma şubesini temsilen katılmış ve TESCO KİPA işçileri oy kullanmasın diye oy vermiş gibi imzasını almışlar, bu da yetmemiş, Diyarbakır’dan şube sekreterini acilen Ankara’ya getirtip, onun da, sanki Diyarbakır şubesini temsil ediyormuş ve başkanlar kuruluna katılmış gibi TESCO KİPA işçileri oy kullanmasın yönünde imzasını almışlardır. Başkanlar Kurulu bittikten sonra tezgahlanan bu oyunla şimdi mahkemeye itiraz edeceklermiş… TESCO KİPA işçileri, bir taraftan işverenin itirazlarıyla, bir taraftan da bezirgan-aristokrat-bürokrat sendika ağalarının itirazları ile kuşatılmak istenmektedir.
Bütün bu gayretkeşlik, 2003’den beri sendika üyesi olan, 8000 işçinin çalıştığı ve 5000’e yakın sendika üyesinin bulunduğu TESCO KİPA işçilerinin sendikalarında seçme ve seçilme haklarını ellerinden alabilmek içindir…
Ankara şubelerine bağlı TESCO KİPA Ankara, Konya, Nevşehir, mağazaları işçileri;
Bursa şubesine bağlı TESCO KİPA Bursa, Yalova, Balıkesir, Edremit, Burhaniye, Ayvalık mağazaları işçileri;
Adana şubesine bağlı TESCO KİPA Mersin mağazası işçileri;
TESCO KİPA İstanbul Kurtköy, Pendik ve Silivri mağazaları işçileri
TESCO KİPA Derince ve İzmit mağazaları işçileri
Tanıyın sizi temsil edenleri, dostunuzu ve düşmanınızı…
Tabi TESCO KİPA Ege, Marmara, Trakya, Akdeniz bölgesindeki mağazaların işçileri, sizler de tanıyın dostlarınızı ve düşmanlarınızı…
TEZ KOOP İŞ’İN KADERİ TESCO KİPA İŞÇİLERİNİN KADERİ,
TESCO KİPA İŞÇİLERİNİN KADERİ TEZ KOOP İŞ’İN KADERİ OLDU!
TESCO KİPA işçisi Tez Koop İş sendikasında seçme ve seçilme hakkını çoktan aldı. Sürecin nasıl işlediğine kısaca bakalım. Tez Koop İş Sendikası, Mayıs ayı başında TESCO KİPA’da sigortalı olarak çalıştığını iddia ettiği tüm üyelerini, sendikal çoğunluk tespiti talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmiş. Bakanlık da yaklaşık 2 aylık bir süre içinde bu talebi incelemiş. Nasıl incelemiş? Sendikanın bakanlığa çoğunluk tespiti için başvurduğu tarihte, işveren tarafından bakanlığın bölge müdürlüklerine gönderilen aylık sigorta bildirgelerindeki sigortalı işçi kayıtlarını, sendikanın gönderdiği üye kayıtlarıyla karşılaştırmış. Bu çalışmayı bakanlık, bünyesinde ve bölge müdürlüklerinde çalıştırdığı müfettişler ve uzmanlarla yaklaşık 2 ay boyunca yapıp tamamlamış. Devlet, bizden kestiği vergilerle ücretlerini ödediği belki onlarca memurunu iki ay boyunca çalıştırarak, bu işyerinde çalışan toplam işçi sayısının yarısından 100 fazlasının ilgili sendikanın üyesi olduğunu tespit edip, ilgili yasaya göre sendikanın yetki için gerekli çoğunluğa sahip olduğunu tüm taraflara bildirmiş… Ancak yasa “6 iş günü içinde taraflardan biri ilgili iş mahkemesine başvurup bakanlık aleyhine dava açarak, üye çoğunluğunun olup olmadığını duruşmalı olarak yeniden sayılıp mahkemece tespit edilmesini isteyebilir” diyor… Yani yasa koyucu; bakanlığın devlet memuru müfettişlerine, konunun uzmanlarına “güvenilmez, bir de mahkemece tespit yapılsın, hatta o mahkemeye de güvenilmez, bir de Yargıtay’a itiraz hakkı koyalım” demiş. Şimdi içinizden bazıları “yahu sen devlet memuruna hakaret mi ediyorsun!” diye aklından geçirebilir. Hatta kimi işgüzarlar bu yazı için devletin maddi-manevi şahsiyetine hakaret davası açmaya da kalkabilir. Buyursunlar… Yargılanmaya hazırım. Ancak burada mevcut yasayı aktarıyorum. Hukuk fakültesini 3. sınıftan terk ettiğim için belki yeterince hukuk diliyle değil ama halk diliyle aynen hukukun ne dediğini aktarıyorum.
“Yok buradan yasa koyucunun çalışma bakanlığı müfettiş ve uzmanlarına güvenmediği sonucu çıkartılamaz” deniliyorsa, yani benim zorlama ve kanırtma yaptığım iddia edilecekse; o zaman daha vahim bir durumla karşı karşıyayız demektir. Yukarıdaki yorumumda, kurumların birbirlerine güvensizliğinden, yasal bir çelişkiden söz edile bilir. Ancak böyle bir çelişkinin olmadığı yani yasa koyucunun devlet memuruna güveninin tam olduğu, böyle bir güvensizlik olduğu iddiasının kötü niyetli bir yorum olduğu söylenecekse; o zaman; yasa koyucunun, kendisini seçen vatandaşlara eşit davranma zorunluluğu ilkesi, Anayasa’nın eşitlik ilkesi, kişinin temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi ilkesi, özgürce derneğe, sendikaya üye olma hakkı çiğneniyor, Allah korusun!, Anayasa tebdil ve tağyir ediliyor demektir… Çünkü yasalar anayasaya aykırı olamazlar…
Yani yasa koyucu Meclis, en azından bu yasayı çıkarırken taraf mı tutmuştur? Bunca işsizlik ortasında, bunca yasaklar cehenneminde, işçiler bin bir zorlukla sendikal çoğunluğu sağlarlarsa, “gösteririz biz onlara, alın bakalım, işverene mahkemeye ‘itiraz hakkı’ tanıyalım da siz de bilmem kaç yıl sonra yetkiyi alabilirseniz helal olsun!” mu demişler… Öyle ya, eğer bu işverene tanınmış haksız itiraz haksızlığı, Çalışma Bakanlığı müfettiş ve uzmanlarına güvensizlik değilse, geriye ne kalıyor?.. Hukuk fakülteleri birinci sınıflarında öğretilen bir hukuk kuralı vardır. Her yasa bir sebebe dayanarak çıkartılır. Yasalar çıkartılırken Anayasa’nın yukarda saydığım maddelerine ve diğer anayasal ilkelere, temel insan haklarına ve KAMU yani HALK çıkarlarına aykırı olamazlar…
Her yasa bir nedene dayalıysa, bu “6 işgünü içinde itiraz hakkı” neye dayanarak verilmiştir? Ha, “sadece işveren değil öteki muhtemel ilgili sendikalar da itiraz edebilirler” mi deniyor? O zaman bu itiraz hakkı sadece, kendilerinin de üyesi veya çoğunluğu olduğunu iddia eden diğer sendikalarla sınırlı tutulsaydı. Hayır, inadına işverene de itiraz hakkı verilmiş… Yani meclis, bir kısım TC vatandaşlarını; işverenleri, diğer bir kısım TC vatandaşlarından; işçilerden ayırıp iki tarafa farklı muamele yapıyor. Şimdi bakalım, işverenler kendi sendikalarına, ticaret ve sanayi odalarına, borsalarına, uluslar arası üst meslek ve işveren birliklerine üye olurlarken, işçilere itiraz hakkı tanınmış mı? Biliyorum gülüyorsunuz… Tabii ki tanınmıyor. Kaldı ki bunca işsizin olduğu bir ülkede “itiraz et” desen, hiçbir işçi, işvereninin hangi işveren sendikasına veya odasına üye olmasına itiraz edebilir ki? Bu da ayrı bir ekonomik ve sosyal adaletsizlik… Demek ki burada korkunç bir ANAYASA İHLÂLİ ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin haksız ve taraflı tutumu söz konusu… Peki bu durumda ne olabilir? Bu yasayı böyle çıkaran Meclis, Anayasa’yı çiğnemiştir. Ya yasa Anayasa’ya göre düzeltilecektir ya da Meclis münfesihtir, çünkü Anayasa’yı ihlal etmiştir… Bu konuda henüz dava açılmaması ve hukuki sürecin başlatılmaması tamamen işçi ve halk örgütlerinin yöneticilerinin, onların avukatlarının, baroların, halktan yana olduklarını her yerde söyleyen sözde muhalefet partilerinin eksikliğidir.
Böyle bir antidemokratik, adaletsiz, haksız hukuksuzluk içinde, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için binbir zorlukla, canlarını dişlerine takıp, hatta ölümü göze alıp örgütlenip oluşturdukları birlik ve dayanışmanın adı olan sendikaları, gene işçilerin kendi içlerinden seçtikleri temsilciler yönetmektedir. Tez Koop İş Sendikası’nın Anatüzüğü’ne göre Şube Genel Kurulları, (Anatüzük-madde27) şubenin en yüksek ve yetkili organı olup, ŞUBENİN FAALİYET SAHASI İÇİNE GİREN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİN kendi içlerinden seçtikleri delegelerle şube yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinden meydana gelir. Burada ne toplu iş sözleşme imzalanması şartı ne de yetki şartı vardır. Tüzük sadece faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalışan üyeler şartını yeterli bulmuştur. Peki ne için yeterli bulmuştur? Şube genel kurulunda seçme ve seçilme için. Yani şube genel kurulunun seçeceği organlarda ve vereceği görevlerde sadece bu şart aranmaktadır. Şube genel kuruluna katılan delegeler, kendi içlerinden şube yönetim kurulunu, denetim kurulunu, disiplin kurulunu ve SENDİKA GENEL KURULU’NA KATILACAK ÜST KURUL DELEGELERİNİ SEÇER…
Gerçekten TESCO KİPA işçileri de 2003 yılından beri Tez Koop İş Sendikası’nın çeşitli şubelerinin faaliyet sahası içindeki işyerlerinde çalışan üyeleri olmuşlardır. Sendikal birlik ve dayanışma ile işverenden gelen baskılara karşı daha kolay mücadele etmeye başlamışlar, dolayısıyla işverenin kendilerini kolayca kapı dışarı edemeyeceği ve eskisine göre kendileri için daha avantajlı bir ortam yaratmışlardır. Gene bu birlik ve dayanışma içinde kasapların tüm bölgelerde bölge tazminatı almaları, işverenin zam dönemlerinde, tüm mağazalarda uyguladıkları çeşitli mücadele biçimleriyle, işverenin zam oranlarını göreceli olarak yükseltmeleri, yılbaşı paketlerine karşı topluca davranış göstererek işverenin daha fazla erzak vermek zorunda kalması, yemeklerin iyileştirilmesi, çalışma saat ve koşullarının iyileştirilmesi… tüm bunlar sendikal birlik ve dayanışma içinde, tabi göreceli olarak sağlanan kazanımlardır. Burada henüz ne çoğunluk vardır, ne de yetki… Ama sendikal birlik ve dayanışma vardır. Dolayısıyla güç oranında hem çoğunluk vardır, hem yetki vardır. Bu öylesine gerçek ve meşru bir YETKİDİR. Tüm bunlar 2003 başından bu tarafa yaşandığı için, bugün toplu sözleşmesiz işyerleri içinde TESCO KİPA şartları oldukça iyi bir durum arzetmektedir. Şimdi burada resmi olarak toplu iş sözleşmesi yok, resmi olarak, hukuki olarak kesin bir yetki de yok. Ancak hayatın gerçekleri, meşru bir zeminde hepsinin varlığını kanıtlar niteliktedir. Çünkü sendika demek kuru tüzük, masalar ve sandalyeler ve kalem, kağıt, yöneticilerin boy boy resimleri, amblemler, sadece bayrak, Atatürk resmi demek değildir. Onlar her devlet dairesinde ve banka şubesinde de var… Sendika demek BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE HAK ALMAK, ÇALIŞMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK demektir… İşte TESCO KİPA işçileri 2003 başından beri şubelerinde birlik ve dayanışma içinde örgütlü olarak TEZ KOOP İŞ SENDİKASININ ÖRGÜTLÜ üyeleridir. Her şube genel kurulunda yaşadık, bazı bürokrat, aristokrat, statükocu sendika ağalarının çıkıp “seçemezsiniz, seçilemezsiniz!” demesine hiç aldırış etmeden, ŞUBELERİNİN GENEL KURULLARINA KATILIYORLAR, SEÇİYORLAR SEÇİLİYORLAR. Yani kervan yürüyor…
Şimdi dönemsel olarak ilk kez genel merkez genel kurulu denk geldi. Gene birileri kayıt-kuyut diyorlar. Bilmem kaçıncı madde… Tamam, buyurun bakalım o bilmem kaçıncı maddeye… Şube genel kurulunun ilgili maddesi işlerine gelmiyor. Onu görmezlikten gelip, şimdi Anatüzük-madde13) genel merkez genel kurulundaki, “aidat ödeyen” ve “kesin” kelimelerine tutunuyorlar… Eh denize düşen de yılana sarılırmış. Bakalım o “yılan” kurtaracak mı memurcukları? Ne diyor sarıldıkları Anatüzük maddesi? Genel kurula katılacak delegeleri belirlerken bir grubu; “… aidat ödeyenler” olarak belirliyor. Diğer bir grup delegeyi ise; “Şubelerin yönetim kurulları …,” diye belirliyor. Başka bir grup delege olarak da; “yetkisi kesinleşen işyerlerinde çalışan üyeler …” diyor. Bizim memurcuklar bu maddeye tutunuyorlar. “… Şubeler listelerini genel yönetim kuruluna teslim eder… Genel yönetim kurulu … üst kurul delegelerinin tespitinde esas alınacak sayıları belirlemek üzere başkanlar kuruluna sunar.” Dünkü kıyamet işte burada koptu… Genel merkez genel kurulunun oluşumunu anlatan bu maddeye şekli olarak bakıldığında, gerçekten şube genel kurulları maddesinde olmayan bir şart varmış gibi gelebilir formül ezbercilerine. Aslında burada tüzüğün iki maddesi şekli olarak birbirleriyle çelişiyor. Şubenin faaliyet alanına giren işyerlerinde çalışan üyelerden oluşan şube genel kurullarının kendi içinden seçtiği üst kurul delegelerinin, üst kurula katılabilmeleri için, daha önce seçilirken kendilerinde aranmayan bir şartla üst kurul delegelikleri yok sayılabilir mi? Yaşar ne yaşar ne yaşamaz misali… Aynı tüzüğün bir maddesine göre üst kurul delegesisin, bir başka maddesine göre değilsin! Burada şu gerçeği de unutmamak lazım: Tüm sendika üyelerinin katılımıyla seçilen delegelerden oluşan, tüm sendika organlarını seçen ve genel merkez organlarını seçecek olan üst kurul delegelerini de seçen ŞUBE GENEL KURULLARINA KATILAN DELEGELERDİR. Yani şube genel kurulu, sendikal temsilin en temel, önemli ve asıl organıdır. Şube genel kurulu olmazsa ne genel merkez genel kurulu ne de genel yönetim kurulu oluşabilir, sendika yaşam bulamaz. O nedenle, anatüzükteki ŞUBE GENEL KURULU OLUŞUMU VE ŞUBE GENEL KURULUNA KİMLERİN KATILACAĞI maddesi, genel merkez genel kurulu oluşumu ve kimlerin katılabileceği maddesinden çok daha önemli ve temel bir maddedir.
Evet Anatüzüğün (13. ve 27. maddeleri) bu iki maddesi, ilk genel merkez genel kurulunda, birbirine şekli olarak da uyumlu hale getirilmeli. Ancak SENDİKA GENEL KURULU’NUN toplanabilmesi gerekir ki bu görevini yerine getirebilsin. Tabi bu arada böyle bir şekli çelişkiyi anatüzüğe sokabilen elleri ve kafaları da anmadan geçmeyelim. Kim yaptı, nasıl oylandı bilmiyorum. Bilenler bilmeyenlere anlatsın… Evet nasıl toplayacağız genel kurulu? İşte burada tüzükler yasalara, yasalar da anayasalara uygun olmalıdır ilkesi devreye girebilir. Peki hepsi birbirine uygunsa, yani yasa sadece; ‘HER SENDİKA ÜYESİ, HER ORGANDA SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA SAHİPTİR’ diyip ayrıntıları tüzüğe bıraktıysa? O zaman bir yasa koyucu ya da hakim gibi yorum hakkımızı kullanmalıyız. Mahkemeye gidilse, hakim de böyle yapacak.
Problemin içeriğini, gerçekleri, işin ruhunu şimdilik bir kenara bırakıp, problemin şekli olarak çözümüne şöyle bir öneri geliştirilebilir: Genel merkez genel kurulu oluşumunda, şubelerin ilgili maddesine göre seçilip gelen üst kurul delegeleri, belki ilk ve son defaya mahsus olarak geçerli kabul edilebilir. Çünkü tersi durumda sendikanın hiçbir zaman genel merkez genel kurulunu toplayamama gibi bir sonuç ile karşılaşılabilir. Böylece toplanan genel kurulun bir işi de tüzükteki bu şekli olarak birbiriyle çelişen maddeleri birbirleriyle uyumlu hale getirmektir.
İşin aslına dönersek; TESCO KİPA işçileri hem ilk çoğunluklarında, hem 2008 Ağustos ayından beri, hem de ikinci çoğunluklarında; MEŞRU, YAŞAYAN GERÇEKLİK OLARAK, TİS İMZALANAN BİR ÇOK YERDEN ÇOK DAHA FAZLA SENDİKAL BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE KESİN YETKİN VE YETKİLİ DURUMDADIR. Çünkü sendika demek, işçiden ayrı bir KESİN YETKİLİ AVUKAT, KESİN YETKİLİ KOMİSYONCU demek değildir. İşveren ilk çoğunluk döneminden beri sendikayı ve sendikal birliği biliyor. 2008 Ağustosundan beri TESCO KİPA’DA SENDİKA VAR MI YOK MU SORUSU TARİHE KAVUŞMUŞTUR. BU DURUM İŞVERENCE DE 2. KEZ ALENİLEŞMİŞTİR. TESCO KİPA İŞVERENİ, BAKANLIKTAN ÇOK ÖNCE, 2008 AĞUSTOSUNDA SENDİKAL BİRLİK VE DAYANIŞMAYI KABULLENMEK ZORUNDA KALMIŞ VE KARŞILIKLI GÜÇLER DENGESİ ORANINDA HAK VE İYİLEŞTİRMELER ELDE EDİLMİŞ, İŞVEREN KARŞISINDAKİ GÜCÜN SENDİKAL BİRLİK VE DAYANIŞMA OLDUĞUNU BİR ÇOK KEZ İTİRAF ETMİŞTİR. EN SON İŞVEREN GÜDÜMÜNDE YAPTIRILAN DEPARTMAN, MAĞAZA, BÖLGE VE TÜRKİYE FORUM TEMSİLCİLERİ SEÇİMLERİNİN ÇOĞUNU SENDİKA ÜYELERİNİN KAZANDIĞINI BİZZAT İŞVERENİN KENDİSİ İTİRAF ETMİŞTİR. ARTIK BURADA SENDİKA HUKUKİ OLARAK VAR MI yok mu sorusu abesle iştigaldir… YOKSA BU ÖTEN GUGUKLU SAAT Mİ? BUNU BİR DE SENDİKA YÖNETİCİLERİNE ANLATABİLSEYDİK, 2010 TEMMUZUNDA TESCO KİPA İTİRAZ EDECEK CÜRETİ KENDİSİNDE BULAMAZDI. Muhakkak biz anlatamamışızdır…
Şimdi bir de yazının başında bahsettiğim, örgütlenirkenki zorlukları ve yetki itirazları konusundaki yasal ve anayasal çelişkileri tekrar hatırlayın… VE SENDİKA GENEL MERKEZİNDEKİ MEMURCUKLARIN ZAVALLILIKLARINI, KENDİ KOLTUKLARINI KURTARMAK İÇİN NASIL OYUNLARA SAPTIKLARINI, HANGİ FARE DELİKLERİNE SIĞINDIKLARINI GÖRÜN…

Eyyy sendikayı babalarının çiftliği zannedenler… Ey genel eğitim sekreteri ünvanlı HAYDAR ÖZDEMİROĞLU, genel sekreter ünvanlı HAKAN BOZKURT, yönetim kurulu üyesi ünvansız (Ankara 4 Şube Başkanı ünvanlı) LEVENT KOÇ, yönetim kurulu üyesi ünvansız (Diyarbakır Şube Başkanı ünvanlı) M. ADEM CAN… Ve bu 4 Avarelli Daltonların 5.si ve akıl hocası … Yahu bugün birçok TESCO KİPA mağazasında hâlâ çalışan üyelerimizin sendikamızın yönetim, denetim ve disiplin kurullarında aktif görevli olduklarını, ÜST KURUL DELEGESİ OLDUKLARINI İŞVEREN BİLİYOR, İŞTEN ATAMADIĞI GİBİ İTİRAZ DA EDEMİYOR. PEKİ SİZE N’OLUYOR DA BÖYLESİNE MEŞRU BİR ÇOĞUNLUK VE YETKİ VARKEN İTİRAZ EDİYORSUNUZ BEYLER? SİZİN KAYBETME OLASILIĞINIZIN KARŞILIĞI, SENDİKAYA BUNDAN SONRA HİÇ GENEL KURUL YAPTIRTMAMAK MI? SİZDEN SONRA TUFAN MI? Kariyerizm delirtti mi sizi?
Hele şu son günlerde sendika çalışanlarına yaptığınız zulümler nedir? Şube çalışanlarını işsizlik cehennemiyle tehdit ediyorsunuz. Örgütlenme bürosunda terör estiriyorsunuz. İstediğiniz evrakı, istediğiniz gibi hazırlamazlarsa, istediğiniz delege sayısını ayarlamazlarsa İŞTEN ATMAKLA tehdit ettiğiniz insanlar işçi ve siz de hala bir işçi sendikasının binasındasınız. Unutmayın! Özellikle bu son gelişmeler GERÇEK, FAŞİST YÜZÜNÜZÜ AÇIĞA ÇIKARDI. Eh bu da genel kurulda GİDİCİ OLDUĞUNUZUN EN ÖNEMLİ KANITI…

Farz edelim ki yasalar; “genel kurulda sadece toplu iş sözleşmesi imzalanmış işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üyeler seçme ve seçilme hakkını kullanabilir.” demiş olsun. Ve gene farz edelim ki Anatüzük’de; “hem şube genel kurullarında hem de genel merkez genel kurullarında sadece TİS imzalanmış işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üyeler seçme ve seçilme hakkını kullanabilir.” hükmü bulunmuş olsun. Biz bu ahvâl ve şeraitte dahi (bu durumda bile) gene de bir yolunu bulup TESCO KİPA işçilerine seçme ve seçilme hakkı vermeye çalışmalıyız. TESCO KİPA işçileri en az diğer işyerlerindeki işçiler kadar ve yerden göğe kadar böyle bir hakkı hak etmiş değiller midir? Ve o sendika genel yönetim kurulu üyeleri eğer gerçekten birER İŞÇİ TEMSİLCİSİ İSELER VE BİR SENDİKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİYSELER BUNUN İÇİN GAYRET EDER, BUNUN İÇİN ÇALIŞIRLAR. TESCO KİPA işçilerinin seçme ve seçilme hakkını, yasalarda ve tüzükte olmaması halinde bile savunmayanlara İŞÇİ TEMSİLCİSİ DENİLEBİLİR Mİ? SENDİKA YÖNETİCİSİ DENİLEBİLİR Mİ?
Kaldı ki burada böyle bir yasal engel de yok. Tüzük de böyle bir yasağı açıkça yazmıyor. O halde bu “işçi temsilcisi” sıfatıyla, “SENDİKA GENEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ” ünvanıyla oraları işgal edenler; asıl hem yasadaki hem de tüzükteki AMİR HÜKÜM OLAN “ÜYELERİNİN HER TÜRLÜ HAK VE MENFAATLERİNİ KORUR VE SAVUNUR” ilkesini çiğnemiş olmuyorlar mı? Bu yasal ve tüzüksel hükmü çiğneyen her kimse otomatikman sendika üyeliği düşer. Sadece üyeliği de değil, bu hükmü çiğneyen yönetim kurulu üyelerinin yönetici durumları da düşer. Münfesihtirler. Yani istifa etmiş sayılırlar… Sadece sendikadan değil, sadece yönetimden değil, işçilerin yakalarından da gönüllerinden de düşerler… DÜŞTÜLER DE…

Dip Not: Tez Koop İş sendikası genel merkez yönetimine 4’e 3 çoğunlukla abanan BEZİRGANLIK-ARİSTOKRASİ-BÜROKRASİ; aslında hemen hemen tüm sendikalarda değişik oranlarda yaygınlık gösteren genel bir sistem hastalığı. Bu hastalıklı BAB yapısı, her iki tarafın kendi içine de değişik oranlarda işlemiş durumda. Hastalığın yaygınlığına göre tedavinin YÖNTEMİ; “ilaçla” ya da “ameliyatla” olabilir.
Ama tedavinin ÖZÜ; mutlaka TABAN İNİSİYATİFİ VE ÜYELERİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ temelinde olmalı. Bu temel ve öz ihmal edildiği oranda, er ya da geç hastalığın şu veya bu biçimde yeniden hortlaması kaçınılmaz oluyor. Tabii ki köklü çözüm “KORUYUCU TOPLUM HEKİMLİĞİ”dir. İşte asıl bunu gerçekleştirmek için; TABAN İNİSİYATİFİ (DENETİM-SÖZ-KARAR-GİRİŞİM GÜCÜ) VE ÜYELERİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ (ABONELİKTEN KURTULMALARI) esastır…
Bu yapı içinde, bugüne kadar denendiği gibi; “ALİ İLE AYŞE GİTSİN, FATMA İLE VELİ GELSİN” med-cezirlerinin (Konya git gel 6 saat) ya da “BU SENDİKA SARI, ÖTEKİ SINIF SENDİKASI, HAYDİ SENDİKA DEĞİŞTİRELİM” uzun atlama ve sıçramalarının veya “KAHROLSUN SENDİKALAR, SENDİKACILIK ÖLDÜ, ARTIK HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILACAK” yılgınlık ve çılgınlıklarının sonu, biz işçileri ölümlerden ölüm beğenmeye; “40 katır mı? 40 satır mı?”ya mahkum eder.
BİNDİĞİ DALI KESEN NASRETTİN HOCAMIZDAN BETER BİR DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN YAŞAMIN HER ALANINDA DAYANIŞMA, İLETİŞİM, EŞGÜDÜM (KOORDİNASYON), İNİSİYATİF VE ÖRGÜTLENMEK GEREK… TÜM YAŞAM DÜŞMANLARINA KARŞI HER YERDE VE HER AN YAŞAMIN SAVUNULABİLMESİ İÇİN…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.