VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

TESCO KİPA İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞMEYE HAZIRLANIRKEN

Yazar: Nezih Gençler

TARİHİ KENDİSİYLE BAŞLATMA HASTALIĞI

Tez Koop İş Sendikası genel merkez yönetiminin yaptığı gibi; tarihi kendisiyle başlatıp geçmiş mücadeleyi ve o mücadelenin yiğit ve fedakâr önderlerini, ilk saat işçilerini, başlatıcılarını, hâlâ yılmadan ve inançla örgütlenmenin içinde olan ve dayanışmayı sürdürenleri, örgütlenmeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyenleri YOK SAYMAYA, UNUTTURMAYA, KARALAMAYA kalkanlar; ancak kendilerinin de aynı akıbete uğratılmalarının zeminini hazırlamış olurlar.

Ne yazık ki toplumumuzda adeta “gelenekleşmiş” olan bu hastalıklı ve sakat tutum işçi sınıfına ve halkımıza çok büyük bedeller ödettirmiş, hafızasız, belleksiz, tecrübesiz, bilgisiz kuşakların aynı hataları tekrar etmesine neden olmuştur. Bu durumdan yararlanmasını bilen kariyerist, külah kapıcı, sahtekarlar işverenle kol kola oldukları halde, gerçek yüzlerini gizlemeyi becerebilmişler ve işçi sınıfını örgütsüz, dağınık, birilerinin “adamı”, “piyonu” gibi kullanmayı, parçalamayı becererek koltuklarını sağlama alabilmişlerdir… Delege, seçim, kongre oyunlarıyla despot iktidarlarını sağlama alabilmişler, tabandaki işçi inisiyatifini, işçi kardeşliğini ve işçilerin birbirlerine güvenini kırıp onları birbirlerine düşürerek kirli ellerini onların kanıyla yıkayabilmişlerdir. 

Bu durum bugünden yarına değişecek gibi de görünmüyor… Çok derdin tek ilacı; taban işçi örgütlenmesini, işçilerin kendilerine ve birbirlerine güvenini ve kardeşleşmeyi gerçekleştirmektir. Onların yöntemleriyle ancak onlara benzeyerek dejeneri olabilir ve mevcut örgütlülüğümüzü, heyecanımızı ve dinamizmimizi de yitirebiliriz. Kendi mücadele yöntemlerimizle yüzümüzü tabana, işçiye dönerek ve sınıf mücadelesini doğru bir zeminde, o mücadelenin gereği olan savaş düzeninde sürdürmeliyiz…

İŞYERİ İÇİ VE DIŞI, HAYATIN TÜM ALANLARINDA DAYANIŞMAYI, KARDEŞLEŞMEYİ YAŞAMA GEÇİRMEDEN ÖRGÜTLENMEYİ DE HAKLARIMIZI ALMAYI DA BECEREMEYİZ… KURTULUŞUMUZ ANCAK VE YALNIZ ÖRGÜTLÜ İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN KOLLEKTİF ELİ VE AKLIYLA OLACAKTIR… ÖRGÜTLÜ İŞÇİYİ HİÇBİR KUVVET YENEMEZ… ÖRGÜTLÜ İŞÇİYİ HİÇBİR MUHANET TUTAMAZ…

(Muhanet burada; “kurtarıcı” ve muhtac olunan, elimizin mahkum olduğunu zannettiğimiz ‘yukardaki’, ‘güçlü’, ‘dayı’, ‘arka’ kişi(ler) anlamına kullanılmıştır)

TESCO KİPA TOPLU SÖZLEŞMESİ YAKLAŞIRKEN MAĞAZA KOMİTELERİNİN DİKKATİNE

1- Kipa işçisinin maddi ve idari fiili ve gerçek kayıpları 2003-2004’den beri dikkate alınarak hesaplanmalı ve talepler ona göre belirlenmelidir…

2- İkinci çoğunluk kararı tarihi Temmuz 2010’dur. Kipa, bakanlığın bu tarihte belirlediği çoğunluk kararına itiraz edebilme cüretini göstermişti. Ancak yargı süreci sonucunda 2012 Temmuz’unda Kipa’nın itirazının yersiz, haksız ve zaman kazanmaya yönelik bir oyalama olduğu yüksek yargı tarafından belirlenmiş ve bakanlığın 2010 Temmuz çoğunluğu resmen onaylanmıştır… Bu nedenle yukarıdaki 2003-2004 yıllarından beri süren fiili hak kayıplarının yanında, 2010 Temmuz’undan beri süren resmi hak kayıpları da dikkate alınmalı ve imzalanacak toplu sozleşmedeki kazanımlar 2010 Temmuz ayından itibaren geçerli olmalı ve 2 yıllık birikmiş farkların işçilere ödenmesi sağlanmalıdır.

3- Kipa’nın bügüne kadar kendi iç yönetmeliği gereği çeşitli keyfi uygulamalarla yarım yamalak verdiği 3 yılda bir kıdem artışı uygulaması adaletli ve geriye yönelik kayıplar düzeltilerek toplu sözleşmeye geçirilmelidir.

4- Tüm fiili-resmi kayıplar göz önünde tutularak ücret gruplarına kademeli bir iyileştirme getirildikten sonra, gene tüm fiili-resmi kayıplar göz önünde tutularak adaletli bir ücret zammı talebiyle masaya oturulmalıdır.

5- Kipalarda şeflerin sayısı, diğer marketlere oranla oldukça yüksektir. Bu nedenle şefler kapsam dışında tutulmamalıdır… Kapsam dışındakilerin sayısı yasanın belirlediğinden fazla olmamalıdır. Buna dikkat edilirse, bir sonraki toplu sözleşmede çoğunluk sorunu yaşama olasılığı asgariye indirilebilir. İşveren TİS dönemi yaklaşınca yoğun bir mağaza açma ve işçi sayısını yükseltme durumu yaratıyor ve kapsam dışındakilerin de çokluğu nedeniyle çoğunluk tehlikeye girebiliyor… Bu durum Real ve Carrefourlarda zaman zaman sorun olmuştu…

6- Grev, özellikle mağazalarda çok önemli ve etkin bir haktır. Kasa-müşteri-ürün-işçi hepsi aynı işyerinde olması; işverenin yumuşak karnı ve can damarıdır… Bu durum iyi bir silah olarak etkin ve yaygın bir şekilde kullanılmalı ve toplu sözleşmeden zaferle kalkılması sağlanmalıdır.

6- TİS süreci öncesi taslaklar ve kırmızı çizgiler tabanla birlikte belirlenmeli, tüm TİS sürecine mağaza komiteleri de dahil edilmelidir.

7- Kipa yöneticileri elemanlara yapacağı bu dönem zammını geciktirmiştir. Bunu toplu sözleşme sürecindeki görüşmelere bırakmıştır. Kipa’nın her 6 ayda bir ortalama enflasyon oranına yakın yaptığı zammı tis sürecine bırakması kafadan ilk 6 ay ortalama %5 olarak hesaplanmalı ve sendikanın gerçek ve net talebi bundan sonra dile getirilmelidir. Yani en az %5’lik bir zam, sendika olmasaydı da zaten Kipa’nın vereceği zam olarak düşünülmelidir…

8- Tesco Kipa zammı hala açıklamadı… Şeflere zam yapıldı ve açıklandı… Acaba şeflerin kapsam dışı bırakılması konusunda sendika yöneticileriyle gizli bir anlaşma mı yapıldı? Elemanların zammını sendikanın alacağı zammın içinde göstermek istiyorlar. Böylece sendika sanki yüksek bir zam almış gibi bir durum yaratmak istiyorlar. Bu durum sendika genel merkezinin de Kipa işvereninin de işine geliyor… Bunun için önce kademeli bir iyileştirme yapılmalı. Örneğin düşük ücretlerde 100 TL, orta ücretlerde 75 TL, yüksek ücretlerde 50 Tl lik bir seyyanen iyileştirmeden sonra zam oranları, örneğin %20-25 gibi bir taleple masaya oturulmalı. Tabi 4 maaş ikramiye, yol, yakacak ve gıda yardımları da Metro, Migros, Real gibi marketler örnek alınarak talep edilmelidir…

Unutmamalıyız ki zaferi ancak ölümü göze alanlar kazanabilir. Korkaklar hergün bin kez ölür…

EYLEM VE GREV HAZIRLIKLARI… PRATİK ÖRNEK TASLAK ÇALIŞMALAR

TESCO KİPA magazaları “temsilciler toplantısı” sendikanın genel merkezinde yapılmış. Genellikle genel merkez ve şube yöneticileri tarafından “belirlenen” ya da “çağrılan” “temsilciler”, genel merkez yönetici ve uzmanlarının; “İLK SÖZLEŞMEDİR, FAZLA BİR BEKLENTİMİZ OLAMAZ” söyleminin etkisinde kalarak suskunluk içinde “imzalansın da ne olursa olsun” havasını paylaşmışlar… Bir kez daha uyarıyoruz: BİRİLERİ TARAFINDAN ISMARLANAN ELBİSEYİ GİYMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ. KENDİNİZE EN UYGUN OLANI GENE KENDİNİZ BİÇEBİLİR, DİKEBİLİR VE GİYEBİLİRSİNİZ… GÜCÜNÜZ, ÖRGÜTLÜ BİRLİĞİNİZ, DİRENCİNİZ, İNANCINIZ KADAR ALIRSINIZ…

2003 örgütlenmesinde, 2007 Eylül’ünde başlayan ikinci örgütlenmenin başından beri ve 2009’dan beri her platformda dile getiriyoruz. Bir kez daha paylaşalım.

Arkadaşlar şimdi iş zamanı; şimdi TESCO aşağıdaki YAZIMDA VE YORUMLARIMDA ÖNERİLEN VE BELİRTİLEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZİ KABUL ETMEZSE ona burada ticaret yapamayacağını göstermenin zamanı… O böyle bir dirence ihtimal vermiyor olabilir… Ancak ödenecek bedelimizin kalmadığını TALEPLERİMİZİ KABUL ETMEZSE görecek… TABİ SENDİKA GENEL MERKEZİNDEKİ KOLTUKLARI İŞGAL EDENLER DE GEREKENLERİ YAPMAZSA O KOLTUKLARINDA OTURAMAYACAKLARINI GÖRECEKLER…

Şimdi örneğin İzmir’de ve tüm mağazalardaki üye arkadaşlarımızın öncelikle ailelerinden başlayarak komşularıyla mahalle toplantılarında çay-gevrek buluşmalarını sıklaştırıp kamuoyunu “kıyamet gününe” hazırlamaları gerek… Örneğin İzmir kent merkezinde tahminen 300 bin yetişkin nüfus vardır… Bizim buradaki üye sayımız da aşağı yukarı 1500 diyelim… Yani üye başına 200 kişilik bir KİPA MÜŞTERİSİ sayısı düşüyor… Herkes bu sayıyı hedefleyerek mahallesinde örgütlenmelidir… Bu 200 kişinin 100 kişisi zaten akraba, eş-dost, konu-komşudur. Geriye kalan 100 kişiyi de o yakın çevreyi harekete geçirerek bir iki gün içinde buluruz… Şimdi ilk hedefimiz bu olmalıdır diye düşünüyorum… Çünkü KİPA için müşteri velinimetten de ötedir…

Bunu tüm mağazalarda yaparak toplu sözleşmeye hazırlanmalıyız. Toplu sözleşme sırasında tıkanan her maddede kamuoyunu ve müşteriyi hareketlendirmeye hazır bir dinamizmde olmalıyız.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİNDE İŞVERENLE SÖZLÜ YA DA YAZILI HER TÜRLÜ PROTOKOL (ÖN YA DA ŞARTLI ANLAŞMA) YAPILMAMALIDIR. YAPILMIŞSA BUNUN GEÇERSİZLİĞİ AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE İLAN EDİLMELİDİR.

TESCO KİPA ÖRGÜTLENMESİNDE MÜCADELEMİZ ONURUMUZDUR. TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ İMZALANINCAYA KADAR İŞVERENİN DÜZENLEYECEĞİ HER TÜRLÜ SOSYAL AKTİVİTE BOYKOT EDİLMELİDİR!

SENDİKA, KİPA DIŞINDAKİ ÜYELERİYLE KİPA MAĞAZALARINA TOPLU ZİYARETLERE BAŞLAMALI. BU ZİYARETLER DOZAJI ARTAN BİÇİMDE TOPLUCA KASA KİLİTLEME, ÜRÜN İADE, YÜKSEK SESLE MAĞAZA İÇİNDE CEP TELEFONU GÖRÜŞMELERİYLE MÜŞTERİLERE DURUMUN DUYURULMASI VB. EYLEMLER TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BOYUNCA SÜRMELİDİR. MAĞAZA İÇİ BU EYLEMLERE ÜYELER AKTİF OLARAK KATILMAMALI.

MAĞAZALARIN OLDUĞU TÜM KENTLERDE DURUMU ANLATAN PULLAMA VE AFİŞLEME HEMEN BAŞLATILMALI.

KİPALI SENDİKA ÜYELERİ MAHALLELERİNDE AİLE VE KOMŞU ÇAY-GEVREK TOPLANTILARI DÜZENLEMELİ. BALKON VE PENCERELERİNE DURUMU ANLATAN PANKARTLAR ASMALI… BUNUN İÇİN SENDİKA GENEL MERKEZİ, MAĞAZA DAYANIŞMA GRUPLARINA BELLİ BİR MALİ FON GÖNDERMELİDİR. BU DA ÇOK ÖNCEDEN BAŞLAMALIYDI…

7- SENDİKA, KİPA OTOPARKLARINA YAKIN YERLERE ÇADIRLAR KURUP MÜŞTERİLERE ÇAY-GEVREK DAĞITMALI, DURUMU ANLATMALI. BAKANLIĞA BAŞVURULDUĞU MAYIS AYINDAN İTİBAREN BU ÇADIRLAR KURULMALIYDI… YEMEK PAYDOSUNDA VEYA MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÜYELER DE BU ÇADIRLARI ZİYARET ETMELİ…

TİS GÖRÜŞMELERİ SÜRESİNCE KİPA’DAN ALIŞVERİŞ YAPMAYACAK BİR KAMU VİCDANI OLUŞTURULMALI…

İŞVERENİ, TALEPLERİMİZİ KABUL ETMEYE MECBUR EDECEK HER TÜRLÜ MEŞRU EYLEM BİÇİMLERİ KONUŞULUP ZAMANI VE YERİ KARARA BAĞLANMALI.

HER KONUDA MAĞAZA KOMİTELERİNİN DE SÖZ VE KARAR HAKKI OLMALI…

ÖNCELİKLE MİGROS, TANSAŞ, CARREFOUR VE REAL … İŞÇİLERİ OLMAK ÜZERE SENDİKANIN ÖRGÜTLÜ OLDUĞU TÜM İŞÇİLERİN TESCO KİPA EYLEMLİLİKLERİNE AKTİF OLARAK KATILMASI İÇİN ORTAK KOMİTELER OLUŞTURULMALI.

Arkadaşlar kefenleri giydik… Tekel işçilerinin dediği gibi ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK… Unutmayalım: ÖRGÜTLÜ İŞÇİYİ HİÇBİR KUVVET YENEMEZ… ÖRGÜTLÜ İŞÇİYİ HİÇBİR KUVVET TUTAMAZ… 

TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİ TEKRAR HASRETLE KUCAKLARIM… EHTİYAR KARDEŞİNİZ…

İlk yorumunuz

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Devamı