VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

SU HAYATTIR TİCARİLEŞTİRİLEMEZ

Yazar Necdet Bayhan – Balıkesir Demokratik Halk İnisiyatifi

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE VE DÜNYA SU FORMUNA KARŞI

15.03.2009’DA KADIKÖY MİTİNGİNE ÇAĞRI

Dünya Su Formu 5. toplantısını 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da toplanıyor. İnsan ve canlı yaşamın temelini oluşturan, devamını sağlayan ve tarih boyunca insanlığın kaderini belirleyen su ve hava vazgeçilmez bir yaşam kaynağı ve canımızın değerleridir…

Bugün dünyamız bir su savaşının içindedir. Bu savaşın bir tarafından uluslarüstü su, inşa vs. teklerli ile bunların kontrolündeki emperyalist devletler, DTÖ(Dünya Ticaret Örgütü) GATS(Hizmet Ticaret Genel Anlaşması), Dünya Bankası, Dünya Su Konseyi gibi kuruluşlar, diğer tarafında iseDünya halkları, tümüyle insanlık vardır. Ve bu savaş “kaynaklara sahip olma savaşı “ olarak devam etmektedir.

1990’yılların yarısında “ekonomik bir mal” olarak belirlenmesi dünya üzerindeki milyarlarca insanın ortak malı olun suyun meta haline dönüşmesine yol açmıştır.

Emperyalist devletler, sektördeki dev uluslarüstü şirketler, BM, Dünya Bankası, DTÖ gibi kuruluşlar bir araya gelerek “Dünya Su Konseyi”ni kurmuşlardır. Bu konseyin amacı Dünya genelinde suyu yönlendirecek temel politikaları belirlemektir. Bu amaçla 3 yılda bir Dünya Su Formu adı altında yapılan toplantılarda: Suyun kaynaktan çeşmeye, kanalizasyondan arıtmaya, deşarja kadar su yönetiminin kontrolünü uluslarüstü şirket ve holdinglere aktarma ve suyun ticarilileştirilmesini usularüstü tekeller vasıtasıyla gerçekleştirmek için her türlü plan ve projeleri tartışmaktır. Suyu kullananın müşteri olarak görülmesi, suyun bir ticari meta olan değerlendirilmesi bu anlayışın temel felsefesidir.

Dünyada kullanılabilir suyun %5’i uluslarüstü su şirketlerince satılmaktadır. Bu şirketlerin karları daha şimdiden dünya petrol ticaretinin yıllık gelirinin yarısını geçmiştir. Suyun ticarileştirilmesinin uygulandığı ülkelerde su fiyatları çok kısa sürede birkaç misline çıkmakta(Ör: Gana’da %95, Filipinlerde %400 Bolivya’da %300 artmış, Hindistan’da su faturaları aile bütçesinin %25’inibulmaktadır..) Bu fiyatları ödeyemeyen milyarlaca yoksul insan kirli su kullanımına itilmekte, açlık, sefalet, salgın hastalıklar hızla yaygınlaşmakta, tarımda suyun maliyetlerinin artması sonucu tarımda çöküş, yoksullaşma, göç, toprak mülkiyetinin el değişimi yaşanmaktadır. Küresel sermayeyi bu kadar iştahlandıran ve milyarca işçi, işsiz, çitçi, küçük esnaf, memur ve emeklinin içtiği suya göz diktirebilen sistem bu olağanüstü sınırsız kar düzenidir.

İşte bu bağlamda ulusalarüstü su tekelleri, büyük yapı inşaat şirketleri ve finans-kapitalin düşünce kuruluşlarının denetimindeki Dünya Su Konseyi dünya çapında üretimden tüketime içme, kullanma suyu ile ilgili tüm hizmetlerin metalaştırılması gerektiği fikrini pazarlamak üzere Dünya Su Formu’nun 5. sini 16-23 Mart tarihleri arasında dünyanın en geniş çaplı su organizasyonu olarak İstanbul’da gerçekleştirecektir.

Suyun ve su hizmetlerinin bir an önce ticarileştirilmesi fikrine, suyun gerçek kullananları olan geniş halk kesimlerini ikna etmek daha doğrusu aldatmak istiyorlar.Dünyada ve Türkiye cephesinde propaganda-ajitasyon ve yasal hazırlıkların ve fiili uygulamaların düğmesine basılıyor. Sadece Türkiyede’ki su pazarının 100 milyar dolar olduğunu söyleyip, suyumuza el koymaya geliyorlar. Kullanım suyumuzu sayaçlara ya da kontüre bağlamaya geliyorlar, akarsu, göl, gölet, barajlarımıza el koymaya geliyorlar. İşte Uluslarüstü tekellerin iştahını kabartıp Türkiye cephesini açmasının altındaki neden bu olağanüstü kar rakamlardır.

İşte tüm bunlara karşı bir araya gelen 50’yi aşkın akademik oda, sendika, ve demokratik kitle örgütü Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu’nu kurmuşlardır.

Platformun aldığı kararlar doğrultusunda 15 Mart 2009 tarihinde İstanbul Kadıköy’de saat:15,00 da ‘eski Etbalık kurumu önünde) miting yapılacaktır. Ayrıca platform Dünya çapında Dünya Su formuna alternatif bir forum düzenlemiştir. Forum etkinlikleri 15-22 Mart Tarihleri arasında yapılacaktır.

Tüm yaşam savunucularını suyun ticarileştirilmesine hayır demek için, Su yaşamdır, satılamaz demek için, kontürlü su istemiyoruz demek için , ulusstü şirketlerin kontrolündeki Dünya Su formunun tüm kararlarına ve uygulamalarına karış çıkmak için Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformunun mitingine ve etkinliklerine katılmalarını diliyoruz,

Balıkesir Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu
Balıkesir Demokratik Halk İnisiyatifi

Yorumlar