VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Stalin ve Troçki – Bolşevik Parti’nin oluşumu üzerine


Stalin ve Troçkinin Bolşevik partinin Oluşumu Sürecindeki tavır ve duruşları.

Görünüşe göre her kuşak ilericileri, Troçkizm ile uğraşmak zorunda kalıyor. SSCB tarihi hakkında gerçek bir yalan yaratma endüstrisi var olduğu için bu şaşırtıcı değildir. Kasım 1917, devrimin başladığı aydır. Bu ay ın “duruşumuz nerede” olduğunu – bir partinin gerekliliğinin belirtilmesi, ve partiye Stalin’in ve Troçki’nin yaklaşımı arasındaki farkları göstermenin uygun olduğunu düşündük.


1) Troçki ve Stalin’in Bolşevik Partisi üzerine ilk Duruşları


Başlangıçtan itibaren, Stalin savunurken, Troçki Bolşevik partisine saldırdı. Troçki bunu örtbas etti. Troçki, çizgisine yardım etmek için Stalin’in Bolşevik partisine geç katıldığını ve bu konuda (Stalin in) yalan söylediğini iddia etti. Fakat gerçekte, Troçki, 1917’de tam devrim arifesinde Bolşeviklere katıldı. Troçki’nin şişirilmiş kendi-önem duygusu, Bolşeviklere karşı önceki muhalefetin “yeniden biçimlendirilmesi” gerekliliğini doğurdu:


“Rus yoldaşlar arasında, (onlardan) bir şey öğrenebileceğim hiç bir kişi yoktu… Tüm dürüstlükle,..
.kendimi herhangi bir ciddi karar hatasıyla suçlayamam. Devrimden iki yıl sonra geriye baktığımızda, Lenin şöyle dedi: “iktidarı ele geçirip Sovyet cumhuriyetini yarattığı anda Bolşevizm, kendisine en yakın sosyalist düşüncenin akımlarında en iyi unsurları kendisine çekmişti” dedi. Bolşevizme en yakın akıntıların en iyi temsilcilerinden bu kadar kasıtlı bir şekilde konuştuğunda, Lenin’in en başta şimdi olarak adlandırılan “tarihsel Troçkizm” aklında bulunduğundan hiç bir şüphe izi olabilir mi? . . Aklında başka kim olabilirdi?”


Troçki, Leon: “Hayatım”; New York; 1970; s. 184, 185, 333.


 


Bakalım, Stalin Bolşeviklere ne zaman katıldı? Gürcistan Batum gizli polisi Lavrenti Beria konuya değiniyor:


1901 sonbaharında, RSDLP’nin Tiflis Komitesi üyelerinden birini, daha önce Tiflis Semineri’nin bir öğrencisi olan Joseph Vissarionivich Djugasvili’yi Batum’a fabrika işçilerinin propagandasını sürdürmek amacıyla gönderdi. Jugasvili’nin faaliyetleri sonucunda. . . . Başlangıçta Tiflis Komitesi’nin başkanlık ettiği Sosyal-Demokrat örgütler, Batum’un tüm fabrikalarında ortaya çıkmaya başladı. Sosyal-Demokrat propagandasının sonuçları, 1902’de Batum’daki Rothschild fabrikasında ve sokak rahatsızlıklarında uzun süredir devam eden grevde görüldü.”


Central Archives of Georgia, Assistant Chief Superintendent of Kutais, Gendarmerie in Batum region, File No.1011. Beria, Lavrenti “History of the Bolshevik Organisations in Transcaucasia“. Speech July 21-22, 1935; p. 29.


Beria sözlerine şöyle devam ediyor:


“RSDLP’nin İkinci Kongresi’nden sonra, özellikle Plehanov’un Menşevizm’e taraf değiştirmesi haberi Transkafkasya’ya ulaştıktan sonra, 1904’ün sonuna doğru, N. Jordania başkanlığındaki “Messameh Dassy’nin çoğunluğu ile azınlığı arasındaki düşünce farklılığı” yoğunlaştı ve Bolşevizm ve Menşevizm sorunu konusunda genel görüş farklılıkları haline geldi. Stalin Yoldaş başkanlığındaki azınlık Lenin’in konumunu, Boshevizmin konumunu kabul ederken, N. Jordania başkanlığındaki “Messameh Dassy” nin büyük çoğunluğu Menşevizm pozisyonuna bağlı kaldı.”


Beria Ibid; s. 41.


Troçki’ için, Stalin’in önde gelen bir İskra-ite olduğu konusunu reddedecek biçimde öne sürmek önemliydi:


“Koba bu sorumlu işte hiç yer almadı. O önce bir Tiflis Sosyal Demokratı, daha sonra Batum Sosyal Demokrat’ı, başka bir deyişle küçük, yerel bir şekilde devrimciydi. Kafkasya’nın “İskra” ve Orta Rusya ile teması Krassini, Kurnatovsiy ve diğerleri ile oldu. Bütün Yerel komite ve grupları merkezi bir partide birleştirme çalışmaları Koba’sız gerçekleştirildi. Bu durum… Stalin’in politik gelişiminin değerlendirilmesinde çok önemlidir; kararsızca yavaşça el yordamıyla ilerledi. ”


Troçki; Ibid; s. 39.


Fakat Lenin takip eden yorumu boşuna yapmadı: 


“Troçki, tarihi olayları açıklamaya çok düşkün… görkemli ve ses çıkaran laflarla, Troçki’yi pohpohlayan biçimde.


Lenin, Valdimir I. “Violation of Unity under Cover Of Cries for Unity”, in: “Selected Works”, Volume 4; London; 1943; p. 194)


Troçki, kendisi hakkında sadece şunu şöyledi: 


“Bolşevik partiye resmi olarak katılmam ertelenmişti.”


Leon Trotsky, Ibid; p.314.


Buna rağmen, ateşli bir Troçkist olan Tony Cliff bile şöyle diyor:


“Troçki aynı zamanda parti yönetimine dahil değildi. . .. Aslında hiçbir gerçek partiye ait olmadı. 1904 de, Menşeviklerle ayrıldığında, ve 1917 de Bolşeviklere katıldığında, sadece küçük ve gevşek bir yazar grubuyla bağlantılıydı.”


Cliff, Tony “Lenin, Volume One: Building the Party”; London; 1975; p.104-5.


Buna karşın Stalin, parti için yıllardır, hem pratik hem de teorik olarak birçok düzeyde çalışıyordu. Lenin, hakkında yazdığı özel bir makalede “görkemli” olduğunu söylüyordu (sözü geçen övgü, Stalinin “Sosyal Demokrata yanıt” başlıklı yazısı. EA):


“Sosyal Demokat’a Cevap” adlı makalede, “dışardan bilinç” in kutlanan girişi sorununun görkemli bir biçimde ortaya konulmasından bahsetmek isteriz. Yazar problemi dört bağımsız bölüme ayırıyor: 1) İnsanın bilincinin toplumsal varlığına olan ilişkisinin felsefi sorunu – sosyal varlığı bilinci belirler. İki sınıfın varlığına bağımlı olarak, iki tür bilinç evrimleşmiştir – burjuva ve sosyalist. Sosyalist bilinç, proletaryanın konumuna uygun düşer. (2) “Bu bilinci kim yapabilir ve yapar (bilimsel sosyalizm)?”. . . “Gerekli araçlara ve zamana sahip birkaç Sosyal Demokrat (sosyalist) Entelektüel”. (3) Bu bilinç proletaryaya nasıl işler? “İşte burada Sosyal Demokrasi kendisini gösterir ve sosyalist bilinci işçi sınıfına işler” (4) Sosyal Demokrasi, sosyalizmle proletaryaya gelince neyle karşılaşır? Sosyalizme yönelik içgüdüsel bir dürtü ile karşılaşır… ”


Lenin, Vladimir I.; “The Struggle of the Proletariat”; In Collected Works” Volume 9; Moscow 1962; p.388.


Bu makale 1905 yılında Stalin tarafından yazılmıştır (See “Works” Volume 1; p.162). Bu makale, Lenin’in “Ne Yapmalı?” (1902) ‘ya övgüde bulunarak, Lenin’i ve Bolşevikleri, Troçki ve Menşeviklere karşı savunuyordu. Lenin’in makalesi, Rusya’da profesyonel bir devrimci örgütlenme gereğini savunuyordu. Menşevikleri, Bolşeviklerle çok farklı düşüncede olan bir yere koydu. Bolşeviklere ve Menşeviklere bölünmüş olan meşhur Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDLP) kongresine sahneyi açtı.


2) Rus Sosyal Demokrat Partisi’nin Bolşevik Kanadının Oluşmasına Doğru


Daha önce, Rus Çarlık otokrasisinin kapitalizme yol açtığı gibi, devrimciler köylü örgütlerine odaklandılar.


Alexander Herzen, 1861 sonbaharında “Halka Git!” diye bağırmıştı. 1876’dan beri N.A. Serno-Selovich başkanlığındaki Zemlya I Volya (“Toprak ve Özgürlük”), bir köylü devriminin “kaçınılmazlığı nedeniyle kırsal kesimde devrim yolunda çalışmak için komünler kurmaya uğraştılar.” Daha sonra Narodnik olarak tanındılar (Narod, yani halk).


Marksizmin Rus hareketine nüfuz etmesi zaman aldı. Marx ve Engels, hayatlarının ortasında, dünya devriminin Rusya’da başlayabileceğini doğru bir şekilde öngördüler:


“Almanya ve Avusturya dışında, dikkatimizi vermemiz gereken ülke Rusya olarak kalıyor. … Neredeyse bir sonraki dans Rusya’da başlayacak gibi görünüyor. ”


1875; Engels, Frederick; “Letter to August Bebel; In: “Marx-Engels: Selected Correspondence”; Moscow; 1982; p.282.


“Her halukarda, savaşın öncüsünün savaşa gireceği Rusya’da olaylar olgunlaşıyor.”


1882; Engels, Frederick; “Letter to Johann Phillip Becker; Ibid; p.328-329.


“Rusya’daki durum hakkında bildiğim veya bildiğime inandığım şey, Rusların 1789’a hızlı bir şekilde yaklaştığını düşündürüyor. Devrim her an patlak verebilir.”


April 23, 1885; Engels, Frederick; “Letter to Vera Ivanovna Zasulich”; Ibid; pp.361-363


Lenin, Bolşeviklerin 1905 devrimi için “Jacobin” umutlarını barındırmaması gerektiğini iddia eden ilerici Ruslara, Marx ve Engels’in başka türlü savunduğu cevabını verdi:


“Marx’ın 27 Eylül 1877’deki mektubunu alın. Doğu krizi konusunda oldukça coşkulu:


“Rusya uzun zamandır bir ayaklanma eşiğinde duruyordu, tüm unsurları hazırlandı ……. …. Bu ayaklanma, (secundum artem) sanatın kurallarına göre, bazı anayasalcılık oynayarak ve (puis il a aura un beau taupage’de) başlayacak (ve o zaman iyi bir dizi olacak). Eğer Doğa Ana bizim için özellikle olumsuz değilse, eğlenceyi görmek için henüz yaşayacağız! ”(Marx o zaman elli dokuz du).”


Lenin, Vladimir.I.; “Preface to The Russian Translation of Letters By Johanne Becker, Joseph Dietzgen, Frederick Engels, Marl Marx and others to Friedrich Sorge and Others”; (April 1907); “Collected Works”; Volume 12; Moscow; 1962; p.376.


Narodnikler Marx’ı anlamadılar. İlk Marksist grup, (Gruppa Osvobozhdenie Truda “Emeğin Özgürlüğü”), sürgün Georgii Valentin Plekhanov (1856-1917) tarafından, daha 1883 yılında kuruldu.


“Marksist gruplar ortaya çıkmadan önce, devrimci çalışma Rusya’da, Marksizmin karşıtları olan Narodnikler (popülistler) tarafından yapılıyordu. İlk Rus Marksist grup 1883’te ortaya çıktı. Bu, GV Plekhanov’un Cenevre’de yurtdışında oluşturduğu “Emeğin Özgürlüğü” grubuydu.”


“History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks)- Short Course”; CC of the CPSU (B); Moscow; 1939; p.8.


Plehanov başlangıçta, Terörü adapte ettikleri için Narodniklerden koptu. Polisin üç ay içinde ezdiği Chernyi Peredel’i (Genel Yeniden Yapılanma veya Yeniden Dağıtma) kurdu. Plekhanov, 1880’de Vera Zasulich, Lev Deutsch ve Pavel Axelrod ile birlikte Cenevre’de sürgüne kaçtı. Plekhanov şimdi onu proleteryanın devrimci öncülüğüne ikna eden Marx ve Engels’i köylülükle değil:


“Fakat işçi sınıfının öncü rolü Narodnikler tarafından anlaşılmadı. Rus Narodnikler, yanlış bir şekilde temel devrimci gücün işçi sınıfı değil köylülük olduğunu savundular… Narodnikler, ilk olarak, köylüleri Çarlığ’a karşı mücadeleye teşvik etmek için uğraştılar. Bu amaç doğrultusunda genç devrimci entelektüeller köylü kıyafeti giydiler ve kırlara yürüdüler – eskiden denildiği gibi “halka” … … “Narodnaya Volya (“Halkın iradesi) olarak bilinen gizli bir Narodnik topluluğu. Çar ın suikast planını yapmaya başladı. . . .. Narodnikler tarafından, Çarlığa karşı seçilen mücadele yöntemi, yani bireylerin öldürülmesi, bireysel terörizm yanlıştı ve devrime zarar verdi. Bireysel terör politikası, Narodnikler’in hatalı aktif “kahramanlar” teorisine ve kahramanlar tarafından sömürülmeyi bekleyen pasif bir “kabalığa” dayanıyordu.” Short History CPSU(B); p. 10


“Emeğin Kurtuluşu” grubu, “Sosyal-Demokrat” ı yayınladı. Günlük mücadeleden izole edilmiş olmasına rağmen, Petr Struve ve Iurri Martov ve A.N. Potresov gibi “Hukuki Marksistler” de dahil olmak üzere Marksizme yeni bir ilerici nesil kazandırdı. Elbette Lenin de, Plehanov’dan etkilenmişdi.


Bu dönemde işçi sınıfının güçleri büyüdü. Güçlendikçe, köylü toplulukları üzerine odaklanan önceki tartışmalar önemsiz hale geldi. Köylülük sermaye tarafından eziliyordu. Lenin, köylülerin kendi kaderlerini kendileri anladıkları için, “de-köylüleştirme” (köylüleşmeyi yoketme) kelimesini kullandıklarını biliyorlardı:


“Köylü kitleleri toprağı terk ediyor, ekonomik bağımsızlığını kaybediyor, proleterlere dönüşüyor, ve öte yandan köylüler ekin alanlarını sürekli olarak büyütüyor ve gelişmiş tarım yöntemlerini benimsiyorlar. … Bir yandan köylüler arsalardan vazgeçiyorlar veya tahsislerini satıyorlar veya (uzun süreli) kiralıyorlar, diğer yandan ise köylüler tahsisleri kiralayarak açgözlülükle özel – araziler satın alıyorlar. Bütün bunlar genel olarak bilinen gerçeklerdir (Köylülerin kendileri bunu çok uygun bir şekilde “köylüleşmeyi yoketme” olarak adlandırmaktadırlar).


Vladimir I Lenin, “On the So-Called Market Question”; Volume; p. 108-109


Başlangıcında bir Narodnik olan Lenin, 1892 yılında tam bir Marksist idi. Lenin, fabrika işçileri (VAShelgunov IVBabushkin) ve Babushkin ile bağlantılar kurdu ve ilk Rusça broşürünü Aralık 1894’te Semyabnbikov fabrikasında işçilere yazdı ve dağıtdı. Lenin, yeni bir devrimci partiye acil ihtiyaç duyulduğunu anlamıştı.


“Eğer ülkemizdeki insanlar komünizme kapitalizm aracı ve onun yarattığı proletarya yoluyla gitmekten başka yol ararlarsa — kapitalizmin yardımı ile komünizmin örgütleyicisi olarak proletaryanın oynadığı devrimci rol—bir insan Marx’ın ekonomik teorisini ve bunun doğal sonucunu nasıl kabul edebilir? Aşikarki, bu koşullar altında, işçilere siyasi özgürlük için savaşmaya çağırmak, onu ilerici burjuvazinin kestaneleri ateşten çekmeye çağırmakla eşdeğer olacaktır, çünkü bu inkar edilemez …. Siyasi özgürlük öncelikle  burjuvazinin çıkarlarına hizmet edecektir,  ve işçi nin durumunu kolaylaştırmayacaktır , ama. . . onların mücadelelerinin koşullarını kolaylaştıracaktır. . . bu burjuvaziye karşı. . . Sosyal-Demokratlar teorisini kabul etmemekle birlikte, işçiler arasında ajitasyonlarını sürdürürüler, … ..bu sosyalistlerin teorisi, pratikleriyle çelişmektedir, ve işçileri SOSYALİST BİR İŞÇİ PARTİSİ ÖRGÜTLEME direk  görevlerinden dikkati dağıtarak  çok ciddi bir hata işliyorlar. ….  Alman sosyal demokrasisinin emeklisi Liebknecht, şu sözlerle çok yerinde olarak tanımladığı gibi, teorik ve pratik çalışma tek bir çalışma halinde kaynaşır:


Studieren, Propagandieren, Organisieren “inceleme-öğrenme, Propaganda, Örgütleme”


Vladimir I Lenin, “Halkın Dostları” Nedir ve Sosyal Demokratlarla Nasıl Mücadele Ediyorlar”; Hacim; p.294; 297-8;


1895 Mart’ında Lenin Plehanov’u ziyaret etti. Rusya daki sayısız küçük grubu, Rusya Sosyal Demokrat Birliği’nde birleştirmek için göçmenler ve Rusya’dakiler arasında çalışma üzerinde anlaştılar. Tamamıyle Rusça bir gazete hazırladılar – “Rabotnik” (İşçi). 1898 Mart’ında, Rusya Sosyal Demokrat Parti’nin (RSDLP) Kurucu Kongresi gizlice yapıldı. Ancak Lenin, Martov, Plekhanov ve Potresov hepsi içerde veya dışarda sürgündeydi, ve neredeyse tüm delegeler ve Merkez Komitesi üyeleri tutuklanmışdı. (CPSU’nun Kısa Tarihi (B); Ibid; s. 21-2


3) Iskra’nın Kuruluşu – “Kıvılcım” – Parçalanmanın Üstesinden Gelmeye Çalışıyor


Lenin sürgünden sonra tekrar yurtdışına çıktığında, Plehanov ile tekrar buluştu. Ancak Plehanov, Birleşik Cephe kurmaya çalıştığı için Lenin’e şiddetle saldırdı. Fakat yeni gazete “Iskra” (Kıvılcım) kurulduğunda, Lenin’in ilkelerini hızla oluşturdu:


“Birleşmeden önce ve birleşebilmemiz için, öncelikle çeşitli gruplar arasında sıkı ve kesin olarak sınır çizgilerini çizmeliyiz.”


Lenin Vladimir I.; “Declaration of the Editorial Board of Iskra”; written 1900; In “Collected Works”, Volume 4; p. 354..


1900 yılında, bu makale daha sonra Leninizm’in İskra çizgisi ilkeleri çerçevesine dahil edilenlerin anahtar noktalarını içeriyordu: İdeolojik karışıklığa karşı tutarlı mücadele (burada Ekonomistler, Yasal Marksistler, Bernsteinizm vb. leriyle temsil edilenler); ilkeli birlik ihtiyacıtek bir partiye duyulan ihtiyaç; partinin örgütleyicisi olarak bir gazete ihtiyacı; proletaryanın Rus devrimindeki diğer tüm ilerici sınıfların öncü rolünü oynaması ihtiyacı.


Rus hareketi 1903’e kadar çok parçalanmışdı. RSDLP’nin İkinci Konferansında 43 delege 26 örgütü temsil etti. Emeğin Kurtuluşu Grubu’nun, 1894’te “Yurtdışındaki Rus Sosyal-Demokratlar Birliği” nin kontrol organizasyonunu oluşturdu. Ancak Lenin de dahil olmak üzere temsilcileri hapiste olduğundan, Birliğin kontrolü ekonomistlerin ve revizyonistlerin eline geçti. Bu nedenle 1900’de Emeğin Kurtuluşu grubu Birlik’ten resmen ayrıldı.


Birçok şehir “Mücadele Ligleri” ni, ancak farklı ideolojilerle başlattı. Bu çevreler İskra’dan etkilenmiş, ama çoğu ona katılmamıştı. Katılanlar, “Rus Iskra Örgütü” nü (veya Sonya) Şubat 1900’de kurdu. Diğer Marksist gruplar, Koba-Stalin’in yardım ettiği Kafkasya’nın örgütleri ve Troçki’nin “Nashe Delo” çevresinde oluşturulmasına yardım ettiği Güney Rus ya İşçi Sendikası gibi bölgesel örgütleri içeriyordu. Bunlardan bazıları, örneğin, İşçi Sınıfının Kurtuluşu için St. Petersburg Mücadele Birliği, Iskra eğilimi’ni benimsedi. Bunun tersine, Yuzchny Rabochy (“Güney İşçisi”), bireysel terörizm ve ekonomizmden kaçındı, ama tüm-Rus bir gazete oluşturma İskra planına karşı çıktı. İkinci Konferansta “orta yolcular” olarak biliniyorlardı. 1890’larda Polonya milliyetçi hareketindeki Marksistler, Polonya ve Litvanya Sosyal Demokrat Partisi’ni kurmak için ayrıldılar. 1890’larda Letonya’da Bölgesel Sosyal-Demokrat örgütler kuruldu. Son olarak, Yahudi ilericilere ve işçilere hitap etti den ve “ulusal ve kültürel özerklikği” savunan, ancak bölgesel bir ayrım için değil-Yahudi Bund. Bund bütün Yahudi komünistleri temsil etme hakkını istedi.


İlave olarak, Narodniklerin kalıntıları da dahil olmak üzere, Marksistler tarafından etkilenmiş diğer gruplar. 1902 yılına gelindiğinde, Sosyalist Devrimci partiyi örgütleyerek “Svoboda” (“Özgürlük”) ve “Revolutsionnaya Rossiya” (Devrimci Rusya) dergilerini yayınladılar. Tüm toprakların yeniden dağıtılması gerektiği anlamına gelen “Genel Yeniden Dağıtma” çağrısında bulunan köylülerin isteklerini kabul ettiler.  Rabochy Mysl ve Rabochee Dyelo ve Borba (“Mücadele”) dergilerinde çeşitli “Ekonomistler” ve “Yasal Marksist” eğilimler yer aldı. Tüm bunlar İskra’ya ve Lenin tarafından ilan edilen parti oluşumu planına saldırı başlattı.


Lenin, çeşitli grupları RSDLP ‘ye çekememe konusundaki hayal kırıklığını dile getirdi.


4) RSDLP’nin İkinci Kongresi: Bolşeviklere ve Menşeviklere Ayrılma – Troçki ve Marov Oportunizm Saflarında


İskra’da altı editör vardı: Plekhanov, Axelrod, Zasulich, Lenin, Potresov ve Martov. Ancak asıl çalışma Lenin, Martov ve Plekhanov tarafından yapılıyordu. RSDLP’nin İkinci kongresi, Brüksel’de toplanan, ancak Belçika polisi tarafından Londra’da yeniden toplanmaya zorlanan 1903 Temmuz / Ağustos’ta yapıldı. Kongre, Resmi olarak bir program ve kurallar benimsemek içindi. Ancak Kongrenin asıl amacı tüm eğilimleri birleştirip Rusya’da bir parti oluşturmaktı:


“(İkinci) kongre’nin temel amacı, Iskra tarafından geliştirilmiş ve detaylandırılmış ilkeler ve organizasyon temelinde gerçek bir parti oluşturmaktı”.


“Short History CPSU(B) “; p. 39.


Kongre, RSDLP’den çok sayıda Iskra olmayan unsurlar bulunduğundan, büyük bir mücadelenin sahnesi olacaktı. Birkaç Ekonomist bildirisi ve Bund dahil olmak üzere 26 kuruluştan 43 delege vardı. Troçki, Sibirya Sosyal-Demokrat İşçi Sendikası’ndan bir delege idi. Deutscher, yanıltıcı bir şekilde, “ilk çatışmaların gerçekleştiği İskra üyelerinin oturumu” na “başkanlık ettiğini” söyledi (Deutscher I; “Prophet Armed”; s. 51)Gerçekte Troçki, – birkaç delegeden sadece birisinin sandalyeye sahip olduğu Iskracıların kapalı oturumunda – sadece basit bir delegeydi. Kongreye büyük ölçüde Plekhanov başkanlık etti.


Bundistler “on binlerce üye” lerinin aksinee 5 oy aldıklarından önce şikayet ettiler (Robert Service, “Lenin A Political Life; Volume 1; Ibid; p.101). Bu Lenin’i Plekhanov’dan ayırmak için tasarlandı, ancak başarısız oldu, Plekhanov şunları söyledi:


“Napolyon’un, marşallarını eşlerinden boşanmalarını sağlama tutkusu vardı: bazıları eşlerini sevseler bile bu konuda Napolyana teslim oldular. Yoldaş Akimov bu açıdan Napolyon’a benziyor – beni Lenin’den her ne pahasına olursa olsun boşamak istiyor.” Cited Service, Robert “Lenin A Political Life;” Volume 1; London 1985; p.101.


Önceki güçlü anlaşmazlıklarına rağmen, Plehanov ve Lenin in kongrede birleşik duruşları vardı. Öyle ki, ara demokratik hakların kısıtlanması gerekebilecek olan devrimci düzenin “birinci önceliği” nin çok ciddi bir sorunu olsa bile:


“Vladimir Illyich genelden daha fazla, Plekhanov’a yakın hissetti. Plehanov un, “devrimin çıkarı en yüksek kanundur” tezinin temel demokratik ilke olarak kabul edilmesi gerektiği ve evrensel birlik fikrinin bile bu ilkenin bakış açısıyla ele alınması gerektiği şeklindeki konuşması, Vladimir Illyich de derin izlenim yaratmıştı .. Plehanov kongrede de, Lenin’e yakın hisstetti. ” Krupskaya, Nadezhda: “Reminiscences of Lenin”; -The Second Congress; July-August 1903;


Bu gerçek daha sonra Menşevikler tarafından 1905 ve 1917’de reddedildi. Ancak, Program oylanırken, bu mesele ortaya çıktığında, tüm İskra oyları Lenin ve Plehanov’u destekledi. Plehanov bu sorunda oldukça açık ve netti:


“Hiç kuşku yok ki”, dedi yoldaş Posadovski, “şu aşağıdaki temel sorunda aynı görüşte değiliz: gelecekteki politikamızı belli temel demokratik ilkelere tabi mi kılmalı ve onlara mutlak değer mi vermeli, yoksa tüm demokratik ilkeler yalnızca Partimizin çıkarlarınamı tabi kılınmalı? Ben kesinlikle ikincisinden yanayım.” Plehanov da, daha kesin ve kuvvetli ifadelerle “demokratik ilkelerin mutlak değeri”ne ve o ilkelerin “soyut biçimde” ele alınmasına itiraz ederek, kendisin tamamen Posadovski’yle bağdaşlaştırdı”. Bu temel soru üzerine, Kongre’deki tüm Iskracıl’lar, Iskra karşıtı “Sağ” (Goldblatt) ve Kongre’nin “Merkez” (Egorov) sözcülerine karşı çıktılar. “


Lenin; Vladimir I.; “One Step Forward, Two Steps Back (The Crisis in Our Party); 1904; Vol. 7, p.226;


Başlangıçta, organizasyon komitesi Lenin’in Iskra programının arkasında durdu ve eski Iskra yayın kurulu ve delegeler anlaşma yömünde oy kullandılar. Ancak zaman geçtikçe, bloklar ortaya çıktı. Dinamikleri anlamak için, oy kümesini açıklamaya gerek var. Toplam 51 oy vardı. “Siyasi gruplama” 5 Bundist oyundan oluşuyordu; 3 Ekonomist oy (Raboche Dyelo ve Yuzhny Rabochy’den) – tüm Iskra karşıtı oylar; artı 10 “tereddüt” oyu (“Marsh” dan). 33 Iskra oyu vardı, ancak bazıları tutarlı değildi:


“Kongrenin sonuna doğru nihayet bir bölünme yaşandı: yaklaşık 9 oy alan bir alt grup…“yumuşak ”… orta yolda duran İskracılar; ve diğeri,  tutarlı Iskracıların çizgisinden oluşan yaklaşık 24 oyla, ..hem taktik hem de parti merkez kurumlarının kişisel kompozisyonu.  ” Lenin; “Account of Second Congress”; Ibid; p. 31.


Böylece, Bund ve Ekonomistler ve Marsh blok olarak oy kullandığında – “yumuşak” Iskra’larla birlikte, bu çok ciddi bir çoğunluk yarattı. Ekonomistlerin liderleri, Lenin’in “sertlerine” karşı Iskra’nın “yumuşak” ları için oy kullandıklarını kabul ettiler. Bu, Kongrenin net üçte birinin İskra politikalarına karşı oy kullanmaya dayandığı anlamına geliyordu:


“Önemsiz” bir nedenden ortaya çıkan umutsuzca keskin ilke çatışması oldukça açık ve kaçınılmaz. Kongremizde  iskracılarla iskracı-karşıtları arasında durmadan devam eden mücadele oldması, , bunların arasında duran kararsız öğelerin olması, ve bu kararsız öğelerin iskracı karşıtlarıyla birlikte oyların üçte-birini denetim altında tutması nedeniyle (51 oydan, benim, şüphesizki, yaklaşık hesabıma göre, 8 + 1 0 = 18), apaçık ve doğal olarak ortada ki, iskracılardan en ufak bir azınlığın kopması bile, İskra’ya-karşı olan eğilimin zaferi olasılığını yaratırdı; ve bu nedenle “çılgın” bir mücadeleye yolaçtı. … Sonuç olarak, Kongre sırasında az sayıda Iskracılar’ın çoğunluktan düşmesinin üç ana sorunu vardı – dillerin eşitliği sorunu üzerine, Kurallar ın 1’inci Paragrafı üzerine, ve seçimler üzerine – ve üç sorundada şiddetli bir mücadele başlamış, nihayetinde bugün partide yaşanan şiddetli krize yol açmıştır.”


Lenin; V.I; “One Step Forward, Two Steps Back”; Ibid; Vol. 7, p.228


Bununla birlikte, Kongrenin ilk bölümünde, Iskra grubu ilkeli durmları kazanmak için birlikte oy kullandı. Bund’un dil hakları talepleri ve Bund için “federal” statü talepleri; Programı geçti; ve Parti Merkez Organı ilkesini onayladı. Sonuncusu Iskra idi ve Ekonomistler üyeleri kimlerin oluşturduğunu bilmeden buna oy vermenin imkansız olduğuna itiraz ettikleri zaman – Martov bunun bir kişilik meselesi olmadığını, bunun İskra eğilimi meselesi olduğunu savundu:


“Martov, kürsüye geldi ve onaylamaya sunulanın, kişilere bakmaksızın, Iskra eğilimi olduğunu,  ve bunun  editör kurulunun kompozisyonunu önceden belirleyemeyeceğini , çünki  merkez kurumların seçilmesinin devamında olacağını açıkladı.”


Lenin, Vladimir I.; “Account of Second Congress of RSDLP”; Ibid; p. 27


Kongrede en keskin ve en ünlü tartışma, “parti üyesi” teriminin ne anlama geldiğini tanımlayan ilk kuralın etrafında ortaya çıktı. Lenin, “Iskra” da bir süredir öne sürdüğü ilkelere uygun olarak, RSDLP Kurallarının 1. Maddesi için aşağıdaki ifadeleri önermişti:


“RSDLP’nin bir üyesi, programını tanıyan ve Partiyi maddi olduğu kadar Parti’nin örgütlerinden birine kişisel olarak katılımıyla destekleyen kişidir”. 


Ancak Martov şimdi, önceki editoryal anlaşmalarını reddederek, bunu şu sözlerle değiştirdi:


“Parti örgütlerinden birinin kontrolü ve rehberliği altında çalışmak”.


Tartışma, “Parti” teriminin anlamı ve “parti üyesi” tanımları etrafında dönüyordu. Krupskaya yoğun tartışmaları şöyle anlattı:


“Böyle bir atmosferde, Kuralların ilk fıkrası konusundaki tartışma son derece acımasızca bir karaktere büründü. Lenin ve Martov… daha önce de çoğu zaman farklı düşüncelerdi, ancak böylesine farklılıklar daha sonra dar sınırlar içinde muhafaza edilmiş, ve devamında kaybolmuştu. … İskra’ya, Plehanov ve Lenin’e karşı kin besleyen herkes, temel bir konuda anlaşmazlıklara karışmak için yoldan çıktılar. Lenin, “Nereden Başlamalı?” adlı makalesi, ve Ne Yapmalı? broşürü nedeniyle saldırıya uğradı ve hırslı vb olmakla suçlandı.”


Krupskaya, Nadezhda: “Reminiscences of Lenin”; -The Second Congress; July-August 1903


Lenin’in Martov’un formülasyonuna karşı sorunu şuydu:


1) Parti örgütlerinden birine şahsen katılmayan Parti üyeleri üzerinde etkili bir “kontrol ve rehberlik” sağlamak imkansız olurdu; 


2) Örgütsel ve disipline utangaç olmayan İşçi sınıfının değil, küçük burjuva entellektüelin bireyselliği, örgütlülük ve disiplinden  ve utangaçlığının bakış açısını yansıtır; 


3) Partinin taraftarlarını dahil etmek Parti üyeliğini genişletir ve işçi sınıfı ile örgütlü, disiplinli öncüsü arasındaki temel ayrım çizgisini kaldırırdı; bu nedenle, öncü işçi sınıfındaki bir bütün olarak ortadan kaldırır ve işçi sınıfının sınıf düşmanlarının çıkarlarına hizmet eder.


Troçki, Martov ve Bund ve Ekonomistlerin yanında yer aldı, ve 1 çekimser oy, 28 oya karşı, 22 oyla kabul edilen Martov’un formülasyonuna oy unu verdi. Devamında seçimler yapılacaktı. Lenin, (aslen altı üye den oluşan) üç üyeli bir kurulun “Iskra” nın yayın kurulunun yerini almasını önerdi. Başlangıçta Martov bunu kabul etmişti ve bu bakış açısıyla tam bir anlaşma olduğunu belirten delegelerle görüştü. Ancak Troçki de dahil olmak üzere çeşitli güçler onu bu görüşe karşı silah almaya ikna ettiler. Martov, bölünmenin daha da kaçınılmaz hale gelmesiyle pozisyonunu değiştirdi, Martovcular fırsatçı manevralara içine girdiler:


“Kongre, Iskra çizgisini onaylamıştı, ama Iskra yazı kurulunun hala seçilmesi gerekiyordu. Vladimir Illyich, Iskra yazı kurulunun üç üyeden oluşması gerektiğine karar verdi. Martov ve Potresov’a daha önceden bu öneriyi söyledi….. Martov, üç editör fikrinin en uygun olduğu fikrini desteklemişti. Ardından, üç kişilik önerinin temelde Plehanov’a yönelik olduğunun farkına vardı. Vladimir Illyich, Plehanov’a üç kişilik bir yazı kurulu için önerisini sunarken, Plekhanov bir şey söylemeden onu okudu ve cebine koydu. Ne hakkında olduğunu anladı ve kabul etti. Bir zamanlar bir parti vardı, pratik çalışma gerekliydi. Martov, Organizasyon Komitesi üyeleri ile İskra’daki diğer herkesten daha fazla iç içeydi. Üç kişi fikrin kendisine yöneldiği ve buna katılırsa Zasulich, Potresov ve Axelrod’a ihanet edeceği konusunda onu ikna etmek uzun sürmedi. Axelrod ve Zasulich buna oldukça kızmışlardı.”


Krupskaya: “Reminiscences of Lenin”; -The Second Congress; July-August 1903;


İç te, Iskra’da bir uzlaşma toplantısı önerildi. Ancak Martovcular, bu öneriye bile karşı oy kullandılar, ama kaybettiler. Gerçekte, onlar Bund ve Ekonomistlerin tamamının Kongre’de Martov cu aday listeye oy vereceğini bekliyorlardı. Buna bağlı olarak, Iskra’nın “sertler” sayısı artmaya başladı, çünkü Martov ortada dolaşan aday listesi, kongrede “solgun, tutarsız ve dokunaksız” olduklarını kanıtlayan insanlardan oluştuğunu kanıtladı. Ancak Lenin daha önce mağlup edildiği için, Iskra ‘”yumuşakları”, aynı seçim sonucunun gerçekleşmesini beklemeye devam ettiler.


Arada, RSDLP nin Kuralları, ertelenen bir konu – Bund Kuralları hariç olmak üzere, tüm delegeler tarafından oylandı ve kabul edildi. Bu konuda, Bund çoktan teşhir olmuştu ve Martovcular da dahil olmak üzere Iskra delegelerinin tamamı Bund’a oy vermedi. Ancak oldukça beklenmedik bir şekilde, Bund şimdi onlardan 5 oy alarak, çekildi. Devamında Ekonomistler iki oyla aynı şeyi yaptılar. Martovcuların müttefikleri Martov’un oylarıyla çekildiler:


“Bir bütün olarak Kurallar, tüm İskra’lar ve tüm Kongre tarafından onaylandı. Ancak, Genel Kurallardan sonra, Kongre, Bund’un (Bund’u Parti’deki Yahudi proletaryasının tek temsilcisi olarak tanımak için) Kurallarına geçti ve ezici bir çoğunluk ile, Bund’ün önerisini reddetti. Bence bu konuda Bund neredeyse bütün Kongre’de tek başına kaldı. Bunun üzerine, Bundistler Kongre’den çekildiler ve Parti’den çekildiklerini açıkladılar. Martovcular, sadık müttefiklerinin beşini kaybetmişti! Ardından, Rabcheye Delo-cular, Rus Devrimci Sosyal-Demokrat Yurtdışı Birliği liginin yurt dışındaki tek Parti örgütü olarak kabul edilmesinden sonra, geri çekildiler. Martov-cular, sadık müttefiklerinin ikisini daha kaybetmişti! Kongrede toplam oy sayısı şimdi 44 dü, bunların çoğunluğu tutarlı Iskra-cılar; Yuzhny Rabochy-ciler ve “Marsh” ile Martov-cular koalisyonu sadece yirmi oyla sonuçlandı.”


Lenin; “Account of Second Congress of the RSDLP”; Volume 7; Ibid; p. 29-31.


Lenin’in işaret ettiği gibi, daha önce tutarlı olan Iskracılar, Bund’un Martov-culara yardımı ile oy olarak yenildiklerinde Kongre’nin iradesini kabul etmişti. Fakat şimdi, Martov-cular Iskra’nın çoğunluğunu kabullenmek istemiyordu. Kendi görüşlerini zorlamakta ısrar etmeye devam ettiler. Eski yazı kurulunun konusu, duygusal kişilikler ve temel olarak Troçki’nin kişiliği bakış açısındandı. Ancak daha sert gerçekler vardı. Kurulun pratik çalışma gerekliliklerine daha duyarlı olması ve etkin hale getirilmesi gerekiyordu. Eski kurul aynı şekilde devam edemedi ve bunun için “(gruplardan oluşan) bir diziyi ” kışkırtmak” istendi:


“Kişi kızgınlık ve gücenme ile harekete geçirilmeliydi ve Kongrede mücadeleden sonra üçlüye olay ve etkisiz olarak saldırma olarak devam ederek (kendinden geçmeli) kendisini kaybetmeliydi. Eski altı kişilik kurul o kadar etkisizdi ki, üç yılda bir kez tam olarak hiç bir araya gelmedi. Bu inanılmaz görünebilir, ama gerçek bu. Iskra’nın 45 sayısından hiçbiri (editöryal ve teknik anlamda) Martov veya Lenin’den başka hiç kimse tarafından oluşturulmadı. Ve hiç bir zaman, Plekhanov un dışında, başkaları tarafından dile getirilen önemli bir teorik konu olmadı. Axelrod hiç çalışmadı (kelimenin tam anlamıyla Zarya’ya hiçbir şey vermedi ve Iskra’nın tüm 45 sayılarına sadece 3 ya da 4 makale verdi). Zasulich ve Starover yalnızca katkıda bulundular ve tavsiyelerde bulundular, hiçbir zaman gerçek bir editoryal çalışma yapmadılar.


Oturumda olduğu bir aydan sonra Kongreye katılan her delege için Siyasi liderliğe, merkeze yükseltilmesi gereken kişilerin kim olacağı gün ışığı gibi açıktı. Kongrede eski yazı kurulunu onaylamayı önermek, bir dizi grubu provoke etmek için aptalca bir girişimdi… 


Lenin; “Account of Second Congress of the RSDLP”; Volume 7; Ibid; p. 31.


Üç editör kurulunun önerisine, eski yazı kurulunu onaylayan bir öneriyle karşı çıkan Troçki’den başka birisi değildi. Bu, 2 oy çoğunluğuyla yenildi; Bunun üzerine, daha fazla gücenmenin kaprisi ile, oy kullanmaktan kaçındılar. Şimdi “yumuşaklar” açıkça küfürbaz hale geldiler. Bundan sonra Martov ”partideki kuşatmanın durumu ”hakkında suçlamalar yapmaya başladı – buna “Lenin Martov’un (Troçki’nin  de olduğu gibi)  başlangıcından bu yana “üçlü planı”nı bildiğini ve kabul ettiğini ve aynı zamanda Martov’un kişilik konularını  Iskra’nın pratik ihtiyaçlarının siyasetiyle ilgili meselelerle karıştırdığını söyleyerek cevaplandırdı. (Speech at the Election of Editorial Board Iskra; Volume 6: Ibid; p. 505).


Seçimlerde, üç anti-Leninist (Axelrod, Potresov ve Vera Zasulich) yönetim kurulundan düşürüldü, geriye Lenin, Plekhanov ve Martov’u bıraktı.. Ayrıca, Merkez Komite’yi oluşturmak için üç Lenin destekçisi seçildi. Krupskaya’nın işaret ettiği gibi, Bund ve Ekonomistlerden kaynaklanan kişisel düşmanlıkların bazıları atmosferi etkiledi. Seçilmiş olan Martov görevine devam etmeyi reddetti. Bu devrimci olmayan ve küçük (bujuva) duruşu Troçki tarafından desteklendi. Parti şimdi iki gruba bölündü, Lenin’in politik çizgisini destekleyen Parti üyeleri; Bolşevikler (“bolshinstvo”, çoğunluk), Lenin’in politik çizgisine karşı çıkanlar; Menşevikler (“menshinstvo” azınlıktan) olarak bilindi


Troçki alevlere yakıt olarak davranmıştı:


“Evet kongre açıkça bölünmüşdü. Birçoğu Plekhanov’un patavatsızlığını-düşüncesizliğini, Lenin’in “ateşliliği” ni ve “hırsını” suçlamaya meyilliydi … Zasulich ve Axelrod’un haksız muameleye tabi olması – ve bunlar şikayeti olanların yanında yer aldılar. Kişiliklere bakarak özü kaçırdılarTroçki onlardan biriydi. Lenin’in sert bir rakibi oldu. Ve bunun özü şuydu – Lenin’in etrafında gruplanan yoldaşların, ne pahasına olursa olsun uygulanmasını istediklerini ve tüm pratik çalışmaları yaygınlaştırmak istedikleri prensiplere çok daha fazla bağlı olduklarını söyledi. Diğer grup, daha çok “sokak adamı” zihniyetine sahipti, prensipte uzlaşma ve taviz verdi ve kişi ler için daha fazla saygı duydu. Seçimler sırasındaki mücadele çok keskindi. . . “Glebov, Clair ve Kurz, Merkez Komitesine seçildi; kırk dört oydan yirmisi çekimser kaldı. Plekhanov, Lenin ve Martov Merkez Organ’a seçildi. Martov, editöryal komisyonda çalışmayı reddetti. Bölünme barizdi.”


Krupskaya: “Reminiscences of Lenin”; -The Second Congress; July-August 1903


Kongre’den sonra, Menşevikler – Troçki de dahil olmak üzere “Iskra” yı boykot ettiler ve Eylül 1903’te Cenevre’de hizipci bir konferans düzenlediler. Pavel Axelrod, Fedor Dan, Yuli Martov, Aleksandr Potresov ve Troçki’den oluşan ve Bolşeviklere karşı mücadeleyi yönlendiren bir gölge “merkezi komite” kuruldu. İskra’yı devralmaya devam ettiler ve onu “Yeni İskra” olarak isimlendirdiler.


5) Lenin’in ölüm sonrası (otopsi) değerlendirmesi: İkinci Kongre Ne Demek di?


Pek çok kişi, bölünmenin anlamsız ve önemsiz olduğunu veya Lenin’in “İktidar ve egemenliğe susuzluğunu” yansıttığını iddia etti. Buna Troçki de dahildi. Çok daha sonra Troçki, Parti organizasyonuna karşı olduğunu kabul etti. Troçki, tutumunun kişisel nedenlerden kaynaklandığını itiraf etti:


“Kongre’de “yumuşaklar” ile nasıl birlik oldum? Iskra editörlerinden en yakın bağlantılarım Martov, Zasulich ve Axelrod’du. Onların benim üzerimdeki etkileri tartışma götürmez”;


Ibid; s. 161.


Troçki, kişisel “köpürlenmesine” rağmen, tartışmanın altında yatan nedenlerin önemli ve net siyasi farklılıklar olduğunu kabul etti:


(Lenin in) Davranışı hem iğrenç hem de rezil, benim için affedilmez görünüyordu. Ve yine de, politik olarak örgüt açısından doğru ve gerekliydi. Lenin’le olan kopuş, “ahlaki” olarak kabul edilebilecek şeyler ve hatta kişisel gerekçeler temelinde olarak kabul edilebilir. Ancak bu sadece yüzeyde olandı. Altta, ayrılık politik bir nitelikteydi ve sadece örgütsel yöntemler alanında kendini ifade ediyordu. Kendimi merkezci olarak düşündüm. Ancak, o zaman, devrimci partinin, eski düzene karşı savaşta milyonlarca insanı yönetmesi için ne kadar yoğun ve zorlu bir merkeziyetçiliğe ihtiyaç duyacağı konusunda tam olarak anlamış olmadığım şüphe götürmez. 1903’te yapılan Londra Kongresi döneminde, benim için devrim hala büyük ölçüde teorik bir soyutlama ydı. Bağımsız olarak, Lenin’in merkeziyetçiliğini açık bir devrimci kavramın mantıklı bir sonucu olarak göremedim”.


Troçki: Ibid; s. 162.


Ancak Troçki’nin İkinci kongreye gecikmeyen tepkisi, 1903’te “RSDLP’nin İkinci Kongresini (“Sibirya Delegesinin Raporu”) yazmakla oldu. Bu yazısında Lenine karşı muhalefetini savundu;


“Lenin’in arkasında “yumuşak” “Iskra” adamlarına karşı, “sert ”“ İskra ”adamlarının yeni kompakt çoğunluğu vardı. Biz, Sibirya Birliği delegeleri olarak, ‘yumuşak’ olanlara katıldık. . böylece devrimci durumumuzu lekelediğimizi düşünmüyoruz.”


Trotsky, Leon; “Report of the Siberian Delegation”; Geneva: 1903; p.21


Kongrede Troçki, Lenin’in 


“Kendine özgü enerji ve yetenek ile partinin düzen bozuculuğunu üstlendi” ğini ilan etti


L.Trotsky: agy; s.11 


ve yeni bir Robespierre gibi, 


“… mütevazı Parti Konseyini her şeye kadir bir Kamu Güvenliği Komitesine dönüştürme” ye çalışıyordu. L. Trotsky: ibid .; s.21;


bu nedenle,


“Sosyalist oportünizmin (gerici-faşist) Thermidorianları” için zemin hazırlıyor. L. Trotsky: ibid; s.30.


Troçki, Lenin’in Robespierre’e, ancak sadece,


“tarihi trajediyi andıran Kaba bir maskaralığı


(L. Trotsky: ibid .; s.33). olarak benzediğini ilave etti.


Ama gerçekte, büyük, net bir sınır belirleme yapılmışdı. Lenin tarafından “Bir Adım İleri İki Adım Geri” de yapılan “otopside” (değerlendirmede) kayıtta ısrar etti. Farklı güçlerin ortaya çıkmasıyla mücadelenin kaçınılmazlığı Kongre’nin başından itibaren açıkça belliydi:


Kongre temsilciler arasında İskra’yla var gücüyle savaşan örgütler (Bund ve Raboçeye Dyelo) de içinde taşıyan geniş ölçüde temsili bir nitelik taşıyordu,……Bu şartlar altında Kongre,“ Iskra ”eğiliminin zaferinin mücadelesi için bir alan dan başka bir şey olamazdı………Siyasal gruplaşmaların bir analizi yapılmadan, farklı eğilimler arasındaki savaşımın niteliğiyle kongrenin görünümü ortaya çıkarmadan, aramızdaki ayrılığı anlamanın olasılığı yoktu. .. Kongre öncesi Rus sosyal-demokrat hareketinin tarihine dayanan (daha sonraki doğrulama ve ayrıntılı inceleme) belli başlı üç ana gruba dikkat edilmelidir: iskracılar, İskra-karşıtları ve kararsız, yalpalayan, sallantıda olan gruplar.””


One Step Forward, Two Steps Back (The Crisis In Our Party); 1904; Collected Works, Moscow, 1965 Vol. 7, pp. p. 209; 212;


Yani, bölünme tamamen kişilik farklılıkları ile ilgili değildi. Lenin, bunların “ilk çatlağı” oluşturduğunu kabul etti, ancak bunlar çözülebilir nitelikte idi. Lenin, bütün taraflar için potansiyel Martovites’lerin reddettiği, bir geri çekilme noktası sunmuş ve uzlaşma önermişti. Lenin, örgütlerin kritik sorunları konusunda oportünizm göz önüne alındığında, bölünmüşlükteki genişlemenin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Seçenek, ya devrimci bir partinin örgütlenmesi, ya da üyelerini disiplinleştirmeyen yarı-anarşist bir partinin örgütlenmesiydi. Daha sonraki olaylar – Martov ve Troçki hizipinin İskra’yı devralması (“Yeni İskra” olarak adlandırılır) bunu daha açık hale getirdi. Lenin’in dediği gibi:


“Broşürümüzün onda-dokuzunu kaplayan bu iki tahlil, “çoğunluğun” devrimci, “azınlığın” ise, partimizin oportünist kanadını oluşturduğu sonucunu ortaya koymuştur. Bugün partiyi iki kanada bölen ayrılıklar, program ya da taktik sorunlarına değil, genellikle örgütlenme sorunlarına ilişkindir. Yeni İskra tutumuna derinlik kazandırmaya çalıştıkça ve bu tutum merkez kurullarına üye çağırma kavgalarından arındıkça, ortaya çıkan yeni görüşün, örgütlenme sorununda oportünizmden başka bir şey olmadığı daha iyi anlaşılmaktadır. ”  “ One Step Forward, Two Steps Back (The Crisis In Our Party); Ibid, pp. 203-425.


“Aslında, oportünistlerin örgütlenme sorunu üzerindeki tutumları, birinci madde üzerindeki çekişmeler sırasında zaten ortaya çıkmaya başlamıştı: sımsıkı kaynaşmamış gevşek bir parti örgütünü savunmaları; parti kongresinden ve onun seçtiği kurullardan başlayarak, partiyi yukardan aşağı örgütleme düşüncesine (bu “bürokratik” düşünceye) düşmanlıkları; her profesöre, her yüksek okul öğrencisine, her “grevci”ye, kendini parti üyesi ilan etme olanağını verecek biçimde, partiyi aşağıdan yukarıya örgütleme eğilimi; bir parti üyesinin, parti tarafından tanınmış bir örgüte bağlı olmasını öngören “biçimciliğe” düşmanlıkları; “örgütlenme ilişkilerini yalnızca platonik olarak kabule” yatkın burjuva aydınının anlayışına kaymaları; oportünist anlayışta daha da derine gitme ve anarşistce sözlere bağlanma eğilimleri; merkeziyetciliğe karşı özerkliğe yatkınlık göstermeleri — kısacası bütün bunların hepsi, yeni İskra’da şimdi bol bol çiçekleniyor ve ilk yanılgının, tümüyle ve somut biçimde giderek daha çok açığa çıkmasına yardım ediyor.” “One Step Forward, Two Steps Back (The Crisis In Our Party)”; Vol. 7, pp. 204-205; 


SONUÇ:


Troçki ve Stalin – gerçekten de Rus Bolşevik partisinin – CPSU’nun (Bolşevik) oluşumu sürecindeki tutumlarında tamamen birbirine zıttılar. Bugünlerde Marksist-Leninistler, Lenin’in devrimci hareketin parçalanmış fraksiyonlarından nasıl bir partiyi bir araya getirdiğini anlamak zorunda. 


Çeviri


Erdoğan A

https://yenidemokrasi.blogspot.com/2019/02/stalin-ve-trocki-bolsevik-parti-nin.html

9 -16 Şubat 2019


Kaynak


STALIN AND TROTSKY ON THE BOLSHEVIK PARTY AT ITS FORMATION


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.