VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

SOSYAL DEMOKRASİ’DEN İNSANLIĞA İKİNCİ BÜYÜK İHANET

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi

(Kuvayı Milliye dergisinin Eylül-Ekim 1999 tarihli 18.sayısından)

Finans-Kapital, sosyal demokrasiye kurdurttuğu sözde Sosyal Devleti, Sosyal Demokratlara yıktırıyor.

Tarihteki ilk büyük insanlık suçunu, “1. Dünya Savaşı” sırasında işleyen sosyal demokratlar, o savaşa karşı çıkmamışlardı. Yerli burjuvalarını devirip halkçı ve barıştan yana bir iktidar oluşturmaktan kaçan sosyal demokrasi, şovenizmi bayraklaştırıp, dev şirket ve holdinglerin paylaşım savaşına destek olmuştu.

“2. Dünya Savaşı” sonrası, günahıyla sevabıyla, dünyada göreceli de olsa bir istikrar ve barış sağlamış olan mevcut sosyalist sistemi silahla yıkamayacağını anlayan emperyalist şirket ve holdinglerin emrindeki devletler, sosyalizmle rekabet edebilmek ve iç muhalefeti yumuşatabilmek için, daha çok sosyal demokratların eli ve aklıyla oluşturmak zorunda kaldıkları “Sosyal Hukuk Devletleri”ni; şimdi, gene sosyal demokratlara tasfiye ettiriyor.

Ülkemizdeki Sos-Dem ve Dem-Sol’lar da ağababalarının dümen suyundan gidiyorlar: 7.4’lük Marmara depremi bile, kimi kalın kafalıların ulusal ve sosyal devletin önemini kavramalarına yetmiyor. Kamusal alan; örgütlü halkın söz ve karar sahibi olduğu alandır. Mevcut devlet kurumlarını örnek göstererek kamusallık eleştirilemez. Kamusal alan demek, her zaman devlet demek de değildir. Hele o devlet; ülkesine, halkına, ulusallığına ve bağımsızlığına sahip çıkmayan sınıf ve zümrelerin eli ve aklıyla yönetiliyorsa…

Ulusalcı ve halkçı niteliklerini kaybetmemiş cumhuriyet kurumları ile demokratik kitle-meslek örgütleri, ‘Sos-Dem-Sol’ları beklemeden (ölü gözünden yaş beklenmez), gerçek bir ulus/halk devleti kurabilmek ve kamusal alanı sağlam temel ve ellerde geliştirebilmek üzere öncelikle-ivedilikle reorganize ve koordine olmalıdırlar.

Yorumlar