VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Siyasi Safsata – Lenin

Rus devrimi daha yeni başlamıştı, ama zaten burjuvazinin siyasi devrimlerine özgü tüm özellikleri kendini açıkça ortaya koydu. Alt sınıflar kavga eder, üsttekiler bu kavgadan  yararlanır. Devrimci mücadelenin tüm inanılmaz zorlukları,  bir sınıf olarak proletaryaya, ve burjuvaziden birkaç genç entelektüele düştü. Kısmen kazanılmış olan tüm özgürlüklerin onda-dokuzu (daha doğrusu, özgürlükten yoksun özgürlükler), çalışmayanlara, toplumun üst sınıflarına gitmektedir. 

 

(…)

 

Bu fark nedendir? Çünkü Rusya’nın tüm sosyal ve ekonomik yapısı, en az çalışanlara en çok meyve verir. Kapitalizmde, başka türlüsü olamaz. ……  Başlangıçta ne kadar küçük, ne kadar gösterişsiz olursa olsun, proletaryanın herhangi bir hareketi, kaçınılmaz olarak, acil hedeflerini aşmayı ve bütün eski düzen ve onun yıkıcılığını hedef alan, uzlaştırılamaz bir güç haline gelme tehlikesini oluşturur.

 

Proletaryanın hareketi, kapitalizm altındaki bu sınıfın konumunun temel özellikleri nedeniyle, çaresiz  (alternatifsiz, EA) ,  sömürü ve baskıya yönelik, “toplu-herşeyiyle” bütün karanlık güçlere karşı tam bir zafer için mücadele etme yönünde belirgin bir eğilime sahiptir.

 

 

Liberal burjuvazinin hareketi, tam tersi, ve aynı nedenlerle (yani burjuvazinin durumunun vazgeçilmez özellikleri nedeniyle), radikalizm yerine oportünizme, tam zafer için “kaba”(diplomasisiz – uzlaşmayan, EA) ”, cesur ve kararlı bir  hesaplama yerine,  mütevazi en olası ve mümkün olan en çabuk kazanımları hesaplama ve uzlaşma yönünde bir eğilimi vardır. Gerçek bir mücadele ortaya koyan, doğal olarak her şeyiyle – sonuna kadar gidecektir; uzlaşmayı mücadeleye  tercih eden, doğal olarak, ne gibi “lokmalara” (tavizlere, EA) eğilimli olacağına, en iyisinden, hoşnut kalacağına (yetinip uzlaşacağına, EA)  işaret edecektir, (“en kötüsünden, hiç bir mücadele etmeden bile, yani eski dünyanın ustaları ile kalıcı bir barış yapmakla yetinecektir ).

 

Bu nedenle, devrimci proletaryanın partisi olarak Sosyal-Demokrasi’nin, programı için çok kaygı duyması, emekçilerin tam özgürleşmesi nihai amacında onu çok önceden oluşturulması için bu acılara göğüs germesi, ve bu amacı yontup küçültmeye karşı onu tutarlı bir şekilde koruması oldukça doğaldır. Aynı nedenlerden dolayı, sosyal-demokrasi, nihai hedefini tüm küçük, acil ekonomik ve politik amaçlardan arındırmada, oldukça dogmatik bir şekilde sıkı,  ve tutarlı dır. Herşeyiyle yola çıkan, Tamamen zafer için savaşan, küçük çaplı kazanımlarla eli kolu bağlanmış olma, yoldan çıkma tehlikesine, ve hala nispeten uzak olan,  ama onsuz tüm küçük kazanımların içi boş kibirlilik olduğu tehlikesine ve gaflete karşı kendini uyarmalıdır. 

Programa olan bu kaygı, ve küçük ve kademeli gelişmelere karşı her zamanki eleştirel tutum, özgürlük ve halk için sevgisi ne kadar büyük olursa olsun, burjuvazinin bir partisi için anlaşılamaz ve yabancıdır,  

 

(…..)

Modern toplumda, bir sınıf olarak burjuvazinin toplumsal konumu – otokrasi ile proletarya arasında sıkışmış ve çıkarlar arasındaki küçük farklılıklar üzerinden fraksiyonlar içine kiralanan bir sınıfın kaçınılmaz  sonucudur . Siyasi safsatalar  doğal olarak böyle bir durumu takip eder.

 

(…)

 

Cömert ruhlu liberallerimiz, devlet iktidarını üç güç arasında, olabildiğince eşit ve “adil” olarak paylaşmak istiyor: hükümdar, Üst Meclis (Zemstvo Meclisi) ve Aşağı Meclis (Halkın Temsilcileri Meclisi), yani, otokratik bürokrasi, burjuvazi ve “halk” (proletarya, köylülük ve büyük küçük burjuvazi). Liberal gazeteciler, yüreklerinin derinliklerinde, bu rekabet güçleri ile bu güçlerin çeşitli birleşimleri arasındaki çatışmayı, bir “adil” , uyum birliği ile desteklemeyi istiyorlar … kağıt üzerinde! ………….. Rus proletaryası,  liberal safsatacılıkla uzun süre uğraşmak zorunda kalacak. Onları daha yakından incelemenin zamanıdır.

 

Liberaller , beklenen itirazları analiz ederek iki-meclis sistemini savunmaya başladılar . Karakteristik olarak, bu itirazlar tamamen yasal basınınca geniş bir şekilde yayınlanmakta olan liberal-Narodnik  (halkçı, EA) fikirlerinin her zamanki yazı tipinden ödünç alınmıştır. Rus toplumunun doğası, iddia ediliyor, “son derece demokratik”tir,  ve Rusya’da politik hizmetlerine, servetine vb. borçlu olan üst sınıf gibi hiçbir şey yoktur, çünkü Rus soyluları “politik emelleri” olmayan, hükümetin hizmetkarları olan bir sınıf oldu,  bunun yanı sıra, onun maddi gücü “yok edildi”.

Bir Sosyal-Demokrat (Sosyalist EA)  bakış açısından , bu Narodnik lafazanlığını ciddiye almak gülünç olur; içinde bir tane bile gerçeğin sözü yok.

Rusya’daki soyluların sahip olduğu siyasi ayrıcalıklar oldukça çok iyi bilinir; …….. Sınıf-bilinçli işçilerin bu çizgi üzerine hiçbir yanılsamaları olmamalıdır. Rus asaletinin önemsizliğine dair Narodnik lafazanlık, sadece liberallere, soyluların gelecekteki anayasal ayrıcalıklarını güzel göstermek için bir araç olmasına hizmet ediyor. Bu liberal mantık psikolojik olarak kaçınılmazdır; …..

 

Çekiç ile örs arasında bir konumda yer alan Burjuvazide, idealist laflarda psikolojik olarak kaçınılmazdır, lafazanlık, genel olarak liberallerimizin ve özellikle de evcil (leştirilmiş -uşak, EA) filozofların  ağızlarında (zeka seviyemize EA) hakaret eden ifadelerdir 

 

(…)

 

Bir Üst Meclis için “etik” ve “ahlaki-politik” argümanlar bunlardır.

(…)

 

İşçilerin bu “liberal” ahlakı dikkatlice not etmesine izin verelim. Demokrasinin övünmesini, “ayrıcalıkları” kınamayı, aynı zamanda ikamet yeterliliğini, iki aşamalı seçimleri ve monarşiyi haklı çıkarmayı öngörüyor… Monarşi, açıkça, bir “ayrıcalık” değil, ya da belki de ahlaki olarak kabul edilemez ve politik olarak tehlikeli olmayan bir ayrıcalık!

 

(…)

Ve daha ne bekliyoruz? Eğer liberallerin en idealistleri şu anda ihanet için teorik zemin hazırlıyorlarsa, Liberal burjuvazinin pratik politikacıları, partilerinden sorumlu olanlar,  ne diyecekler? 

 

Liberalizmin politik safsataları, devrimci proletaryaya, burjuvazinin en gelişmiş unsurlarının bile gerçek sınıf doğasına dair , küçük ama değerli belgeler sunar.

 

Vperyod, No. 18, May 18 (5), 1905

Lenin Collected Works, Volume 8

Çeviri: Erdoğan A 
Kaynak: https://yenidemokrasi.blogspot.com/2018/12/siyasi-safsata-lenin.html

Yorumlar