VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

SANAT VE EDEBİYAT MARX-ENGELS-LENİN

Çeviren: Aziz ÇALIŞLAR

ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ

“Marx-Engels-Lenin: Sanat ve Edebiyat” adlı bu kitap, aslında ayrı ayrı kitaplardan m.e.l-sanat-ve-edebiyat derlenmiş, Marx, Engels ve Lenin’in sanat ve edebiyata ilişkin yazılarından bu kitapların düzenine uygun olarak yapılan seçmeleri bir araya getirmektedir. Bundan amaç, Marksist-Leninist sanat anlayışının temelini oluşturan bu yazılan bir bütün olarak verebilmektir. Bilindiği gibi, bilimsel maddeciliğin klasikleri, sanat üstüne başlı başına bir kitap bırakmamış olduklan gibi; kendi içinde kapalı, sistematik bir sanat kuramını geliştirmek için de enine boyuna uğraşacak ne zaman bulabilmişler, ne de aslında, bu çalışmalar içinde boğularak, eylemin dışında kalmak istemişlerdir.

Böylesine sistematik-kuramsal bir kitabın olmayışı, burjuva araştırmacıları, Marksizmin kurucularının sanat konusunda bilimsel ve felsefi görüşleri olmadığı sonucuna götürdüğü kadar; Marksizme bağlı düşünürleri de,Marx ve Engels’in özgün bir sanat düşüncesi geliştirememiş olduğu sonucuna götürmüştür. Oysa Marksizmin kurucuları, gerek felsefi, ekonomi-politik ve tarihsel konulan içeren yapıtlarında, gerek çok çeşitli yazışmalarında sanatsal sorunları derinden ele almışlardı. Ancak, bütün bu ayrı ayrı yapıtlarda yer alan sanatla ilgili bölümlerin derlenip,mantıksal bir biçimde, yeni baştan, toplu olarak düzenlenmesi gerekiyordu. İşte bu çok önemli görevi, ilk kez, Lunaçarski yönetiminde, Mikhail Lifschitz ile F. Schiller yerine getirmişler ve 1933’te,
[su_document url=”https://vatanpostasi1.files.wordpress.com/2019/01/sanat-ve-edebiyat-marx-engels-lenin-1.pdf” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” class=””]

Yorumlar