VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Ruhsal Travma Toplantıları 5-7 Aralık Günü

image
Ruhsal Travma Toplantıları’nın sekizincisini 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriyoruz.

Savaşın ve çatışmaların ülke ve bölge insanını çok yorduğu, yıprattığı yıllardan geçiyoruz. Çatışmalar, kayıplar, ölümler, göçler insanları ruhsal açıdan olumsuz etkileyen olaylardır. Bu olayların ortak özelliği insan elinden kasıtlı olarak ortaya çıkmaları ve uzun bir zaman dilimine yayılmalarıdır. Süreğen toplumsal travmaların insan ruh sağlığını olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir. Gerek travmatik stres gerekse başta duygudurumla ilişkili olan pek çok sorun ortaya çıkmakta ve süreğenleşebilmektedir.

Ülkemiz ve bölgemiz ne yazık ki süreğen toplumsal travmaların çok yaşandığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Yıllardır devam eden bu sorunlar ve etkileri daha uzun yıllar sürecek gibi gözükmektedir. Toplum ruh sağlığı çalışanları olarak bu etkilenmeleri azaltmak için yeterliliğimizin artması gerekmektedir. Ruh sağlığı ve insan hakları çalışanları olarak diğer bilim dalları ve uzmanlık alanları ile birlikte alandaki bilgi ve deneyimlerimizi arttırmamız gerekmektedir. Ruhsal Travma Toplantıları farklı uzmanlık dallarının katılımı ve farklı içerikteki konuları ile bize böylesi bir zenginlik sunmayı hedeflemektedir..

Bu zenginlik çerçevesinde savaşı, şiddeti, sonuçlarını ve nedenlerini çok çeşitli yönleri ile incelemeyi ve tartışmayı hedefledik. Ağırlığı ise çözüm yolları üzerine vermeye çalıştık. Toplumsal çözüm yolları kadar ruhsal sorunlara yönelik bireysel yaklaşımlar da gündemimizde oldu. Psikoterapilerden biyolojik tedavilere kadar olan tüm gelişmeleri zengin bir çerçeve içerisinde paylaşmayı tasarladık. Bu alanda ülkemizin diğer bölge ülkeleri için önemli bir model oluşturacağını da düşünmekteyiz. Bunun da yolunun ortak çalışma, bilgi ve deneyim arttırımından geçtiğine inanıyoruz.

Bir taraftan çatışmaların yaşandığı ya da yoğunlaştığı, iç ve dış göç hareketlerinin gittikçe önemli olduğu, bazı illerimizde toplumsal dokunun değiştiği bir süreçten geçmekteyiz. Bu tür zamanlar uyumsuzluk ve ötekileştirmeyi arttırabilmektedir. Kadınlar, çocuklar ve yaşlıların bu olumsuz dönemlerden daha fazla etkilenebildiği bilinmektedir. Ruhsal ve top-lumsal yaklaşımlara, üstelik uzun dönemli olarak gereksinim duyulmaktadır. Ruhsal Travma Toplantıları, mültecilik de dahil olmak üzere savaşın ve çatışmanın farklı yönlerinin tartışılmasına olanak sağlayacaktır.

İnsanlara destek olabilmek için sorunun doğru tanımlanması gerekmektedir. Bunun için ise yol gösterici ölçütlere ihtiyaç duyulur. Toplantılar süresince tanı ölçütleri de dahil farklı kılavuz ve ölçütler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

Ortak deneyim ve bilgi paylaşımının öneminin farkında olarak katılım ve katkılarımızın zor durumdaki insan ve topluluklara fayda sağlayacağı açıktır. Alanla ilgili tüm çalışanları ortak toplantı mekanımıza davet etmekteyiz, katkılar önemli bir zenginlik yaratacaktır.

Görüşmek dileğiyle.
DÜZENLEME KURULU
Detaylı bilgi için

Yorumlar