VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Nükleer santral pençesindeki Zeytinlikler

Elektrik Piyasası Kanunu ile zeytinlikleri yapılaşmaya açacağı öngörülen kanun tasarısı önceki gün Tarım Komisyonu’nda görüşüldü. Söz alan Müsteşar
image
Yardımcısı Sert yasa değişikliğinin nedenini açıkladı: Akkuyu’ya Nükleer için zeytinlikler ortadan kaldırılmalızeytindalizeytin

Zeytinlik büyüklüğü 10 dönüm olan ve Türkiye’de hiçbir bilimsel veriye dayanmayan “25 dönüm” kuralının getirilmek istenmesinin asıl nedeni önceki gün yapılan TBMM Gıda Komisyonu toplantısında ortaya çıktı. İMC TV Yeşil Bülten Editörü Utku Zırığ’ın haberine göre zeytin ve zeytinyağı üretici birliklerinin temsilcileri, milletvekilleri ve ilgili Bakanlıklardan yetkililerinin katıldığı toplantıda söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert yasa tasarısını savunarak, mevcut yasa nedeniyle Akkuyu Nükleer Santralı için gerekli izinlerini alamadıklarını söyledi.

3-5 ağaç meselesi

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun mevcut haliyle zeytinlik alanlara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası dışında kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılmasına izin vermiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert komisyon tutanaklarına da yansıyan konuşmasında Mersin Akkuyu’da yapılmak istenen nükleer santral projesin 3 km çevresinde bulunan bir 23, bir 2,7 biri de 10 hektarlık zeytinlikleri örnek veriyor ve “Eğer bu kanun bu şekilde kalırsa inşaat ruhsatı alınması ciddi anlamda tehlikeye girecek” diyor. “Zeytinlikler nedeniyle 20 milyar dolarlık bir nükleer santrala inşaat ruhsatı alamama riskiyle karşı karşıyayız” diyen Sert, kamuoyunda ‘Zeytinliklerin ölüm fermanı’ olarak bilinen yasa değişikliğinin nedenini açık bir biçimde ifade ediyor.

Soma’da yeni madenler açılsın diye

Sert, yasa değişikliğini savunmak için nükleer santralın yanı sıra Soma’da açılmak istenen termik santralı da örnek gösterdi. ÇED raporu olumlu kararı alınmış olan bu santralı da Zeytincilik Kanunu’ndaki hüküm nedeniyle yapamadıklarını söyledi. Kömür üretim ve hazırlama tesisleriyle birlikte “sadece 280 hektar” zeytinliği etkileyecek projenin önündeki tek engel Sert’e göre 3km yasağı. nasıl “ÇED olumlu” kararı alındı

Komisyon toplantısını ve Müsteşar Yardımcısının sözlerini gündeme getiren Ekoloji Kolektifi Avukatı Feviz Özlüer, Soma’daki projeyle ilgili alınan “ÇED olumlu” kararındaki hukuksuzluğa dikkat çekti. Özlüer, yasaya aykırı bir proje için verilen kararın Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin nasıl işlediğinin açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Zeytinciler iptalini istiyor

Komisyon toplantısını katılan Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Zeytin ve Zeytinyağı Komisyonu Başkanı Salih Madra Enerji Bakanlığı yetkilisinin açıklamalarını “Pire için yorganı değil evi yakıyorlar” şeklinde yorumladı. Türkiye genelinde yasa tasarısına karşı büyük bir muhalefet oluştuğunu söyleyen Madra, toplantıda yasa değişikliğini savunan birkaç kişi olduğunu söylerek, Komisyon’dan yasa değişikliğine dair olumsuz görüş çıkmasını beklediklerinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Ortaya çıktığı günden beri tartışılan “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” zeytin ve zeytinyağı üreticileri başta olmak üzere pek çok kesimin tepkisini çekmişti. 25 dekardan küçük zeytinliklerin sıradan arazi olarak ele alınmasını öngören tasarı, zeytinlik alanlarda enerji projeleri, maden işletmeleri ve yapılaşmaya izin çıkması anlamına geliyordu.

Kaynak : Birgün – 10 Temmuz 2014

Yorumlar