VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Nezih Gençler : Biz bu filmi daha önce görmüştük

Nezih Gençler

Emperyalist güç merkezleri ve sistem, İçasya’dan, Afganistan’dan Akdeniz’e sömür-ezi koridoru açmak için Suriye, Irak, İran ve tabiiki Türkiye’yi ‘yerinden yönetim’li, etnik ve mezhepsel nitelikli kent-şirket devletciklerle parçalamak amacıyla saldırıyor, taşeronlarını saldırtıyor…

Emperyalist güç merkezlerinin güç dengelerine göre tüm bölgeyi paylaşıp yerel egemenler aracılığıyla direkt kendilerine bağlamak üzere, Büyük Ortadoğu Projesi’nin İNSAN KIYIMI, aralıksız, en acımasız ve en insafsız metotlarla sürdürülüyor…

Biz bu “film”i ilk kez M.Ö. 1200 yıllarında “gördük”. Avrupa bezirganlığı, ticaret yollarını Küçükasya üzerinden Ortadoğu, Avrasya, Hindistan ve İçasya’ya doğru açabilmek için AKHA’ları (şimdiki Yunanlıların sosyolojik olarak Orta-Yukarı Barbar atalarını) bezirganın kılıcı olarak kullandı. Grekler, tüccar-bezirgan-tefeci sermayedarların kışkırtması ile Çanakkale Boğazı’nı tutan Truva’ya saldırdılar. Akhalar için de Trajedi ile sonuçlanan bu macerayı Homeros, “İlyada” ve “Odesa” destanları ile; ‘Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olan’ları pek güzel anlatıyor…

Benzer “film”i Haçlı Seferleri’nde de gördük. Avrupa tefeci-bezirganlığı, kışkırttığı köylü yığınlarını Doğu’ya sürdü. Sonuç gene trajedi.

Daha sonra, 1. Dünya Savaşı’nda başta Çanakkale olmak üzere tüm cephelerde, emperyalistler, paylaşım amacı ile geri ülke halklarından topladıkları paralı askerlerle “Hasta Adam” Osmanlı’ya saldırdı. Yüzyüze savaşan tarafların büyük kayıp ve acıları ile yıllar süren savaşlara sahne oldu bölgemiz. Sonuçları herkesçe malum… 1917 Büyük Ekim Devrimi…

80 yıl önce, başta İngilizler olmak üzere, bugünkü Avrupa Birliği’ni oluşturan ülkelerin saldırısı ile karşılaştık. İngiliz emperyalistlerinin kışkırttığı Yunan işgal orduları Ege üzerinden İzmir’e girip, tarihten hiç ders almamışcasına, efendilerinin fedaisi oldular. İstanbul Boğazı’na demirleyen İngiliz işgal kuvvetlerinin ana komuta savaş gemisinin adı; Truva’ya saldırtılan Akha’ların komutanı olan Agamemnon idi… Fransız emperyalizmi Güneydoğu’dan işgale girişti. İtalyanlar, Güney’den… Sonuç gene herkesçe malum… 1919 Devrimi.

2.Dünya Savaşı’nda Hitler liderliğinde Alman çapulcularını silahlandırıp sosyalizme karşı kışkırtmıştı emperyalist sistem… Sonuç; Avrupa’nın yarısı sosyalizme dönmüştü…

Bu kez de insanlık adına, dirim ve yaşamın savunulması adına davranan yaşam savunucu güçler yaşam düşmanlarına karşı gereken yanıtı er ya da geç vereceklerdir. Buna en ufak bir şüphe duyulmamalıdır…

Yorumlar