İşgal, Grev, Direniş ve Mücadelenin adı,Necmettin Giritlioğlu