VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

NATO özünde tekellerin bir ittifakıdır.

Demokrasiyi manipüle ederek ulus devletleri uydulaştırır. İşçi sınıflarını köleleştirir.
Toprağın, emek gücünün ve üretim araçlarının serbest şekilde meta üretimine konu edilmesi ve Mali sermayeye bağlanması yoluyla dünya emperyalizminin kontrolüne geçmesi NATO’nun asli misyonlarından birisidir.

Tüm dünya NATO’yu sorgulamalı. NATO neden hâlâ var? NATO neden genişliyor? NATO’nun temel motivasyonu nedir?

Sorunların temelinde NATO’nun emperyalist yayılmacılığı ve savaş kışkırtıcılığı var.

Türkiye Nato’da olmasa Gladio’nun ektiği tohumlar boy vermez tarih başka türlü ilerlerdi.

Türkiye’de darbelerin, siyasal islamın, ekonomik sömürgeleşmenin faili NATO’dur.
Türkan A.

Yorumlar