Web
Analytics

Kuvayi Milliye Dergisi

Kuvayi Milliye Dergisi

21.YÜZYIL'IN EN ETKİN SİLAHI TARIM

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi (Kuvayi Milliye Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2001 tarihli 29. sayısından) Parti Programına ek Geçici Madde lV Uluslararası finanskapital tarımımızı ve hayvancılığımızı çökertiyor… Köylü üreticilerimizin sorunu ülkemizin sorunudur Bilindiği gibi Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı kuruluşlardır. Ama sahipleri devlet değil köylü üreticilerimizdir. Kamu Hukuku’nun değil Özel Hukuk’un kapsamına girerler. Bu […]

"TÜRK LİRASI" "AMERİKAN DOLARI"NA KARŞI OLABİLİR Mİ?

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi (Kuvayi Milliye Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2001 tarihli 29. sayısından) Ülke böylesine bir “Hisse Senetli $gal” altındayken; “bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş”ken; “memleket dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde”yken; “Hatta bu iktidar sahipleri,” şirket, holding ve bankalarının çıkarlarını, uluslarüstü yabancı şirket ve bankaların çıkarları ile birleştirerek ülkemizi […]

KAÇAN MOMENT TARİHİ MİSYON VE GÖREV

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi   (Kuvayı Milliye Dergisi’nin Eylül-Ekim 2001 tarihli 30.  sayısının başyazısı.) Dünyamızı yaşanamaz kılan koşulların başında; sayıları dünya nüfusunun yüz binde birini geçmeyen, büyük banka-şirket sahibi azınlık zümrenin, tüm dünya nimetlerinin %80’ini gaspetmesi gelmektedir. Bu dev ekonomik güç ile büyük metropol devletlerden başlayarak siyasi ve askeri olarak tüm dünyaya egemen olan

BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ!

BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ!

Yazar: Kuvayi Milliye Dergisi   (Kuvayı Milliye Dergisi’nin Mart – Nisan 2002 tarihli 33. sayısından)Sivil Savunma Seferberliği – Halkın Ordulaşması – Ordunun Halk(çı)laşması yaşamsal zorunluluktur !.. Çok laf sadece aptallara söylenmez…. “Geliyoruum!” diye bağıra çağıra gelen tehlikelere, böl-parçala-yerelleştir-özelleştir-sömürgeleştir oyunlarına kaygısızca bakakalanlara da; yabancı ortaklı şirketlerinin ve holdinglerinin çıkarını ulusal çıkarlarımızın önüne koyarak vatanımızı ve halkımızı sömürgeleştirenlerin “demokrasi” […]

SONUN SONUNA GELDİK!

SONUN SONUNA GELDİK!

Yazar: Kuvayi Milliye Dergisi    (Kuvayı Milliye dergisinin Temmuz-Ağustos 2002 tarihli 35. sayısı sunuş yazısıdır) Ekonomik olarak “deniz bitti”! Asırlardır sürekli işsizlik – pahalılık cehenneminde yakılan halkımız, son yirmi yıldır, birkaç ayda bir patlatılan krizlerle nefes alamaz hale getirildi. Ülke;  tarımı, sanayisi, endüstrisi, yeraltı ve yerüstü kaynakları, kültürü, sanatı ile çapul edildi, hisse senetli $gal […]

DEMOKRATİK CUMHURİYET

Yazar Nezih Gençler (Kuvayı Milliye dergisinin Mart-Nisan 1998 tarihli 9. sayısının başyazısı olarak yayınlanmıştır.) OLMAK YA DA OLMAMAK Çöküşe, yozlaşmaya, “devİrimci sÜsyalizm”e, sivil toplumculuğa, laiklik ve bağımsızlık düşmanlarına, kitle particiliğine, barikat-tarikat-fraksiyon-povokasyon yangınına, bölücülük-grupçuluk ve her türlü şovenizme, işsizlik ve pahalılık cehennemine, baskı ve sömürüye karşı DEMOKRATİK CUMHURİYET programlı İl Kuvayı Milliye Meclisleri ve Türkiye Kuvayı […]

KUVAYİ MİLLİYE KURUCU MECLİSİ

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi-Nezih Gençler    (Kuvayı Milliye dergisinin temmuz-ağustos 1998 tarihli 11. sayısından) Kuvayı Milliye Kurucu Meclisi İşçi ve köylü üreticilerimizin, memur ve esnafımızın temsilcileri diğer demokratik-kitle meslek örgütleri temsilcileri, ulusalcı ve cumhuriyetçi sanayicilerin temsilcileri, ulusalcı ve cumhuriyetçi T.C. Kurumları’nın temsilcileri Kuvayı Milliye Kurucu Meclisi oluşturmalıdır

SÖMÜRGE FAŞİZMİNE KARŞI KUVAYİ MİLLİYE BİRLİĞİ CEPHESİ VE BİR 'ÖZELEŞTİRİ'

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi (Kuvayı Milliye dergisinin Mayıs-Haziran 1999 tarihli 16. sayısının başyazısı olarak yayınlanmıştır.) 150 yıllık demokrasi ve cumhuriyet mücadelemizde geldiğimiz bu durumda, böylesine ağırlaşan şartlara, yaşadığımız onca yenilgiye, karşıdevrime, aldanmışlığa, yanılgıya rağmen, insanlığa ve yaşama düşman güç ve sistemlerin planlarına bilerek-bilmeyerek defalarca alet olmamıza rağmen hâlâ iğneyi kendimize batıramıyorsak, çuvaldıza hiç davranmayalım.

NEREDEN BAŞLAMALI?

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi (Kuvayı Milliye dergisinin temmuz-ağustos 1999 tarihli 17. sayısından) Asrın son güneş tutulması ve diğer günlük malzemeler ile ülke gündemini değiştirmeye, özelleştirmenin, tahkimin ve sosyal güvenlik ‘reform’unun Meclis’ten geçmesinin vebalini, vehametini, ihanetini ve hiyanetini medyası ve her türlü olanağı ile küçültmeye çalışan

SOSYAL DEMOKRASİ'DEN İNSANLIĞA İKİNCİ BÜYÜK İHANET

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi (Kuvayı Milliye dergisinin Eylül-Ekim 1999 tarihli 18.sayısından) Finans-Kapital, sosyal demokrasiye kurdurttuğu sözde Sosyal Devleti, Sosyal Demokratlara yıktırıyor. Tarihteki ilk büyük insanlık suçunu, “1. Dünya Savaşı” sırasında işleyen sosyal demokratlar, o savaşa karşı çıkmamışlardı. Yerli burjuvalarını devirip halkçı ve barıştan yana bir iktidar oluşturmaktan kaçan sosyal demokrasi, şovenizmi bayraklaştırıp, dev şirket ve […]

40 KATIR MI 40 SATIR MI?

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi İÇ SAVAŞA HAYIR ! * Halkçılığı, ulusal / ekonomik bağımsızlığı terk ederseniz, laikliği demokratik yollarla koruyamazsınız. “Laiklik elden gidiyor!” diye birileri eline‘sopa’yı aldığı an, kime vurulacağını Koç’lar – Sabancı’lar ve onların emperyalist ağababaları belirler.