Kuvayi Milliye Dergisi

Kuvayi Milliye Dergisi

Sosyalist Asker!

Yazar: Em.J.Pilot Bnb. Erol Soysever Kütahya’daki jandarma birliğinde görevli bölük komutanı teğmen, öğle yemeğinde ne tür bir yemek olduğunu öğrenmesi için postasını yemekhaneye gönderir. Posta yemekhane dönüşünde komutanına şöyle der :”Komutanım, yemekte kuru fasulye ve pilav var. Bir de tas içinde (burada biraz kem küm eder) bir şey vardı.” Komutan sorar :”Nedir oğlum o tas […]

23 NİSAN – 19 MAYIS – 21 MAYIS – 27 MAYIS – 26-30 AĞUSTOS – 29 EKİM VE 1 MAYIS

Yazar Nezih Gençler    (Kuvayi Milliye Dergisi Mayıs-Haziran 1998 sayı:10) Bugünün dünyasında işçi sınıfı, tüm toplumun öncüsü olarak yeniden tarihi misyonunu ele alıyor. Özellikle bizimki gibi sanayileşmesini tamamlayamamış ülkelerin işçi sınıfları, hem kendilerinin hem de diğer halk kesimlerinin ve ülkenin sorunlarını çözmek durumunda.

NASIL BİR SSK?

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi    (Kuvayi Milliye Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2001 tarihli 29. sayısından) Parti Programına Ek Geçici Madde lll: Ulusal ve Halkçı Cumhuriyet İçin Özerk ve Demokratik Merkeziyetçi SSK KISA TARİHÇESİ SSK’nın sorunlarını sıralamak, “Şöyle yapılsın! Böyle önlem alınsın!” demek yetmez. “Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım!” mantığı ve “salla başını al maaşını!” yöntemi ile Kurum’daki kangrenleşmeye […]

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY TARTIŞMALARI

Yazar: Vatan Postası (Kuvayi Milliye Dergisi’nin Ocak 1997 tarihli 2. sayısından) “BATI”YA PLATONİK AŞK İLÂN ETMEKLE “PEYNİR GEMİSİ” YÜRÜR MÜ? Osmanlı’lığın son 50 yılında başlayan “Batı” hayranlığımız; “Batı”nın belli bir yanına, belli bir zamandan sonra duyulan ve Cumhuriyet öncesi – sonrası ekonomi-politik iktidarların kışkırttığı tek taraflı bir eğilimdir. Bu sınıfsal eğilim; 19. yy.ın ikinci yarısından […]

HEGEMONYA SAVAŞLARINA KARŞI NE YAPMALI?

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi (Kuvayı Milliye dergisinin Kasım-Aralık 2002 tarihli 37. sayısı sunuş yazısıdır) KIBRIS VE ORTADOĞU ÜZERİNDE EMPERYALİST GÜÇ MERKEZLERİNİN HEGEMONYA SAVAŞLARI YOĞUNLAŞTI Biz bu “film”i ilk kez M. Ö. 1200 yıllarında “gördük”. Avrupa bezirganlığı, ticaret yollarını Küçükasya üzerinden Ortadoğu, Avrasya, Hindistan ve İçasya’ya doğru açabilmek için AKHA’ları (şimdiki Yunanlıların sosyolojik olarak Orta-Yukarı Barbar […]

ULUSA ÇAĞRI

Yazar Kuvayi Milliye Dergisi (Kuvayı Milliye Dergisi’nin Mart-Nisan 2001 tarihli 27. sayısından) Ekonomik bir krizin doğurduğu siyasi bir kriz ile karşı karşıya değiliz. Tam tersine; böl-parçala-yönet planlarının gereği olan siyasi dayatmaları bir an önce gerçekleştirmemiz için uygulanan ekonomik, sosyal, kültürel ambargo ve programların yarattığı çöküşü yaşıyoruz. “Ekonominiz elimizde! Eğer dediklerimizi yapmazsanız çökertiriz!” diyorlar…

HALK ÖRGÜTLERİNE VE CUMHURİYET KURUMLARINA AÇIK MEKTUPLAR

Yazar: Kuvayi Milliye Dergisi (Kuvayi Milliye Dergisi’nin Mayıs-Haziran 2001tarihli 28. sayısından) Demokratik Kitle-Meslek Örgütlerimize Açık Mektup Bir süre önce tarafınıza da gönderdiğimiz, daha sonra dergimizin 27. sayısında yayınladığımız “Ulusa Çağrı”mızdaki önerilerimiz, örgütlerinizi dolaysız ilgilendirdiği halde, bugüne kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt alabilmiş değiliz.

VARLIK VERGİSİ

Yazar:Doğan Ergun (Kuvayı Milliye Dergisi’nin Mayıs-Haziran 2001 tarihli 28. sayısında yayınlanmıştır.) Gerçeğin Belirleyicileri ve Varlık Vergisi Örneği ve de Bir Çocukluk Anısı Son zamanlarda, kimi televizyon kanallarında, 1942 yılında Türkiye’de iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti tarafından uygulamaya konulan varlık vergisi tartışıldı.

NE YAPMALI? PARTİ YAPMALI! PARTİ OLMALI!

Yazar:Vatan Postası Her ülkede, başta işçi sınıfı olmak üzere ezilen ve sömürülen halk kesimlerinin gerçek örgütü olan partinin organize gücüne dayanmayan her yerel, ulusal ve enternasyonal (küresel) isyan ve başkaldırı hareketi yenilmeye mahkumdur. Bu mahkumiyet, sadece basit bir yenilgiyle sonuçlanmayabilir. Daha kötüsü ve asıl tehlikelisi; ulusal ve bölgesel faşizmlere ve savaşlara, küresel savaşlara ve küresel […]

EKONOMİK VE SOSYAL ADALET GEREKÇELİ HALKIN ANAYASASI İÇİN REFERANDUMU BOYKOT EDİYORUZ

Yazar:Vatan Postası TÜM SEÇMEN SAYISININ %44’Ü EVET DEDİ, %33’Ü HAYIR. REFERANDUMA TÜM SEÇMEN SAYISININ %23’Ü KATILMADI… (13 EYLÜL 2010) Anayasa değişikliğinin gündemde olduğu, değişiklik için referanduma gidildiği bir süreçte “evet”cilerle “hayır”cıların toz dumanı arasında tartışmalar sürüyor. Genel olarak 12 Eylül Anayasası’na “evet” diyen ya da en azından o eğilimde olan çevreler şimdi de 12 Eylül […]