VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Kullanım ve Gizlilik Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI :

Bu sitede bulunan içeriklerin her hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Vatan Postası‘na aittir.

The right to information found on this blog under the Law No. 5846 on Articles, Intellectual and Artistic Works, owned by Vatan Postası .

Vatan Postası sitesindeki içerikleri bağlantı vermek koşuluyla özgürce paylaşabilirsiniz.en büyük desteklerden birini yapmış olursunuz.Vatan Postası ‘nda yayınlanan yazılar,yazarı bağlar.Vatan Postası’ndaki yorumlardan yorumu yapan sorumludur;Vatan Postası’nı bağlamaz.Vatan Postası’na bir başka siteden eklenen herhangibir içerikden,Vatan Postası sorumlu tutulamaz.Herhangi bir siteden eklenen içerik ile ilgili,o sitenin sahipleri içeriği kaldırmamızı isterlerse İletişim Formundan veya ileti@vatanpostasi.org e-posta adresinden ulaşabilirler.Vatan Postası ,yayınlardan,verilen
bağlantılardan sorumlu tutulamaz ve Kullanım riski sizindir.Alıntı
yapılan yazı(lar), haber(ler), fotoğraf(lar),söz(ler) vs.vb. ile iligili
eser sahipleri kaldırmamızı isterlerse bizimle İletişime geçebilirler.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ
YASAL UYARI

1- Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi

Değerli Kullanıcı,

Bu
kullanım kurallarındaki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız
önemlidir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi www.vatanpostasi.org ’e (Vatan Postası org ve aynı zamanda Vatan Postası(www.vatanpostasi.org olarak anılacaktır) aittir.

İşbu web sitesine; www.vatanpostasi.org
web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin içerdiği şartlar, (akit)
kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili
kayıt ve şartları tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi
kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı
olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve
koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız,
işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. EğerVatan Postası
vede onun yönetimi ve/veya yöneticisi tarafından yönetilen işbu sitenin
kayıt ve şartlarından, kurallarından, talimatlarından işletme ve
idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi
kullanmaya devam etmemenizdir. Vatan Postası işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.

2- Sorumluluk Kabul Etmeme

İşbu
site ve muhtevası (içeriği), olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır.
Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içeriği ile ilgili
kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz. Vatan Postası , içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;

(a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,
(b)
içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin kullanıma elverişli nitelikte olduğu,

(c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,

(d) aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,

(e) web
sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu
hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda
kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

3- Üçüncü Kişilerin Web Sitelerine Bağlantı Verilmesi

Siz
kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üçüncü kişilerin web
sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu
durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının Vatan Postası
tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine üçüncü kişilerin
siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği
tarafından onaylandığı anlamı çıkarılmamalıdır. Vatan Postası ; üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;

(a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,

(b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin kullanıma elverişli nitelikte olduğu,

(c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,

(d) aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,

(e)
web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş
olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu
hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat
vermemektedir.

Her ne kadar Vatan Postası
işbu web sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de
işbu paragrafta aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü şahısların web
sitesinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür
eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği hukuka aykırı,
yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı,
yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik,
lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı
olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik
eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj,
söz, davranış ve yayın ile bu tür içeriklerden dolayı Vatan Postası
’nın itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar
verebilecek veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla
ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her
türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya
tacizde bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel
ve şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden
veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın
veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve
yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına
ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer
her türlü araç ve unsurlar.Vatan Postası
yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi,
erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link
verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde Vatan Postası
’nın talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan
eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş
sayılmaktasınız.

4- Güvenlik

İnternet
üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için
internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye
edilmekte olup, işbu konuda Vatan Postası
siz kullanıcıya site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer
bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar
tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez,
vermemektedir.

5- Genel

Siz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında Vatan Postası
tarafından işbu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan
feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit şartlarını ihlalleriniz
karşısında Vatan Postası tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

6- Mülkiyet Hakkı

İşbu
sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada
sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı,
makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı,
bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, Vatan Postası
’ya, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan
taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer
ilgili kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi
içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları
kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web
sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda
ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu
akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve Vatan Postası
tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde
yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma,
tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette
yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web
sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı
bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır.Vatan Postası
, bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; gazete
münderecatı, haber, kısa yazı, köşe yazısı,fotoğraf, görüntü, resim, ses
klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi
içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 anlamında telif
haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi
izin alınmadan kullanılamaz.

7- Sorumluluğun Sınırlanması

Uygulanacak
mer’i hukuka bağlı olarak, ihmal de dâhil olmak üzere, ancak bununla
sınırlanmamak kaydıyla, hiç bir şart ve koşul altında,Vatan Postası
, yöneticileri,olması halinde çalışanları, lisans verenleri veya
sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden
devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kayıptan,
özel ve ticari iş kaybından, veri ve kar kaybından veya işbu akdin ihlal
ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü
rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız
fiilden sorumlu tutulamazlar. Vatan Postası
, bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya
gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya
bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır.

Hiç bir şart ve koşul altında,Vatan Postası
, yöneticileri, ilerde olması halinde çalışanları, lisans verenleri
veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler,
kendisinden devir ve temlik alanlar,Vatan Postası
’nun veya kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin
korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve
ziyandan sorumlu değildir.

Web sitesindeki sponsorların, reklam
verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları
sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı Vatan Postası açık bir şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiç bir kayıt ve şart altında Vatan Postası , yöneticileri, ilerde muhtemel çalışanları, lisans verenleri; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın;

(a) web sitesini kullanan üçüncü kişilerin fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve

(b)
web sitesindeki veya işbu web sitesi üzerinden erişim sağlanan, link
verilen web sitelerindeki içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü
benzeri unsurların, yazılım ve programların kullanımından veya
kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar, ziyan,
kayıp, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz.

İşbu web sitesinden
veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü kişilerden, mal ve hizmet satın
alımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiç bir zarar,
ziyan, masraf ve kayıptan dolayı Vatan Postası
yöneticileri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya
sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenlerin kendisinden
devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu hususlarda
kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul
etmiş sayılmaktasınız.

8- Yazılım Programları Lisans Hakkı

Web
sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla
sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan
veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları (“yazılım”) tarafından
oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların
koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti Vatan Postası
’na veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini
elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu akitte
belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim
ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür
yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da
öngörülebilir

İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek için
kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı
şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve
yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak
kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir
ruhsatla

(a) bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı
olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç taşımamak
kaydıyla kurulup çalıştırılabilir;

(b) kanunun izin verdiği
sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda
gerekiyorsa eğer yedek bir kopyası yapılabilir.

İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen;
(a)
kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez;

(b) yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz;

(c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz;
(d)
sökemez,

çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz,
yazılım programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya
başkalarına bu konuda yardımcı olamaz. İşbu web sitesine yerleştirilen
bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup
bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti
verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiç bir şey kullanıcıya herhangi
bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi
web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla
indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet
hakkı ve benzeri hak vermez.

9- Web Sitesinde Kayıt Şartları

İşbu
web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye
olmanız istenebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen
bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi
doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri
zamanında güncellemeniz gerekmektedir. Eğer Vatan Postası
’na sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği
ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa sizin web
sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya
tamamen engelleyebilir.

10- Fesih

Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın Vatan Postası
uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini
kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. Ayrıca işbu
akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, Vatan Postası sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.

11- Markaların Kullanımı

İşbu
web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt
edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle Vatan Postası arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya Vatan Postası söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Vatan Postası veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya,Vatan Postası
veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo
ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir
kullanım hakkı veya lisans vermez.

12- Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler

İşbu web sitesi Vatan Postası
ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcıya siteye
mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları
(“siteye eklemeler”) yükleme imkânı sunabilir. Web sitesinde size
tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar
yasaklanmıştır:


(a)
Vatan Postası

’nın takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta
bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya
başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan yararlanmasını
engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir
teşebbüste bulunmak;

(b) içeriği hukuka aykırı yıldırıcı,
tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız,
edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici
ve benzeri her türlü bilgi ile


(c)
burada sayılanlarla

sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici
nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya
başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici,
özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri
mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunla tarafından korunan telif
hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları
ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme
eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı,
makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri
unsurlar veya

(d) kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık,
başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere
zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına
saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlarla;

(e)
18 yaşından küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya
kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı
silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi
veren


(f)
diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari

amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web
sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak,


(g)
virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler


(h)
istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya

(ı)
web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari
faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma
veya yükleme yapmak İşbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme
ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında Vatan Postası
’ı münhasıran, kısıtlanamaz, âlemşümul, geri alınamaz ve telif ücretsiz
izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Söz
konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız,
yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla diğer
unsurların kullanım, yayma, çoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama,
depolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme,
yeniden iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme ve diğer
benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda
başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. İşbu web sitesine
mesaj bırakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar
aynı zamanda bütün manevi haklarından Vatan Postası lehine feragat ettiklerini kabul ederler. Vatan Postası
kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi
bir gerekçe göstermeden değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı
tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin
veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin Vatan Postası tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlar.

İşbu
web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve
benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup,Vatan Postası
bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile
her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle
ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü
değildir.

13- Tavsiye Değildir

İşbu web
sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile
sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve
diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu web
sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız
tavsiye edilmemektedir.

14- Şifre

İşbu web
sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve
kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir.
Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin
sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz
kullanımını öğrendiğinizde derhal Vatan Postası
’na bildirmeniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan
çıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir.Vatan Postası , sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan sorumlu değildir.

15- İzinsiz Kullanım ve Tecavüz Hallerinde İhbar ve Bildirim

Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler,Vatan Postası ’nın İletişim Sayfası olan, https://www.vatanpostasi.org/iletisim adresine yapılabilir.

İhbar ve bildirimler karşısında Vatan Postası derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.

Daha
etkin olması için izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve
ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir.

1. Web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif hakkının tanımlanması

2. İhlal edildiği öne sürülen telif hakkı sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin imzası

3.
İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz
iddiasında bulunduğu telif hakkı ile ilgili telif hakkı sahibi veya onun
lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde söz konusu
telif hakkının kullanımı için izin vermediğine dair yazılı beyan.

4.
İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli
iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail v.s.)

5. İhbar
ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir
olduğu, yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük
altına girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi adına hareket
etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.

16- Uygulanacak Hukuk

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) Vatan Postası tarafından kontrol ve idare edilmektedir.

İşbu
web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde
web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla
ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk
Hukuku olup ve mahkemeleri yetkili olacaktır.