VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

KESK: “Kayıplarımızı Görmeyen Sefalet Teklifi Yok Hükmündedir!”

YETKİNİN ASIL SAHİPLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ!

Bilindiği üzere 2020-2021 yıllarını
kapsayan 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti 16
Ağustos’ta teklifini açıklamıştır. Söz konusu teklife göre 2020 yılının
ilk altı ayı için %3,5, ikinci altı ayı için %3, 2021 yılının ilk altı
ayı için %3 ikinci altı ayı için %2,5 gibi tüm maaş zammı oranları ile 3
milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi ile açıkça alay
etmiştir.

Ayrıca Kamu İşvereni teklifinde sadece
2020, 2021 maaş arışı oranlarına yer verilmiş, kamu emekçilerinin
yıllardır çözüm bekleyen onlarca sorununa ve hizmet kolları toplu
sözleşmelerine ilişkin tek cümle dahi edilmemiştir.
Dün gece saatlerinde yandaş
konfederasyon Genel Başkanı ile görüşen Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kamu İşvereni adına yeni
tekliflerini sunmuştur. Buna göre maaş artış oranları toplamda sadece %2
artırılarak,  2020 yılı için %4 + %4, 2021 yılı için ise %3 + %3 olarak
revize edilmiştir. 
Günlük bir çay parasına bile
denk gelmeyen artışla kamu emekçileri ve emeklileri ile dalga geçilmeye
devam edilmektedir. Maaşlarımızın ‘revize’ adı altında sefalet
oranlarında artırılmasını öngören bu teklifi kabul etmek mümkün
değildir.
Buna rağmen yandaş konfederasyon
yönetimi,  hükümetin kamu emekçileri ile alay eden teklifini sadece
hedeflenen enflasyon rakamlarının altında kaldığı için eleştirmekle
yetinmektedir.  Söz konusu eleştiri bugüne kadar yaşadığımız kayıpları
görmekten uzak, kısır bir değerlendirmeden ibarettir. 
Çünkü her şeyden önce yıllardır
tüm emekçi kesimler gibi kamu emekçileri ve emeklikleri de TÜİK’in
çarpık enflasyon rakamlarına, hiçbir zaman tutmayan enflasyon
hedeflerine mahkum edilmiştir.
Oysa her zaman altını çizdiğimiz üzere
bizler için asıl olan TÜİK vasıtası ile Ali Cengiz oyunları ile düşük
tutulan çarpık enflasyon rakamları değil, mutfakta, çarşıda, pazarda
yaşadığı gerçek enflasyondur. Yaşanan gerçek enflasyon ile TÜİK’in
açıkladığı rakamlar arasındaki uçurum yıllardır maaşlarımızı eritmeye
devam etmektedir.
Dolayısıyla iktidarın “işçiyi, memuru
enflasyona ezdirmedik” sözlerinin hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü işçiyi,
memuru, dar gelirli, asgari ücretli, emekliyi TÜİK vasıtası ile
açıklanan enflasyon değil,  hayatın gerçek enflasyonu ezim ezim ezmeye
devam etmiştir.
Geçtiğimizi sekiz yılı kapsayan dört
dönemde ‘toplu sözleşme’ adı altında yandaş konfederasyon yönetimi ile
hükümet arasında varılan mutabakatlarda hedeflenen enflasyon
rakamlarına, TÜİK enflasyonuna,  hatta 2014 yılında olduğu gibi bu
rakamların bile altındaki mutabakatlara imza atılmıştır.  “Sizin
katkınız olmadan bu büyüme rakamlarına ulaşmazdık” diyenler bizlere bir
iki puanlık refah payını bile çok görmüştür.
Böylece kamu emekçileri ve
emeklikleri olarak reel gelirimiz son on yıl içinde en az %40
eritilmiştir. Maaşlarımızda yaşadığımız bu erimeyi gidermeyen, temel
sorunlarımıza çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte bir karşılığı
yoktur. 
Sadece son bir yıl içerinde dört
kişilik bir ailenin açlık sınırında 350 TL artış yaşanmıştır. İğneden
ipliğe zam furyası hız kesmeden devam etmektedir. Son iki ay içinde
elektriğe, doğalgaza %15 zam gelmiştir.  Tütün ürünleri son iki haftada
%20 zamlanmıştır.  
Buna rağmen hükümet 1 hafta önce
sahnelenen kamu işçileri toplu iş sözleşmesi oyununu kamu emekçileri
toplu sözleşmesinde de yenilemenin, açlık sınırının 2.100, yoksulluk
sınırının 6.800 TL’yi aştığı, emekçi kesimlerin yaşadığı gerçek
enflasyonun %30’ları bulduğu koşullarda toplam 5 milyon kamu emekçisine
ve emeklisine, aileleri ile birlikte 20 milyonluk devasa bir kitleye
sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklif etmektedir.
Yıllardır sermayenin, patronların bir
dediğini iki etmeyenler,  Hazinenin ‘kefen parası’ olarak tabir edilen
İhtiyaç Akçesine kadar halkın tüm kaynaklarını sermayenin, yandaş
müteahhitlerin emrine sunanlar sıra işçiye, kamu emekçisine, asgari
ücretliye, emekliye gelince ‘kaynak yok’ demektedir.
Üstelik hükümetin toplu sözleşme teklifi
sadece sefalet oranlarında maaş artışı ile de sınırlı değildir. 
Kadrolu-güvenceli çalışma, gelir vergisinde ve ek göstergede adalet, ek
ödemelerin emekliliğe yansıtılması, kayırma ve torpile son verilerek
kariyer ve liyakatin temel alınması başta olmak üzere yıllardır
yaşadığımız sorunlara, hizmet kolları toplu sözleşmelerine ilişkin hala
tek cümle dahi edilmemiştir.
TEKLİF ORTADADIR.
KESK olarak,  toplamda beş milyonluk geniş bir kesimin beşte birini üye yaptığı için kendini “yetkili” zannedenleri uyarıyoruz.
Bugün böbürlendiğiniz noktalara
nasıl geldiğinizi, sırtınızı nerelere dayadığınızı, mevcut anti
demokratik yasalardan,  gerçek, evrensel toplu pazarlık sisteminden uzak
köhne sistemden nasıl nemalandığınızı dünya alem biliyor.
Ne kadar ‘tarihi başarı’
nutukları atarsanız atın bugüne kadar danışıklı dövüş oyunlarından sonra
imzaladığınız mutabakatların bedelini kendi üyeleriniz de dahil beş
milyon kamu emekçisi ve emekli ödemiştir. Ödemeye de devam etmektedir. 
Hiçbir kamu emekçisinin tarihe kara bir leke olarak geçecek yeni bir
satış sözleşmesine tahammülü kalmamıştır.
Dolayısıyla hiç kimsenin 3
milyon kamu emekçisine, 2 milyon kamu emekçisi emeklisine sefalet artış
oranları dayatan,  temel hiçbir sorununu çözmeyen, aksine hepimizle alay
edilen bu teklifi kabul etmeye, müzakereye değer görmeye YETKİSİ
yoktur. 
YETKİ 3 MİLYON KAMU EMEKÇİSİNİN, 2 MİLYON KAMU EMEKÇİSİ EMEKLİSİNİNDİR.
KESK olarak 20 Ağustos Salı günü
tüm Türkiye’de “Hepimizle Alay Geçen Sefalet Teklifi Yok Hükmündedir!
Yetki 5 Milyon Kamu Emekçisinin Ve Emeklisinindir! “ şiarı ile alanlarda
olacağız.
Bunun için yetkinin asıl
sahiplerini, sendikalı, sendikasız tüm kamu emekçilerini, sefalete terk
edilen emeklileri yeni danışıklı dövüş oyunlarına karşı haklarına sahip
çıkmaya çağırıyoruz.
Halktan Yana Bir Kamu Hizmeti,
Güvenceli İstihdam-Güvenli Gelecek, Demokratik- Adil Bir Çalışma Yaşamı,
İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret ve tüm taleplerin hayat bulması için
Gerçek Bir Toplu Pazarlık Hakkı için birlikte mücadele etmeye,  yeni
bir satış sözleşmesine izin vermemek için yan yana, omuz omuza olmaya
davet ediyoruz.
                                                                                                           Yürütme Kurulu

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorumlar