Web
Analytics

Kavramlar-Süreçler

Boratav: Sosyalistlere büyük görev düşüyor

‘Cuntacıların, darbecilerin (İslam-Türk sentezine ve şovenizme dönüştürerek) dejenere ettiği ‘Atatürkçülük’ anlamında değil, Orta Çağ/Osmanlı düzenine karşı devrimci/Cumhuriyetçi özellikleriyle Kemalizm…’ Türkiye’nin en önemli Marksist iktisatçılarından Korkut Boratav, ülkemizin bu kritik dönemecinde, ekonominin de son derece kırılgan olduğunu söylüyor. Gelişmelerin emekçilerin aleyhine seyrettiğini vurgulayan Korkut Hoca, toplumsal çürümeye de dikkat çekiyor.

Boratav: Sosyalistlere büyük görev düşüyor

‘Cuntacıların, darbecilerin (İslam-Türk sentezine ve şovenizme dönüştürerek) dejenere ettiği ‘Atatürkçülük’ anlamında değil, Orta Çağ/Osmanlı düzenine karşı devrimci/Cumhuriyetçi özellikleriyle Kemalizm…’ Türkiye’nin en önemli Marksist iktisatçılarından Korkut Boratav, ülkemizin bu kritik dönemecinde, ekonominin de son derece kırılgan olduğunu söylüyor. Gelişmelerin emekçilerin aleyhine seyrettiğini vurgulayan Korkut Hoca, toplumsal çürümeye de dikkat çekiyor.

Serbest Ticaret Sorunu Üzerine

Serbest Ticaret Sorunu Üzerine

Yazar:Karl Marks Baylar, sanmayınız ki ticaret özgürlüğünü eleştirirken himayecilik sistemini savunmak gibi bir niyet taşıyoruz. Kişi, eski rejimin dostu olmadan da anayasa rejimine düşman olduğunu ilan edebilir İngiltere’de Tahıl Yasalarının kaldırılması, 19. yüzyıl serbest ticaretinin en büyük zaferidir. Serbest ticaretten söz edilen her ülkede imalatçıların kafalarındaki başlıca şey, genel olarak tahıl ve hammaddelerin serbest ticaretidir. […]

Gereksiz İşler Olgusu Üzerine

1930’da John Maynard Keynes, yüzyıl sonunda, teknolojinin Büyük Britanya ve ABD gibi ülkelerde haftada 15 saat çalışmaya olanak sağlayacak şekilde gelişeceğini öngörmüştü. Bugün Keynes’in haklılığına inanmak için birçok nedenimiz var. Teknolojik bakımdan, bu seviyeye rahatlıkla ulaşabiliriz. Fakat nedense bir türlü ulaşamadık. Bunun yerine, teknoloji hepimizi daha fazla çalıştıracak şekilde düzenlendi. Bunun yapılabilmesi için basbayağı “gereksiz” […]

Gereksiz İşler Olgusu Üzerine

Gereksiz İşler Olgusu Üzerine

1930’da John Maynard Keynes, yüzyıl sonunda, teknolojinin Büyük Britanya ve ABD gibi ülkelerde haftada 15 saat çalışmaya olanak sağlayacak şekilde gelişeceğini öngörmüştü. Bugün Keynes’in haklılığına inanmak için birçok nedenimiz var. Teknolojik bakımdan, bu seviyeye rahatlıkla ulaşabiliriz. Fakat nedense bir türlü ulaşamadık. Bunun yerine, teknoloji hepimizi daha fazla çalıştıracak şekilde düzenlendi. Bunun yapılabilmesi için basbayağı “gereksiz” […]

Ötekinin Acısı

Yazar: Alper Akçam Bizim ülkede duygu dünyasında öncelikle “ötekinin acısı”nı taşıyanlar, hayata tutunamayanlar adına söz almaya çalışanlar, kendilerini bildi bileli başları yerde gezerler… Ömrümün çoğu önemli sapaklarında, aynı suyu, havayı paylaştığım aynı toprak üzerinde yaşadığım insan kardeşlerimin seçimleri nedeniyle büyük düş kırıklıkları yaşadım; en derin yerlerinden yaralanmış olarak günler, aylar, yıllar geçirdim.

TERRA İNCOGNİTA*

Yazar:Yiğit Tuncay Negatif bir gelişme gösteren sınıflı toplumun oluşumunda ve Batı Uygarlığının temeli olan klasik köleci Yunan toplumu ile, tarihsel olarak ona ön gelen “Asyagil” aşama arasında ciddi bir çelişki vardır. Bu da, Doğu ve Batı’nın evrimine ilişkin araştırılması gereken farklılıklar göstermiştir. Sınıflı toplum geleneğine karşılık olarak kendini gösteren Asya tarzı toplum anlayışı, yani bireyin […]

TERRA İNCOGNİTA*

Yazar:Yiğit Tuncay Negatif bir gelişme gösteren sınıflı toplumun oluşumunda ve Batı Uygarlığının temeli olan klasik köleci Yunan toplumu ile, tarihsel olarak ona ön gelen “Asyagil” aşama arasında ciddi bir çelişki vardır. Bu da, Doğu ve Batı’nın evrimine ilişkin araştırılması gereken farklılıklar göstermiştir. Sınıflı toplum geleneğine karşılık olarak kendini gösteren Asya tarzı toplum anlayışı, yani bireyin […]

Irkçılık Aptallaştırır

Hiçbir ulusu tek bir kategoride değerlendiremeyiz, çünkü uluslar aynı ekonomik yönetimin altında bulunsalar bile farklı sınıflardan ve farklı siyasal, dinsel, mezhepsel, ideolojik düşüncelerden oluşur. Dolayısıyla iyi ve kötü değer yargıları da, kültürleri de, yaşam tarzları da sınıflarına, eğitim seviyelerine, hatta iklim koşullarına ve dini, siyasal görüşlerine göre değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda çeşitli kan gruplarından ve […]

Kadını toplumun kalbi kabul eden anaerkil kabileler

“Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış olacaktır.” Kızılderili atasözü Tarih öncesi çağlardan itibaren, insanların anaerkil toplum yapısında uzun yıllar yaşadıkları düşünülür. Ancak insan, yaklaşık son 5 bin yıldır insanın insanı köle konumuna getirdiği ve insanın kendisine […]

CUMHURİYET BAYRAMI NEDİR?

Yazar:Dr.Hikmet Kıvılcımlı “1919 yılı, yalın savaş kılıcıyla, Modern Çağ derebeyliği olan emperyalizmin, yüzde yüz emrine geçirilmişti. Onun için, Anadolu içlerinde, gâvura karşı kıpırdayan baş kaldırma karşısında, ilkin sözde Müslüman olan, Saltanatı buldu. Emperyalizmin Papaz Fru’ları, Saltanat’ın Molla Necmettin’lerini parayla tuttular. Ve Anadolu topraklarına sarıklı-cübbeli kılıklarla, casus ve baltalayıcı olarak gön­derdiler. Ege Cephesinde Millî Kurtuluş Cephesinin […]