VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

KAMU ÇALIŞANLARI UYARI GREVİ BÜYÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Yazar Vatan Postası – sendika.org     Kamu emekçileri Toplu İş Sözleşmesi ve Grev hakkı için bir günlük uyarı eylemi yaptı. Ülke genelinde yüzde 90 oranında iş bırakılırken Okullar, İstasyonlar, vergi daireleri, acil servisler hariç hastaneler, camiler, belediyeler neredeyse tamamen hizmet vermeyi durdurdu. Kent meydanlarındaki eylemlere ülke genelindeki toplam katılım 200 bin civarındaydı. Kamu emekçilerinin eylemi hemen her yerde demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, gençlik örgütleri, ilerici kurumlar tarfından desteklendi. Greve halkın desteği de dikkat çekiciydi. İstanbul’da ulaşım zamları boykot edilip otobüs, metrobüs, vapur gibi araçlara akbil basmadan binilerek grev taçlandırıldı.
İstanbul
İstanbul’da sabah saatlerinde itibaren okullar, hastaneler ve vergi daireleri başta olmak üzere birçok kamu kurumunda “Bu işyerinde grev var” pankartları açılarak grev başlatıldı. Kamu işyerlerinde greve katılım oranının yüksek olduğu görülüyor. İstanbul’da şu anda onlarca okulda öğretmenler derslere girmiyor, onlarca hastanede acil servisler dışında sağlık hizmeti verilmiyor.

Kamu emekçilerinin uyarı grevinde İstanbul’da ulaşım zammı boykotu Kamu emekçileri ve greve destek veren tüm kurum, siyasi parti, dernek, demokratik kitle örgütü, gençlik örgütü mitinge katılmak için İstanbul’un birçok ilçesinden Beyazıt Meydanı’na geldi. Kitleler Beyazıt meydanı’na gelirken parasız ulaşım haklarını kullanarak hiçbir vasıtaya akbil basmadı.
Okmeydanı kolu, metrobüslere akbil basmadan binerek Topkapı’ya kadar gitti. Okmeydanı kolu miting dönüşünde de Vezneciler-Şişli otobüslerine de para vermeden bindi. Otobüs şoförleri, tepkiler karşısında otobüsleri hareket etirmek zorunda kaldı. Parasız ulaşım hakkını kullanan Kartal, Ümraniye ve Kadıköy’den gelen yürüyüş kolu Kadıköy iskelesinden 2 vapura para vermeden veya akbil basmadan bindi. Gaziosmanpaşa yürüyüş kolu da Çapa’daki buluşma noktasına giderken ulaşım zamlarını protesto etti ve metrobüse akbil basmadan bindi. Avcılar’da da yüzlerce kişi metrobüse akbil basmadan bindi.

Grevden notlar
İstanbul’da onlarca noktada yürüyüşler yapıldı, özellikle Eğitim-Sen’in okul önlerindeki buluşmalarına veliler ve öğrencilerden yoğun destek vardı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis dışında hiçbir poliklinik çalışmıyor.

Kartal Endüstri Meslek Lisesi’nde dersler durdu.

Kartal Postanesi’nde iş bırakma oranı yüzde 80 civarında açıklandı.

* Şişli Etfal Hastanesi’nde grev başladı. Katılımın yüzde 70’in üzerinde olduğu bildirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde sağlık hizmetleri acil servis dışında tamamen durduruldu.

Sirkeci Garı’nda trenler sabah 5.00’den itibaren durduruldu. Greve tam katılım var.

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeleri ve öğrenciler greve katılım gösterdi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirildi.

Grev boykotlarla taçlandırıldı
İstanbul’da Beyazıt’taki mitinge katılanlar bir çok bölgede ulaşıma para vermediler. Kadıköy’de 2 bin kişi ulaşım zamlarını protesto ederek para vermeden vapuru kullanırken, Avcılar ve Okmeydanı’nda yüzlerce kişinin metrobüse para vermeden bindiği öğrenildi. Bunların dışında tramvaylar ve otobüsler de fiili olarak ücretsiz eylemci taşıdı.

Eğitim alanında da üniversite ve liselerde öğrenciler boykot ilan etti. Özellikle bazı liselerde boykota katılımın yüzde 80’lere ulaştığı öğrenildi.

Eğitimciler ve Sağlıkçılar alanı doldurdu!
İstanbul’da saat 13.00’de Beyazıt Meydanı’nda yapılan basın açıklaması için Çapa ve Sirkeci tarafından iki kol halinde yürüyüş başladı. Yürüyüşlere binlerce kişinin katılırken yürüyüş güzergahında halkın yoğun desteği ile karşılaşıldı.

Beyazıt Meydanı yaklaşık 20 binin emekçiyi ağrılarken, Eğitim-Sen binlerce kişilik kortejiyle alanın en kalabalık ve diri grubuyudu. Grev öncesi çeşitli bölgelerde okullarda ve okulların bulunduğu mahallelerde yapılan aktif çalışmalar etkisini göstermiş görünüyordu.

Mitingde SES de kitlesel örgütlerden biri olarak dikkat çekti. Dev Sağlık İş ve Tabip Odası’nın da katılımıyla sağlıkçılar mitingin en kalabalık ikinci kesimini oluşturdular.

Mahallelerde okullar dolaşıldı, halk greve destek verdi
Okmeydanı, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da mahallelerdeki okullar dolaşıldı. Okullarında iş bırakan öğretmenlerin yürüyüşüne veliler, öğrenciler de katıldı. Yürüyüş süresince halkın yoğun desteği dikkat çekti.

Nakliyat-İş 2 saat iş bıraktı

Nakliyat-İş üyesi bin işçi Topkapı ambarlarda Kamu Emekçilerinin uyarı grevine destek olmak amacıyla Saat 09:00 ile 11:00 saatleri arasında 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Saat 10:00’da Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından işçiler Genel-İş Bölge binasının önünde toplanarak, DİSK kortejiyle birlikte Beyazıt Meydanı’na yüründü.

Ankara
Ankara’da sabah saatlerinden itibaren başlayan greve katılım oldukça yüksek oldu. Binlerce kamu çalışanı iş bıraktı. Kızılay Ziya Gökalp Caddesi Kızılay girişinde toplanan kitlenin sayısı 10 bine ulaştı.

Grev başladı, trenler kalkmadı!
Ankara’da gece saat 00.01’den sonra ilk iş bırakma eylemleri Ankara Garı’nda başladı. BTS’liler gece boyunca Ankara Garı’nda trenleri kaldırmadılar.

Hastaneler boştu, sağlıkçılar grevdeydi
Sağlık emekçileri ise sabah 07.00’dan itibaren hastanelerde iş bırakmaya başladı. Üniversite hastanelerinde iş bırakma ise çok yoğun oldu. SES üyesi emekçiler Ankara’da Hacettepe Üniversite Hastanesi bahçesinde toplandı. Halkevleri, Barınma Hakkı Büroları ve Liseli Genç Umut SES’in burada ki eylemine mahallelerde sağlık ocakları ve okullar önünde yapılan çağrı eylemlerine katılarak geldiler. Hastane bahçesinde SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara bir basın açıklaması yaptı.SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun ve KESK MYK üyesi Hüseyin Gölpunar söz alarak grevin amacına ulaştığını ifade ettiler Açıklama sonrası yaklaşık 2000 emekçi buradan taleplerini ifade eden sloganlarla yürüyüşe geçti. Hastaneler bölgesinde yolu kapatan sağlıkçılar buradan Mithatpaşa Caddesi’ne çıktılar. SES’liler Ziya Gökalp Caddesi’nde diğer grevcilerle buluştular.

Vergi daireleri ve adliyede işler durdu
Büro emekçileri ise sabah 08.00’den itibaren vergi dairelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, adliyede, gümrükte, yargı kurumlarında iş bırakmaya başladılar. BES üyesi emekçiler Ostim vergi dairesinde iş bırakarak Ostim metrosuna kadar bir yürüyüş yaptılar. Siteler bölgesindeki M.Karagüzel ve Yahya Galip vergi dairesinde çalışanlar tam gün grev yaparak işyerleri önünde gün boyu eylem yaptı. Yıldırım Beyazıt, Kızılbey ve Veraset Harçlar vergi dairelerinde iş bırakma ve eyleme katılım gerçekleşti. Ankara Adliyesinde 5.kattan başlanarak alkışlarla toplu çıkış yapıldı. Hakim ve savcılarla eyleme alkışlarla destek verdi. Ulus’ta toplanan BES üyeleri, BES 2 No’lu şube önünden yürüyüşe geçti. Sıhhıye’de Adliye’de iş bırakan yargı çalışanlarıyla buluşan BES’liler Mithatpaşa Caddesi’nden yürüdüler. Yaklaşık 1500 BES’li Ziya Gökalp caddesinde diğer grevcilerle buluştu.

Belediye çalışanları grevde
Tüm Bel-Sen’li belediye emekçileri ise yine sabah saatlerinden itibaren iş bıraktılar. Çankaya Belediyesi’nde toplanan 700 belediye emekçisi buradan Ziya Gökalp Caddesi’ne yürüdü. Tüm Bel*Sen’in grevine DİSK’li emekçilerde katılarak destek verdiler. KESK’li Kadınlar burada pankart açtılar.

Öğretmenler, öğrenciler okula gitmedi
Ankara’da Eğitim-Sen tüm okullarda yaygın bir şekilde greve giderken, veliler ise çocuklarını okullara göndermediler. Liseli Genç Umut ve Dev Lis boykot çağrısı yaparken liselerde öğretmenleriyle birlikte eğitim hakkı taleplerini dile getirerek greve destek verdiler. Saat 10.00’da Ziya Gökalp Caddesi’nde toplanmaya başlayan eğitim emekçileri, burada diğer grevcilerle buluştu.

Üniversiteliler boykottaydı
Üniversitelilerin kamu emkçilerinin grevine üniversitelerinde boykota giderek destek verdiler. ODTÜ ve Ankara Üniversite’sinde öğrencilerin derslere girmeme oranı çok yüksek olurken, öğretim görevlileride Eğitim Sen’in çağrısına kulak verdiler. Eğitim-Sen 5 nolu üniversiteler şubesi grev mitingine en yoğun katılım gösteren kortejlerden biri oldu.

Grev mitinginde 10 bin kişi buluştu
Saat 11.00’dan itibaren Ziya Gökalp Caddesi’nde buluşan grevdeki KESK’lilere emek ve demokrasi güçleri de destek verdi. Türk-İş’ e bağlı Tez Koop- İş Sendikası üyesi TMMOB’a bağlı oda çalışanları da iş bırakarak KESK’lilerle buluştular. Türk-İş’ bağlı diğer sendikalarda eyleme destek verdiler. Parti, demokratik kitle örgütleri ve dergi gruplarının örgütlü olarak katıldığı grev mitinginde 10 bin kişi hep bir ağızdan emekçi düşmanı AKP iktidarını uyardı. Eyleme DTP’li ve CHP’li milletvekilleri de katılarak destek verdiler.

Alanda ilk olarak KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tuğrul Çulfa söz alarak 1 Aralıkları, 20 Aralıkları yaratanların bugün bu alanda olduğunu vurguladı. Daha sonra konuşan KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek, iktidarın kamu emekçilerinin bu uyarısını dikkate almasını, almaz ise emekçilerin daha güçlü bir şekilde cevap vereceği uyarısında bulundu. Şimşek, polis saldırısını protesto etti ve emek ve demokrasi güçlerinin dayanışmasına teşekkür etti.

TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB İkinci Başkanı Feride Bilgehan Aksu ve DİSK/ Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen’de söz alarak greve destek verdiler.

Ankara polisi yine saldırdı
Grev mitingi sırasında polis Kızılay Ziya Gökalp Çıkışında bulunan köprüye asılan pankartları ve bayrakları indirmek istedi. Buna izin vermeyen kitleye polis biber gazıyla saldırdı. SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara burada yaralanırken hastaneye kaldırıldı. Polis provokasyonunu protesto eden emekçiler grev eylemlerine devam ettiler.

Grev mitingi şarkılarla, halaylarla sona ererken, kadınlar polisin engellemesine rağmen kadın eyleminin yapılacağı Kızılay Güvenpark önüne yürüdüler.

İzmir
İzmir’de sağlık kurumlarında bugün hizmet verilmedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Ege Doğum Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doktor Suat Seren Göğüs Hastanesiyle 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iş bıraktı. Sağlık emekçileri, hastanelerde açıklamalar yaptıktan sonra Konak’a gitti. Hastanelerin polikliniklerinin bugün boş olduğu, vatandaşların hastanelere gitmediği görüldü.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi emekçiler ise vergi daireleri, sosyal güvenlik ve sağlık işleri, sosyal güvenlik merkezleri ve adliyelerde iş bıraktı. İş bırakan BES üyeleri, sabah saatlerinde Basmane’deki Vergi Dairesi önünde toplandıktan sonra Konak’a yürüdü.

Haber Sen üyeleri ise İzmir Posta İşleme Merkezi ile PTT merkez ve ilçelerde iş bıraktı. Emekçiler sabah saatlerinde İzmir Posta İşleme Merkezi önünde eylem yaptı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyeleri de dün akşam eyleme başladı. BTS üyeleri İzmir Mavi ve 9 Eylül trenlerinin seferlerini dün akşam durdurdu. BTS üyeleri bugün de Basmane Garı’nda trenlerin kalkışına izin vermedi.

Tüm Bel Sen üyeleri de belediyelerde bugün hizmet üretmedi. Büyükşehir Belediyesi ile İZSU binasına “bu iş yerinde grev var” pankartı asıldı.

Konak’taki eylemde ilk sözü KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen 3 No’lu Şube Başkanı Ali Kılıç aldı. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kılıç, AKP hükümetine, “25 Kasım grevine ülkeyi getiren sizsiniz” diye seslendi. Kılıç’ın ardından 6 aylık bir tutukluluğun ardından serbest bırakılan KESK’in eski genel sekreteri Abdurrahman Daşdemir söz aldı. “Üç kişilik tecritten sonra on binlere seslenmek olağanüstü güzel bir duygu” diyen Daşdemir, tutuklanmalarının, KESK’in mücadelesine dönük bir operasyon olduğuna dikkat çekti. Eylemin sonuna doğru 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle kürsü KESK’li kadınlara bırakıldı. KESK Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Nihal Kesici yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik şiddetin her alanda arttığına dikkat çekerek, kadınları mücadeleye çağırdı.

Konuşmaların ardından eylem, Grup Yel Değirmeni’nin söylediği türküler eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

Adana
KESK ve Kamu-Sen’in çağrısıyla 5 konfederasyona bağlı çalışan yaklaşık 2.5 milyon memurun yapacağı 1 günlük ‘uyarı grevi’ Adana tren garında da başladı. Türk Ulaşım-Sen ve BTS Adana Şubesi üyesi yaklaşık 100 kişi, Adana Garı TCDD Servis Depo Müdürlüğü önünde toplanıp iş bıraktı. Çeşitli sendika ve sivil toplum örgütü üyelerinin de destek verdiği eylemde, memurlar, ‘Susma, sustukça, sıra sana gelecek’, ’Hükümet, uyuma, memuruna sahip çık’, ‘Yaşasın örgütlü mücadelemiz’, ‘Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız’ şeklinde sloganlar attı.

Denizli
Denizli’de sabah saatlerinde Denizli Vergi Dairesi önünde toplanan memurlar, taleplerini içeren pankart ve dövizler taşıdı. Hükümet aleyhinde sloganların atıldığı eylemde memurlar, davul zurna eşliğinde oynadı.

Van
Van’da İpekyolu Devlet Hastanesi’nde yapılan eyleme yüz civarı kamu çalışanı katıldı. Burada yapılan açıklamanın ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne giderek eylem burada sürdürüldü.

Zonguldak
Zonguldak’ta bine yakın kamu çalışanının katıldığı eylemde Gazipaşa Caddesi’nde bulunan Madenci Anıtı’na yüründü. AKP İl Başkanlığı’nın karşısındaki anıtın önünde, “İşte siyaset, ülke sefalet”, “Ak, Ak, Ak, yandaşı bırak, çalışana bak”, “Haklıdan yana değil de güçlüden yana olanlar kaypak ve dönek olurlar” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, çeşitli sloganlarla hükümeti protesto etti.

Sivas
Sivas’ta ise memurlar Sosyal Güvenlik Kurumu önünde toplandı. Birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun da desteklediği 100’den fazla kişinin katıldığı eylemde, memur cenazesini temsil eden tabut taşınarak, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Hükümetin sloganlarla protesto edilirken şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

Tunceli
Tunceli’de Devlet Hastanesi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi hastane önünde oluşturdukları kortej ile Tunceli Yeraltı Çarşısı’na kadar yürüdü. Burada konuşan KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Aslan bir basın açıklaması yaptı.

Bursa
Bursa’da Kent Meydanı’nda yapılan eyleme yüzlerce kamu çalışanı katıldı. Eylemde konuşan Kesk Dönem Sözücüsü Süleyman Ayyılmaz, bunun iktidara yönelik bir uyarı olduğunu belirtti. Ayyılmaz, bu uyarının dikkate alınmaması halinde daha geniş kapsamlı bir mücadele dönemini başlatacaklarını ifade etti.

Trabzon
Kamu emekçilerinin bugün gerçekleştirdiği grev Trabzon’da da yoğun bir katılım ile gerçekleşti. KESK öncülüğünde, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen greve, Atapark mevkiinden şehir merkezine doğru yürüyüş yapılarak başlandı.Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş boyunca sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.

Yürüyüş kortejinin meydan parka girmesiyle birlikte, sabah Trabzon Valiliği önünden ayrı bir yürüyüş gerçekleştiren Kamu-Sen üyeleriyle birleşildi. Burada KESK, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş adına ayrı ayrı basın açıklamaları yapıldı. KESK dönem sözcüsü Recep Gülay Trabzon’da greve katılım oranının yaklaşık %80 civarında olduğunu belirtti.

Diyarbakır
Diyarbakır’da sabah 08.00’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde SES ve Eğitim-Sen’e bağlı kamu çalışanları poliklinikler önünde toplandı, Dev Sağlık-İş üyesi taşeron sağlık emekçileri servislerinden inerek eyleme katıldı. Dev Sağlık-İş’li işçiler alkışlar ve “işçi memur el ele genel greve” sloganları ile destek verdiler. Poliklinikler önünde SES Şube Başkan Vahdettin Kılıç, Dev Sağlık-İş sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Zeynep Çelik ve Eğitim-Sen iş yeri temsilcisi birer konuşma yaparak Dağ Kapı Meydanı’ndaki mitinge çağrı yaptılar. Poliklinikler önünde çalınan davul zurna eşliğinde grev halayları çekildi.

12.30’da Dağ Kapı Meydanı’nda bir miting düzenlendi. Mitinge yaklaşık 2000 kişinin katıldığı öğrenildi. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de mitinge katılarak eylemcilere destek verdi.

Kocaeli
Kocaeli üniversitesi Umuttepe kampusü, Öğretim görevlileri, sağlık işçileri ve öğrencilerin 25 Kasım grevi ile boşaldı.
Memurların 25 Kasım grevine destek veren öğretim görevlileri, sağlık işçileri ve öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde bir basın açıklaması yaptı. Saat 10.30’da yemekhane önünde toplanan öğretim görevlileri ve öğrenciler üniversite çıkış kapısına yürüdü. Akademisyenler ve öğrenciler burada, Tıp Fakültesi’nden çıkan sağlık emekçileri ve Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluştu. Greve; SES, Dev Sağlık-İş, TTB, Eğitim-Sen ve üniversite öğrencileri katıldı.

Burdur
Bugün saat 10.30’da Eğitim-Sen binası önnünde toplanan yaklaşık 400 kişi Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Meydanı’nda grev masası oluşturuldu ve grev defteri katılımcılar tarafından imzalandı. Eğitim-Sen Şube Örgütlenme Sekreteri Engür Aytar tarafından basın açıklaması yapıldı. Grev, halaylar ve sloganlarla sona erdi.

Afyon 
Afyon’da bugün KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, BES, BTS, Tarım Orkam-Sen, Kültür Sanat-Sen ile İşçi Emeklileri Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, CHP, EMEP, Kamu Sen ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla coşkulu bir şekilde alanlara çıkıldı. Birçok kamu kuruluşunda iş bırakan emekçiler işyerlerinde greve destek verdi. Son anda okulların tatil edildiği Afyon’da öğretmenler iş bırakamadıysa da alandaki basın açıklamasına katıldı. Grevin özellikle maliye ve sağlık kurumlarında hissedildiği belirtildi. Yaklaşık 150 emekçinin katıldığı ve çok sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı açıklamada Afyon Emniyet Müdürü’nün de açıklama alanında olması dikkat çekti. Afyon PTT önünde yapılan basın açıklaması sonrasında eylem halaylar çekilerek sona erdi.

Kayseri
25 Kasım Uyarı Grevi Kayseri’de 24 Kasım’ı 25 Kasım’a bağlayan gece, 00.00’da Tren Garında başladı. Saat 00.15’te Sivas yönünden gelen tren durduruldu, ancak İdare ve Memur temsilcilerinin grev kırıcığı ile 1 saat gecikme ile yola çıktı. Daha sonra gelen 2 tren gönderilmedi. 25 Kasım günü ağırlıklı olarak, Eğitim işkolunda olmak üzere 5 bine yakın kamu emekçisi greve katıldı. Maliye çalışanlarının ve Adliye çalışanlarının da greve katılımı yoğundu. Bazı okullarda eğitim yüzde 80 oranında aksadı. Mimarsinan Parkı’ndaki alanda yaklaşık 3-4 bin kamu emekçisinin katılımıyla bir miting yapıldı.

Mersin
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Devlet Hastanesi başta olmak üzere bütün Sağlık ve Sosyal Hizmet kurumlarına “Bu işyerinde grev var” pankartları asılarak bildiriler dağıtıldı. Mersin’de emek ve demokrasi güçleri saat 11:00’de iş yerlerinden ve kurumlarından çıkarak İstasyon Meydanı’nda buluştular. Buradan AKP İl Binasına kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. AKP binası önündeki basın açıklaması son erdikten sonra Halkevi ve Öğrenci Kolektifleri üyeleri AKP binasını yumurta yağmuruna tuttu. Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri’nin yanısıra Gençlik Muhalefeti de AKP binasına yumurta attı.

Mersin’deki greve KESK üyelerinin yanısıra Dev Sağlık-İş, TMMOB, Eczacılar Odası ve Tabip Odası üyeleri, demokratik kitle örgütleri, gençlik örgütleri ve siyasi partiler de destek verdi. Halkın yoğun desteğinin olduğu greve binlerce kişi katıldı.

Niğde
Grev Platformu’nun çağrısıyla yüzlerce kamu emekçisi sabahın erken saatlerinden itibaren Hükümet Meydanı’nda kurulan grev çadırına gelmeye başladı.

Saat 12.00’de Türk Kamu Sen 50 kişilik kortejiyle grev alanının yanında basın açıklaması yapıp,KESK üye ve yöneticilerini kutlayıp sendika binalarına döndü. Peşi sıra Eğitim İş Görenlerinin 15-20 kişilik kitlesi basın açıklaması yapıp alanı terk etti.

Niğde’deki demokratik kitle örgütleri, Ulukışla Köy Meclisleri ve çevre plarformlarının katılımıyla KESK grev çadırı etrafındaki dayanışma ve coşku saat 13.00 de doruğa ulaştı. KESK Dönem sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Göksel Rıza Özkan bir konuşma yaparak, AKP’nin politikalarını eleştirdi. Özkan açtıkları grev çadırına yönelik zabıta baskısını da eleştirdi.

Artvin – Hopa
Hopa’daki 25 Kasım grevi sabah saatlerinden itibaren kamu çalışanlarının işyerlerine gitmemesiyle başladı. KESK’in çağrısıyla yapılan eyleme yaklaşık 400 kişi katıldı. KESK bileşenleri dışında Halkevleri, ÖDP, ESP ve Genç Umut da eyleme katıldı. Eylem saat 12.30’da Hopa Parkı’ndan başlayıp, İnönü Caddesi üzerinden yürüyüşle devam etti. Hopa şehir içi yolu trafiğe kapatıldı. Yürüyüşün ardından Hopa Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması horonlar ve sloganlarla sona erdi.

Mersin – Tarsus
Sabah saat 09.30 da Devlet Hastahane’si önünde toplanan sağlık çalışanları, basın açıklamasının yapılacağı Yarenlik Alanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe çevredekiler ve esnaf da alkışlarıyla destek verdi. Yürüyüşe saat 10.00’da Eğitim-Sen de katıldı. 150 kişinin katıldığı basın açıklamasının ardından halaylarla eylem sona erdi.

Antalya – Alanya
Eğitim-Sen Alanya Temsilciliği önünde buluşan KESK üyeleri saat 11.15’te Atatürk Caddesi’ni trafiğe kapatarak yürüyüşe başladı. 250 kişi başlayan yürüyüş, okullarında iş bırakan kamu emekçilerinin de katılımıyla 700 kişiye ulaştı. Diğer kamu emekçileri sendikalarının da katılımıyla bin kişiye ulaşan kitle bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması 12.30’da atılan sloganlarla sona erdi.

Eskişehir
25 Kasım saat 00.00 itibariyle grevi uygulamaya başlayan kamu çalışanları tren istasyonunda buluşarak trenlerin hareketini engellediler. Fiilen gece yarısı başlayan eylem nedeniyle Eskişehir tren istasyonuna gelen tüm trenler durduruldu. Makinistler ve kondüktörler iş bırakarak istasyonda bekleyen diğer kamu çalışanlarına katıldılar. Polisin kışkırtmasıyla bazı yolcuların tepki göstermesi üzerine yaşanan gerginlik kamu çalışanlarının kararlı duruşu sayesinde kısa sürede giderildi. Gece istasyonda başlayan grev sabah kamu emekçilerinin istasyon meydanında toplanmasıyla devam etti. Sabah saat 10.00 da Gar önünde toplanan yaklaşık 4 bin kamu emekçisi halaylarla, türkülerle grevi kutladı. Yapılan basın açıklamasından sonra kortej oluşturarak Migros önüne bir yürüyüş yapıldı.

Grev kürsüsü kuruldu

Alandaki eyleme katılmayan Eskişehir Halkevleri kamu emekçilerinin grevine destek vermek için öğrenci kolektifleri ve liseli genç umut’un da desteğiyle porsuk bulvarı adalar mevkiinde saat 13,00 da grev kürsüsü kurdu. Eğitimcilerin, kadınların, öğrencilerin, işçilerin ve işsizlerin konuşma yaptığı grev kürsüsünden kamu çalışanlarının grevi selamlandı. Kürsüde söz alan Halkevleri yönetim kurulu üyesi Şahabettin Arpacı her geçen gün işsizlik ve yoksulluğun arttığını, eğitim ve sağlık masraflarının ödenemez düzeyde olduğunu ifade ederek kamu çalışanlarıın grevine destek verdiklerini söyledi. Arpacı herkesi grevi desteklemeye çağırdı. Kürsüde söz alan kadınlar, üniversiteliler, liseliler, işçiler, işsizler ve kamu çalışanları insanca bir yaşam talebinde bulundular. Konuşmaların ardından öğrenci kolektiflerinin hazırladığı tiyatro gösteresi sergilendi. Ardından atılan sloganlarla eylem sona erdi.

Konya
KESK ve Türk Kamu-Sen e bağlı sendikalara üye kamu emekçileri sabah 9.00’da Konya Vergi Dairesi önünde toplandı. Eğitim-Sen, SES, Kültür-Sanat Sen üyeleri de saat 9.30’da Eğitim-Sen önünden Vergi Daire’sine doğru yürüdüler. Yürüyüş boyunca halk da alkışlarla eyleme destekte bulundu. Eylemlere yaklaşık 200 kişi katıldı. Eylemlere ÖDP, Halkevi ve üniversite öğrencileri de destekçi olarak katıldılar.

Zonguldak – Çaycuma
KESK ve Türkiye Kamu-Sen’in toplu sözleşme ve grev hakları için Türkiye genelinde yaptığı iş bırakma eylemine Çaycuma’da da KESK ve Kamu Sen tarafından birlikte gerçekleştirildi. İlçedeki okulların yanı sıra, vergi dairesi ve PTT’de iş bırakmaya yoğun bir katılım oldu. İş bırakma eylemine katılan sendikalar öğlen saatlerinde Çaycuma Cumhuriyet Meydanında toplantılar. Yoğun bir katılımın olduğu eyleme ilçedeki siyasi parti sendika, dernek ve meslek örgütü yöneticileri ve Çaycuma halkı da destek verdi. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken kamu emekçileri sloganlar eşliğinde İlçe merkezindeki Atatürk Anıtına kadar yürüdüler. Anıt önünde yapılan konuşmalarda KESK adına konuşan Eğitim-Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol, Başbakanın eylemi yasa dışı olarak göstermeye çalışmasını ve eyleme katılımı engellemek için eyleme katılacaklar hakkında ‘sonuçlarına katlanırlar’ tarzındaki ifadesini sert bir şekilde eleştirdi. Akyol ferman Başbakanın ise meydanlar bizimdir’ dedi.

Ağrı ve Patnos
Uyarı grevi Ağrı ve Patnos ilçesinde hayatın bir günlüğüne durdurdu. Okullar, hastaneler, vergi daireleri, belediyeler başta olmak üzere memurların yaptığı iş bırakma eylemine Ağrı halkı yoğun bir destek sundu.

Samsun – Bafra
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bafra’da da Eğitim-Sen öncülüğünde tüm KESK bileşenlerine bağlı emekçiler büyük bir duyarlılık ve kararlılıkla Hükümeti uyardı.

Hatay
Hatay’da KESK’e bağlı sendika üyelerinden bin 500’ü Antakya, 1450’si İskenderun’da olmak üzere 3 bin civarında kamu emekçisi iş bıraktı. Antakya’da 2 bin kişi grev yürüyüşüne katıldı. Eğitim-Sen binasından Ulus Meydanı’na kadar bir yürüyüş yapıldı. Ulus meydanına sığmayan eylemciler davul ve zurna eşliğinde halay çekerek 2 saatlik eylem yaptı.

Antalya
Antalya TRT Kavşağı önünde toplanarak Yavuz Özcan Parkı’na kadar yürümek isteyen grev yürüyüş korteji polisler tarafından caddeden kaldırıma çıkmaları konusunda uyarıldı. Caddeden yürümek istediklerini belirten eylemciler ile polis arasında kısa bir arbede yaşandı. Eylemciler polis barikatını yararak yürüyüşüne devam etti. Böylece Antalya’da ilk defa Güllük Caddesi boyunca caddeden trafiği kapatarak yüründü. Yürüyüş’te öğrencilerin kitleselliği dikkat çekti.

Kütahya
Kütahya Devlet Hastanesi önünde 12.00’da bir basın açıklaması yapıldı. SES temsilcisinin okuduğu metinde yürütülen neoliberal politikalarla kamusal alanın tasfiye edildiği ve özellikle sağlık ve eğitim alanlarında yürütülen bu politikalarla yoksul halkın bu hizmetlerin dışında tutulduğu ve AKP’nin IMF ve DB’nın taşeron uygulayıcısı olduğu vurgulandı. Mücadelenin insanca bir yaşam mücadelesi olduğu ve bu mücadeleyi birlikte sürdürme çağrısı yapılarak basın açıklaması sonlandırıldı.

Giresun
Saat 12.00 da Debboy mevkiinde toplanmaya başlayan KESK üyeleri Gazi Caddesi üzerinden Ata Park’a bir yürüyüş gerçekleştirdi. Gazi Caddesi boyunca sloganlarla yürüyen kamu emekçilerine halktan da alkışlarla destek geldi. Ata Park’ta okunan basın açıklamasının ardından halaylar çekildi horonlar oynandı. Eyleme Giresun Halkevi, Liseli Genç Umut, Dev-Lis, Gençlik Muhalefeti, ÖDP, Sosyalist Parti, CHP destek verdi. Ayrıca Kamu-Sen e bağlı sendikalar KESK in yürüyüşü öncesinde Ata Park’ta ayrı bir basın açıklaması gerçekleştirdiler ve KESK in eylemine de katıldılar.

İstanbul’da 20 bin Ankara’da 10 bin, İzmir’de 70 bin, Mersin’de 8 bin, Kocaeli’nde 3 bin 500, Adana’da 5 bin, Antalya’da 3 bin, Zonguldak’ta 2 bin, Adıyaman’da 700, Bursa’da 2 bin 500, Artvin’de bin 500, Ağrı’da 500, Muğla bin 250, Batman’da bin, Hakkari’de bin 500, Bingöl’de 70, Balıkesir’de 2 bin, Denizli’de bin 500, Trabzon’da bin 200, Aydın’da 700, Malatya’da 2 bin, Uşak’ta 350, Van’da 2 bin 500, Edirne’de bin 200, Tekirdağ’da 3 bin, Kırklareli’nde 800, Kars’ta 300, Samsun’da 2 bin, Diyarbakır’da 4 bin, Erzincan’da 120, Urfa’da bin, Bolu’da 500, Afyon’da 200, Giresun’da 400, Niğde’de 400, Rize’de 150, Karabük’te 700, Bartın’da 500, Hatay’da bin 500, Gaziantep’te 3 bin, Sivas’da 150, Kayseri’de 5 bin, Ordu’da bin 100, İskenderun’da bin 450, Burdur’da 220, Tunceli’de 3 bin kişi grev yürüyüşlerine katıldı.

Sendika.Org
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<br /

İlk yorumunuz

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Devamı