VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

KADIKÖY MİTİNGİNDE ONBİNLER SSGSS’YE DUR DEDİ

Yazar sendika.org   

İstanbul Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu tarafından Meclis’te görüşülen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasasına karşı yapılan mitinge çoğunluğu İstanbul ve bölge illerinden gelen 30 binin üzerinde emekçi katıldı. Emekçileri ağır hak gaspları ile karşı karşıya bırakan yasanın geri çekilmesinin istendiği mitingde genel grev ve direniş çağrıları öne çıktı.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinden gelen emekçiler ile halkın sağlık ve sosyal güvenlik hakkına sahip çıkanlar bugün Kadıköy’de buluştular. Pazar günü yağmur yağacağı günler öncesinden bilinmesine ve toplanma saatinden birkaç saat önce yağmurun kenti esir almasına rağmen binlerce emekçi öğle saatlerinden itibaren buluşma yerleri olan Tepe Nautilus ve Numune Hastanesi önünde toplanmaya başladı.


Saatler geçtikçe kalabalıklaşan kitle 14.30’da mitingin yapılacağı Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. On binlerce kişinin sıralandığı miting kortejlerinin alana girişi saatleri buldu.


Sendikaların, sol örgüt, yapı ve partiler ile gençlik örgütlerinin tamamının alana ulaşmasının ardından miting programı başlatıldı.


Mitingin tertipleyicisi İstanbul Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu adına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey yöneticisi Ali Çerkezoğlu bir konuşma yaptı. Konuşmasında hükümeti uyaran Çerkezoğlu AKP’lilere “İleride vebalini ödeyemeyeceğiniz piyasacı ve yoksullaştırıcı yasaları çıkarmaktan vazgeçin” diye seslendi. Dünyanın her yerinde güvencesizliğin ve kuralsızlığın kural haline getirilmeye çalışıldığına değinen Çerkezoğlu Türkiye’de de bu doğrultuda yasalar çıkarıldığını, SSGSS’nin ardından emekçilerin kıdem tazminatlarını gasp eden, bölgesel asgari ücret ve kiralık işçilik getiren paketin “mutabakat” havası verilerek geçirilmek isteyeceğini söyledi.


Bazı sendikal odakların AKP’nin arka bahçesi haline geldiğinin altını çizen Çerkezoğlu yasada yapılan değişikliklerin kozmetik değişiklikler olduğunu, çıkarılmakta olan yasanın yüzde birinde bile mutabık olmadıklarını ve emekçilerin artık bu numaraları yutmadığını söyledi.


“Bu yasayı uygulayanlara Türkiye’yi ve dünyayı dar etmek için elimizden geleni yapacağız” diyen Çerkezoğlu yasanın sorunları derinleştireceğini, sorun çözülmek isteniyorsa sistemin yolsuzluklardan arındırılması, emekçilerin kayıt dışı ve sigortasız çalıştırılmasının önlenmesi ve sigorta kurumlarında biriken paraların ucuz faizlerle sermayeye verilmesinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.


Dün Tayip Erdoğan’ın söylediği “bu yasaya sadece solcular karşı çıkıyor” sözlerini de yanıtlayan Çerkezoğlu “Evet bu yasaya solcular karşı çıkıyor, emekli aylıklarının düşürülmesine, emekliliğin zorlaştırılmasına solcular karşı çıkıyor. Ama tek başlarına değil. Sendikalar, odalar, aydınlar ve halkla birlikte karşı çıkıyorlar” dedi.


AKP’nin yasanın ve sonuçlarının hesabını vermek zorunda kalacağını belirten Çerkezoğlu toplumun vicdanında müebbede mahkum olan bu yasanın geri çekilmesi gerektiğini söyledi.


Bu durumun merkezi örgütlere yeni ve ağır sorumluluklar yüklediğini söyleyen Çerkezoğlu “Yeniden Ankara’nın yollarını aşındırmanın, yeniden genel grevin ve direnişin zamanıdır” dedi.


Merkez örgütler adına kitleyi selamlayan Gençay Gürsoy, AKP’nin sosyal devlet ilkesini çiğneyerek anayasal bir suç işlediğini, yapılan mitingin AKP hakkında bir suç duyurusu olduğunu söyledi. Artık sözün bittiğini dile getiren Gürsoy genel grev ve direniş çağrısında bulundu. Gürsoy söylerini “Siz de söylüyorsunuz zaten şartel iner bu iş biter” diyerek noktaladı.


Mitingde Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer ve eyleme katılan Türk-İş’e bağlı sendikalar adına Harb-İş Anadolu yakası Şube Başkanı Hüseyin Över de bir konuşma yaptı.


Yapılan konuşmaların ardından Grup Yorum’un söylediği parçalar eşliğinde halaylar çekildi.


Yürüyüş ve miting boyunca sık sık “Şartel inecek bu iş bitecek, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek ve AKP yasanı al başına çal” sloganları atıldı.


Polisin Tayyip kuklasına tahammülsüzlüğü


Halkevleri kortejinde taşınan Tayyip Erdoğan kuklası nedeniyle polis üç Halkevci’yi gözaltına almaya çalıştı. Miting alanına girdikten sonra takip ettikleri Halkevi üyelerini alandan çıkarken gözaltına almaya çalışan polis, kürsünün ve miting katılımcılarının girişimleriyle serbest bıraktırıldı.


Eylemde taşınan kuklada Tayyip Erdoğan’a, emekçilerin sağlık ve sosyal güvenlik haklarını gasp ederek halkı ölüme mahkum ettiğini anlatmak için “Çığlık” filmindeki katil kostümü giydirilmişti.


Mitingden izlenimler


– Kendi programlarında olan İstanbul eylemini iptal ederek eylemlerini Platformun mitingiyle birleştiren Eğitim-Sen üyeleri mitingin en kalabalık kitlesini oluşturdular.


– AKP ile yasa konusunda “mutabık olan” ve yasa Meclis’te görüşülürken yapılan eylemlerin ciddiyet ve inandırıcılığını yitireceğini söyleyen Türk-İş Genel Merkez yönetimine rağmen Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Harb-İş, Petrol-İş, Tümtis, Hava-İş, Tez-Koop İş, Haber-İş ve Basın-İş sendikalarının mitingde kitlesel bir şekilde yerlerini aldığı görüldü.


– DİSK kortejinde Birleşik Metal İş Sendikası kalabalık, Emekli Sen ve Dev-Sağlık İş ise canlı kortejleriyle dikkatleri çekerken Nakliyat-İş, Genel İş, Sine-Sen ve Genç-Sen de DİSK kortejindeki yerlerini aldılar.


– KESK pankartının arkasında ise Eğitim-Sen, SES, Kültür-Sanat Sen, BES, Tümbel-Sen, Tarım Orkam-Sen ve Tekstil-Sen üyeleri yürüdüler.


– Eczacı Odaları üyelerinin kitlesel şekilde katıldığı mitingde, Tabip Odaları ile Mühendis ve Mimar Odaları da yerlerini aldılar.


– Eyleme sol örgüt, yapı ve partilerin de kitlesel bir şekilde katıldığı gözlendi. Eyleme “Müşteri Değil Halkız” pankartıyla katılan Halkevleri renkli ve kalabalık kortejiyle alandaki yerini aldı. EMEP, Yurtsever Cephe, HÖC, BDSP, ESP ve DDSB kortejleri de kitlesellikleri ile dikkat çekti.


– Kentsel dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi veren Başıbüyük Mahallesi halkı da “Evlerimizi yıktırmayacağız, sağlığımızı sattırmayacağız” pankartıyla eyleme katıldılar.


Sendika.Org-İstanbul
Fotoğrafı Büyüt

Yorumlar