VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE DAYANIŞMA KOOPERATİFİ

S.S. İŞSİZLİKLE MÜCADELE, YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, İMECE, EĞİTİM, ARAŞTIRMA, KÜLTÜR, SANAT, İLETİŞİM, KALKINMA, ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

KURULUŞ:
Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, uyrukları, ikametgah ad­resleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortak­lı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir İŞGÜCÜ İMECE VE İŞLETME KOOPERATİFİkurulmuştur.
TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik ka­zanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bun­lardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.
UNVAN:
Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu İŞSİZLİKLE MÜCADELE, YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, İMECE, EĞİTİM, ARAŞTIRMA, KÜLTÜR, SANAT, İLETİŞİM, KALKINMA, ÜRETİM VE İŞLETME  KOOPERATİFİ’dir.
Madde 4- Kooperatifin merkezi Ankara’dır.
SÜRE:
Madde 5- Kooperatif süresizdir.

Yorumlar