VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

İSRAİL SAVAŞI

Alman Emperyalizmi “Yıldırım Harbi”ni icat etti. Boynu kırıldı. Amerikan Emperyalizmi “Şantaj İhtilalleri”ile “Şantaj Harpleri”icat etti. CİA istediği yerde 24 ya da 48 saat içinde bir savaş ya da ihtilal patlatıyor.

Amerika Vietnam’da batak hesabına gömüldü. Hesaba Yahudi (milyarder )Amerika homurdanıyor. Yahudiden hesapçı İngiliz, Amerikan kuyruğundan sıyrılıp, Avrupa ‘nın başına kaymak istiyor. Bir İsrail savaşı :Amerikalı Yahudi milyardere Vietnam ‘dan daha sempatik gelecek : Ortadoğu Arabından kuyruk acısı çeken İngilizi Amerikan dümen suyuna çekecek İnsanlığın dikkati, insan gücünü destanlaştırmış Vietnam ‘dan silah tekniğinin zaferi üzerine çekilip yıldırılacak.Üçüncü Dünya’da Uzakdoğu’dan sonra Yakındoğu’da da sosyalizm çabasını ürkütecek. Emperyalist sanayiye, ekonomi buhranını sinsileştiren yeni savaş malzemesi siparişleri sağlayacak. Şantaj ihtilallerinin ve savaşlarının amacı bu;aracı da şu:Amerika kendisinin savaşabileceğine değil, karşısındakinin savaşamayacağına güveniyor. Sovyetler Kore’de, Küba’da, Vietnam’da olduğu gibi Araplarda da savaşı göze alamaz diye İsrailli saldırttı. Namuslu mahalleyi sindirim fahişe -külhanbeyliği taktiği, kendi halinde ahaliyi ve köylüyü yıldıran zorbalık, gözdağı. Ajans bildiriyor :”İsrail radyosunda konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı H.Hertzong,titrek bir sesle :–Eski Kudüs alındı. Yahudilerin ikibin yıllık rüyası gerçekleşmiş, demiştir. “

Çeteciliği Yahudilerden öğrenen Fedayin liderlerinden Şefik El-Hut,daha önce şunu söylemişti :”İsrailliler, Filistin’den ikibin yıl sonra vazgeçmiyorlar da, biz niçin yirmi yıllık bir işgal üzerine Filistin’den vaz geçelim.”Hertzong aktörünün sesi titremese inanacak.

Arapla Yahudi arasında ne var? Dil ve ırk bakımdan :Yahudi de Semittir,Arap da:kültür ve din bakımından :Yahudinin museviliği de İbrahim’den gelir. Arabın müslümanlığı da….İsrail -Arap çatışması oyun.

Emperyalizm, nereden ayrılmak zorunda kalırsa, orada insanları iki düşman kampa ayırıp, sömürüsünü sağlar. Koca Hindistan ‘ı üçe bölüp, Pakistan -Hindistan düşmanlığını kışkırttı;küçücük Kıbrıs’ta üsleri sıkışınca, Rumlarla Türkleri kanlı bıçaklı etti. Arap dünyasında satılık şeyhlerle milleti birbirine düşürmek yetmedi, Arabın belinin ortasına İsrail kamasını soktu. İnsanları böl ve hükmet.

Yaşlı Yahudi bile, J.N.Gurgand’a şöyle yakınıyor :

“Artık biz, ulu devletler arasında bir bozuk para, bir av hayvanı olduk!”

Savaşta Arap ölüyor da , Yahudi sağ mı kalıyor?

Tarihte Yahudi orjinal medeniyetler arasında paytak gibi kullanıldı. Şimdi, emperyalistler arasında paytak. Arap, tarihte orjinal medeniyet yarattı. Toprağından ayrılamayan Yahudi, 1917 Filistin ‘de 100 kişide 3 idi.1948 İsrail Devleti 1,5 milyon Arabı kaçırttı, yerine 1.5 milyon Yahudi topladı. Hitler 3 milyon Yahudi’yi boģazlamış ta ondanmış….

Fedayin. Batı gazetecisine soruyor : “Anlaşılmıyor,Avrupalıların Yahudileri yaptıkları canavarlıkların cezasını 1947 ‘ye dek Yahudilere iyilik eden Filistin Arapları neden ödesin?” “Kanada, Avustralya gibi ülkeler, Filistin sığıntılarını [sığınmacılarını] kabul etmek teklifinde bulunuyorlar. Bu teklifi Yahudilere yapsalar ya !”

O Yahudi İ.Ö.2300 yılı Irak’tan Mısır’a göçmüş Musa ile Mısır’a kaçmış, 720 yılı Niniv ‘e 558 yılı Bâbil ‘ e sürülmüş. İ.S.70 yılından beri darmadağan edilmiş. …Bu olanlarda Arabından suçu ne? Arap toprağından ayrılmamış.

Şimdi emperyalizm, Yahudi ümmetine acı, güçlü 2.5 milyonluk bir yıldırım millet yapsın. Dün yaktığı 3 milyonluk Yahudinin yağından sabun çıkarmış Nazi Batı Almanya’sını Yahudi’ye dost etsin. 1400 yıl önce, Medine topraklarına ipotek koymuş iki Yahudi oymağını kovduğu için “kızgın demirle dağlattığı” Arabı, Yahudiye düşman etsin. Bu kahpece kanlı emperyalizm provakasyonlarını hâlâ Arap-İsrail savaşı sayan insan kafası, esrar kabağı bile olamaz.

Bu yazı 6 gün savaşı üzerine Sosyalist gazatesi, 6.sayısında Haziran 1967 de “Dünya olayları “sütununda imzasız olarak yayınlanmıştır.

Adnan Gürcan Dalici 12 Mayıs 2021

Yorumlar