insanın özü

Karl Heinrich Marx:
“İnsanın özü,tek tek her bireyde var olan bir soyutlama değildir. Gerçekte,insanın özü,toplumsal ilişkilerin toplamıdır.”