VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Hikmet Kıvılcımlı’nın Hegel çalışması ‘KİTAP’ olarak yayına hazırlanıyor

  Ahmet Kale

   Dr.Hikmet Kıvılcımlı’nın henüz yayınlanmamış birçok eserinden biri de Hegel üzerine yaptığı yaklaşık 200 sayfalık çalışmasıdır.

  Bu eserin eski yazı el yazmaları daha 70’li yılların ortalarında Fuat Fegan tarafından tasnif edilip mikrofişlere aktarılarak Türkiye’ye de getirdiği dokümanlar arasında vardı. Nedense o yıllarda da daha sonra da uzunca bir süre kimsenin dikkatini çekmemişti.hkhegekcalismasihp1
   Kıvılcımlı’nın kendisi 1970 yılında bu çalışmasını yayınlamaya karar vermiş olmalı ki, kendisinin GİRİŞ başlığı koyduğu bölümden birkaç sayfayı yeni yazıya aktarak daktilo ettirmişti. Gerek 200 sayfa civarındaki el yazmaları, gerekse bu kısa çevrilmiş bölüm de mikrofişlerde vardı.
    GİRİŞ’ten kısa bir bölüm aktararak yazıya devam edelim.(Önümüzdeki günlerde bu GİRİŞ
yazısının tamamını da burada yayınlayacağız)
   “Engels’in hiç değilse Feuerbach üzerine Klasik Alman Felsefesinin Sonu eseri gibi ölmez dirilikte bir etüdü kaldı. Hegel üzerine Marks’ın veya Engels’in öyle ayrı bir incelemeleri olamadı. O boşluğu Diyalektik Maddecilik’e azıcık eğilen her baş duymazlıktan gelemiyor. Herkesin Marks’dan alarak bildiği bir şey vardır. Hegel diyalektiği tepesi üstünde yürür, ayakları üstüne getirilmelidir. İyi ama o baş aşağı duran Hegel diyalektiğinin kendisi neydi ve nasıl tepesi-taklak yürüyordu?
   Bunu Marksizm açısından yeterince İŞLEMİŞ ve yeterince YORUMLAMIŞ bir eser var mıdır? Şimdiye dek elimize geçmedi. Hegel üzerine yazılan bütün denemeler, Hegel felsefesini yine hep sırf Hegel’in anlattığı gibi anlatmaya çalıştı. O yüzden Hegelci diyalektik, Hegel’in kendisinde olduğu kadar karışık, ağdalı ve anlaşılmaz kaldı.
    Çünkü aslına bakılırsa Hegel kendisi, kendisini gereği gibi anlamış değildi ve anlayamazdı da. Hegel’i anlamak ve anlatmak için Tarihcil Maddeciliğin imbiğinden geçirmek gerekiyordu. Hegel zamanında ise Tarihcil Maddecilik henüz doğmamıştı.
   Diyalektiğin maddeci açıdan kavranılışı ve kullanılışı sırf Marksizm demekti. Oysa Marksizmi Hegel’e uygulanmak gerekliydi.
AŞAĞIKİ ARAŞTIRMA ÖYLE BİR DENEME OLACAKTIR.” (Biz majiskülledik. “Hegel” metni, giriş bölümünden)
   Kıvılcımlı’nın bu kadar iddialı ve önem vererek yazdığı bu önemli eser ne yazık ki o aramızdan ayrılalı 50 yıla geldiği halde henüz yayınlanamadı. Yayınlanmaması bir yana adı sanı ve varlığı bile birkaç kişi dışında bilinmez durumda.hkhegekcalismasihp2
   2006 yılından sonra Kıvılcımlı’nın Bütün Eserleri’ni yayınlamak üzere kurduğumuz Sosyal İnsan Yayınları’nda yönetici iken (Bu yayınevi ile ilgili anı ve değerlendirmelerimi de yazacağım önümüzdeki zamanlarda) mikrofişlere bakma fırsatım olduğunda hemen dikkatimi çekmişti HEGEL fişleri. O zamanki çevirtme denememiz, mikrofişlerden büyüterek okumaya çalışmanın imkansız denecek kadar zorluğu yüzünden başarısız olmuştu. Yayınevinde yaşanan ayrılık ve fiilen yaşanan atalet yüzünden o çalışmalara devam imkanı da kalmamıştı.
Sonraki yıllarda birçok çevreye bu dosyanın önemini anlatmaya çalıştım.           Yayınlanabilmesi için gayret ve destek istedim. Nihayet 3-4 yıl önce Hollanda’daki arşivden daha okunaklı bir nüsha temin edebildik. Aydın Çetinbostanoğlu kardeşim sayfaları fotoşopla temizleyerek daha okunur hale gelmesini sağladı. Hamza Tığlay arkadaşım üstün gayret ve özveriyle metni yeni yazıya aktarmaya girişti. Şeyda Oğuz arkadaşım aktarmaların kontrolünü büyük çabayla yürüttü. Sonuçta ortaya yayına hazırlanmak üzere üzerinde çalışılabilecek 200 sayfadan fazla (A4) bir metin çıktı.
   Metnin temini, çevrilme süreci ve yayına hazırlanma süreci ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri ilerde ve kitabın tanıtımında ayrıntılarıyla yaparız. Şimdiki aşama bu.
Bu aşamada eserin yayınlanmasına herhangi bir biçimde katkıda bulunabilecek herkesin katkı ve desteğine ihtiyacımız var. Çalışmalara katkı koymak isteyen her kişi ve kurum benimle bağlantı kurabilir. Yayınlanacak olan Kıvılcımlı’nın bir eseri. Kıvılcımlı izleyicisi olan veya sosyalizm tarihine böyle önemli bir belgenin kazandırılmasına katkı koyabilecek herkesin kolektif çabasına ihtiyaç var.
Selam ve sevgiyle herkese duyururum.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorumlar