VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Haydarpaşa’da 400. Pazar Eyleminde!

AKP iktidarının 2004’den itibaren Haydarpaşa Gar ve Liman ile
çevresindeki 1 milyon m2’lik kamusal ve kentsel ve tarihi sit alanı olan
bölgeyi ticaret ve iş merkezine dönüştürmek istemesi ve bu kapsamda
Haydarpaşa Gara trenlerin girişinin durdurulmasının üzerinden geçen 14
yılda bileşeni olan BTS Haydarpaşa Dayanışması tarafından ilk haftadan
itibaren başlatılan Pazar eylemlerinin 400.’cüsü 15 Eylül 2019 Pazar
günü gerçekleştirildi.

400.hafta dolayısıyla Haydarpaşa Dayanışması ve Sendikamız
tarafından yapılan çağrı ile 400.haftada tüm duyarlı kurumlar ve
kesimler davet edildi.

Bileşeni olan BTS ve yürütücülüğünü yapan Haydarpaşa Dayanışması
2005 yılından bu yana vermiş olduğu mücadele ile gar ve liman sahasında
endüstriyel işlevi sonlandırılarak gerçekleştirilmek istenen rantsal
imar dönüşümüne izin vermedi.
Tren seferlerinin sonlandırıldığı 31 Ocak 2012 tarihinden itibaren
çöküntü alanı haline getirilerek dönüştürülmek istenen tarihi gar
binasının ve çevresinin yalnızlaştırılmasına hayır demek için 399 hafta
Pazar günleri 13.00 ila 14.00 saatleri arasında “Haydarpaşa Gardır Gar
Kalacak” sloganımızla ses verdik.
Siyasi Partiler, Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütlerinin üye ve
Temsilcileri ile duyarlı vatandaşların katıldığı etkinlikte CHP ve
HDP’den Milletvekilleri de katıldı.
Haydarpaşa Dayanışmasının bileşeni olan Sendikamızın İstanbul 1 Nolu
Şube üye ve yöneticilerinin katılım gösterdiği etkinlikte Genel
Başkanımız Hasan Bektaş’ta hazır bulundu.
Program kapsamında saat 13.00’de Haydarpaşa Garda önünde başlayan
etkinlik Haydarpaşa Dayanışması adına yapılan basın açıklaması ve kurum
temsilcilerinin konuşmalarının ardından Nejat Yavaşoğulları ve Şenol
Morgül’ün dinletileriyle devam etti. Akşam ile Haydarpaşa Gar önündeki
otoparkta film gösterimi ile tamamlandı.
Basın açıklamasını okuyan Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen tarafından yapılan açıklama aşağıdadır.
“Anayasaya ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olan yasal
düzenlemeler, planlar ve projelerle, Haydarpaşa Garı ve Çevresi, asli
işlevlerinden, trenlerinden ve vapurlarından kısacası halktan
kopartılarak kasıtlı bir yalnızlığa mahkûm edilmektedir. Bu
yalnızlaştırmanın asıl amacı ise birçoğumuzun, denizi ve İstanbul’un o
efsanevi siluetini ilk kez gördüğümüz, anılarımızın ve gündelik
hayatımızın vazgeçilmez mekânı Haydarpaşa Garı, Limanı ve çevresini,
Sirkeci Garı ile birlikte asli kullanımı olan İstanbul ve Anadolu’nun
demiryolu, denizyolu ulaşım bağlantısını da ortadan kaldırarak kentsel
ve toplumsal hafızamızdan silmektir.
İktidar sahiplerinin  bu uğurda denemedikleri yol kalmamıştır. IMF ve
Dünya Bankası’nın emri doğrultusunda “Dünya Ticaret Merkezi ve
Kruvaziyer Liman” adı altında 7 gökdelenli planlar- projeler yapılmış,
Olimpiyatlar bahanesiyle akıl dışı projeler ortaya sürülmüş,
Haydarpaşa’ya banliyöler gelecek diye beyanlarda bulunulmuş, kültür ve
sanat duyarlılığını kullanarak topluma makbul görünebilecek kültür
merkezi, müze gibi kullanışlar öngörülerek meşruiyet yaratılmaya
çalışılmıştır.”
“Bilindiği gibi 2003 yılından bugüne sermaye odaklı proje
tehditlerine  karşı direnenilen Haydarpaşa Garı ve Yakın Çevresi için;
2012 yılında hazırlanan İmar Planlarından Üsküdar İlçesi sınırları
içinde kalan kısmının iptal edilmesiyle, Haydarpaşa Garı ve Yakın
Çevresinin devasa bir turizm ve ticaret alanına dönüştürülmesi hukuken
engellenmiş, sahip olduğu simgesel değerlerin korunması adına önemli bir
kazanım elde edilmiştir. Ancak hala kasıtlı bir biçimde Haydarpaşa Gar
ve çevresini, içerdiği değerlere ve asli fonksiyonuna uygun bir şekilde,
koruma altına alacak Koruma İmar Planları yapılmamıştır.
Bugün de Koruma Kurullarınca ilan edilen geçici yapılaşma koşulları
ve tahsis kararlarıyla bu çok önemli alan ve içindeki yapılar
yıkılmakta, alanın fonksiyonel ve fiziksel bütünlüğü parçalanmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, toplamda 65 bin 370
metrekarelik alanda, yapılan plan değişikliği ile Söğütlüçeşme tren
istasyonu ve çevresindeki yeşil alanlara getirilen yoğun yapılaşmaların
ve demiryolu kullanıcılarının ulaşım ihtiyacının çok ötesinde AVM
görünümlü GAR BİNASI önerisinin asıl hedeflerinden birisi de  Haydarpaşa
Gar Binası ve Geri Sahasını kullanım dışı bırakmaktır.”
“Hukuksuzluğun, kuralsızlığın ve çılgınlığın ‘ilke’ haline geldiği
günümüz koşullarında, kent, çevre, kamu ve emek değerlerine sahip
çıkmanın zorluğu ile birlikte toplumsal dayanışmanın umudu ve gücünü de
yaşamaktayız. Diktatörlüğe giden yolun kamusal varlıkların haraç-mezat
satışı ve rantla örüldüğünün farkındayız. Buna karşın toplumsal
duyarlılıkların ve toplumsal dayanışmanın bütün zorlukları yeneceğinin
bilinci ve inancını taşımaktayız.
Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması olarak, yağmaya
karşı mücadelemizin 14.yılı, dayanışma gönüllüsü arkadaşlarımızın büyük
bir inat ve özverisiyle devam ettirilen Pazar nöbetimizin 400.
haftasında Haydarpaşa ve çevresini arkeolojik, kültürel, tarihi ve
kamusal kullanış ve değerleriyle birlikte savunmaya kararlı olduğumuzu
ve bu konuda asla ödün vermeyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.”
“İstanbul’un en önemli kimlik öğelerinden biri olan Haydarpaşa Garı,
yakın çevresi ve liman sahasıyla birlikte gelecek kuşaklara önemini ve
işlevini koruyarak taşımakla yükümlü olduğumuz bir mirastır. Bu mirasın
korunması, biz duyarlı kuruluşların ve kentlilerin olduğu kadar, başta
Koruma kurulları belediyeler ve TCDD olmak üzere ilgili idarelerin ve
kamu kurumlarının da görevidir, sorumluluğudur.
Bizler duyarlı yurttaşlar, Kadıköylüler, Üsküdarlılar, İstanbullular
olarak oyuna gelmeyeceğimizi, ‘talana ve rantiyeye’ geçit
vermeyeceğimizi sorumlu ilgili ve yetkililere bir kez daha ilan ediyor
ve kamu idarelerini asli görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz.”

Kaynak: BTS

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorumlar