(***) Yaşam ağacı: Güncel genetik sınıflandırmada yaşam ağacı üç daldan (üst-âlem) oluşuyor: 1) Bakteriler, tek hücreli mikroplar olarak, gezegen yüzeyinde ve atmosferinde bulunan bir dal. 2) Arkeler, daha önce tek hücreli olmaları dolayısıyla bakteriler ile karıştırılmış, fakat genetik yöntemler ile farklı bir dal olduğu sonradan gösterilmiş, birçok türü sıcak su kaynaklı volkanik çevrelere uyarlanmış bir mikrop âlemi. 3) Son olarak, ağacın üçüncü dalında, ökaryotlar bulunmakta. Ökaryotlar, bizim de dahil olduğumuz âlem olarak, tüm hayvan ve bitki türlerini, ve daha karmaşık yapılı hücreleri içine alan bir grup.
İlgili makale: Metcalf vd, 2014, eLife, http://dx.doi.org/10.7554/eLife.04266
Haber görseli: Pyrococcus furiosus arkea türünü göstermekte.
Kaynak: http://www.visualphotos.com/image/1×6541881/pyrococcus_furiosus_archaea_coloured_sem.
Kaynak:bilimsol.org