VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

GAZİ MUSTAFA KEMAL’E AÇIK MEKTUP

Yazar Vatan Postası

10 KASIM İÇİN YENİDEN YAYINLIYORUZ…ata

Sen gittikten sonra, 1940’lı yıllardan beri açıktan yürürlüğe koyulan emperyalizme bağlanma süreci hızlanarak sürüyor. 27 Mayıs yüzeysel kaldı, ekonomik ve sosyal adalet temeline inemedi. 12 Mart ve 12 Eylül’ün arkasındaki egemen güçler, emperyalist ağababalarıyla birlikte “Atatürkçü” maskelerle ülkemizi ve halkımızı emperyalizme kayıtsız şartsız bağlamaya çalıştılar. Senin ilkelerinden hareketle, gençliğe hitaben söylediklerin ve Bursa nutkun doğrultusunda, bağımsızlık için, vatan savunması için, halkının ezilip sömürülmemesi için mücadele eden gençler “Atatürkçü” maskesi takmış işkenceciler ve katiller tarafından yargısız infazlara uğratıldılar…

24 Ocak Kararları, IMF ve Dünya Bankası dayatmaları, Tahkim, Gümrük Birliği zorlamaları hep bu “Atatürkçü”lerin öncülüğüyle yürürlüğe sokulmaya çalışıldı. Bu “Atatürkçü” geçinenlerin “babaları”, 1930’lu yıllarda seni Dolmabahçe’ye hapsedip 38’de de “öldürmüştü”. Bunu sen de biliyorsun…

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, o zamana kadar emperyalizmin ve yerli ortaklarının vesayetiyle, bir kenara itilmiş olarak komada bitkisel hayatta tutulan senin Cumhuriyet ilkelerin ve senden arta kalan ekonomi-politik uygulamalar, 1990’lardan itibaren “son sosyalist devleti yıkıyoruz!” çığlığıyla tamamen ortadan kaldırılmak istenmekte. Gerçekleştirilmek istenen operasyon: Senin Cumhuriyet ilkelerinden ve uygulamalarından artakalanları, 27 Mayıs Anayasası’ndan ve uygulamalarından arta kalanları temizlemek ve emperyalizmin “demokrasi” diye dayattığı KÜRESEL FAŞİZMin Türkiye ve Ortadoğu’da uygulanabilmesi için ayak bağı olan ne varsa yok etmektir;

“Milliyetçilik”, “Statükocu Kemalizm!”, “Baasçı Rejimler”, “Devletçi, Katı Despot Sosyalizm!” diye aşağıladıkları, sömürü ve kölelik düzenlerine ayak bağı olan eğilim ve uygulamaları ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. Bizi emperyalist güçlerin ileri karakolu ve jandarması yapmak istiyorlar. Ülkemizi tamamen ele geçirmek ve halkımızı dağıtmak istiyorlar.

Vatan Postası çalışanları olarak; NEDEN VARIZ? NE İÇİN VARIZ? NASIL VARIZ? sorularını yanıtlayarak yola çıktık. İlk kuvayi milliyecilerimizin ve senin bıraktığın yerden başlayıp geri dönüşsüz kurtuluş için varız buradayız ve heryerdeyiz… dedik.

Senin partin CHP gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içine düştü. Sağ taraftakiler zaten malumün. Bugüne kadarki başbakanlar, senin zamanındaki Damat Ferit benzerleri. Ali Kemaller, Prens Sebahattinler, Mandacılar, Turancılar, İttihatçılar, hilafetçiler aşağı yukarı aynı… Senin zamanında kökü kazınamayan kasaba tefecileri ve derebeyileşmiş aşiret reisleri, şehirlerdeki yerli-yabancı ortaklı holdinglerle iş ve güçbirliği içinde ülkemizi, halkımızı, bölgemizi ve dünyamızı ateşe atabilecek hainlikler içindeler. Senin reddettiğin Amerikan mandacılığı şimdi senin adın da kullanılarak “çağdaş uygarlık düzeyi!” sayılıyor. Büyük Ortadoğu Projelerine bekçilik yapılıyor. Bölgemiz ve bölgemizdeki halklar, etnik ve dinsel “terör” belasına ve birbirleri ile boğazlaşmaya mahkum edilmek ve sonra da emperyalistler ve yerli ortakları tarafından “kurtarılmak” oyunlarıyla karşı karşıya… 

TERÖRÜN KAYNAĞI VE TARİHİ GÖREV başlıklı yazımızla bu hassas konudaki somut önerilerimizi halkımızla paylaştık.

Durum aynen senin dediğin gibi; “Hükümet merkezi, düşmanların şiddetli çemberi içindeydi. Siyasal ve askeri bir çember vardı. İşte böyle bir çember içinde yurdu savunacak, halkın ve devletin bağımsızlığını koruyacak (silahlı) kuvvetlere (onlar) emrediyorlardı. Bu biçimde yapılan emirlerle, devlet ve halkın araçları temel görevlerini yapamıyorlardı. Yapamazlardı da. Bu araçları savunmanın birincisi olan ordu da, ordu adını korumakla birlikte, elbette temel görevini yerine getirmekten yoksundu. İşte bunun içindir ki, yurdu savunmaktan ve korumaktan ibaret olan temel görevi yerine getirmek, doğrudan doğruya halkın kendisine kalıyordu… İşte buna KUVÂ-Yİ MİLLİYE diyoruz…”


Latinamerika’da Fidel Castrolar, Chavez’ler kendi coğrafyalarında, asla senden daha değerli olmayan Bolivar’lara sahip çıkar, bayrağı Bolivar’ın bıraktığı yerden alıp daha yükseklere taşımaya çalışırken, bizim “enteller” ve “aydınlar”ın çoğu emperyalizmin dümen suyunda “sivil toplumcu” kesildiler. Diğer bir kısım “aydın” ise sınıfsal gerçekleri yok sayıp vatan savunmasının yaşam savunmasından ayrılamayacağı gerçeğinin üzerini örtmeye, dar bir “ulusalcılık” ve halkçılıktan kopuk bir laiklik ile seni şövenizme alet etmeye çalışıyorlar…
ABD’nin 10 – 11 – 12 Kasım 1938 tarihli gazetelerine bak:
The Washington Post Gazetesi, 10 Kasım: “Türk diktatörü komada, ölüm haberleri yalanlandı.”The New York Times Gazetesi, 11 Kasım: “Diktatörün sıra dışı kariyerinin …”, “Diktatörün ölümüyle birlikte…”
The New York Times Gazetesi, 12 Kasım: “..Türk diktatörü haline getirecek uzun askeri hizmet yıllarıyla dolu bir ömür.”
The Washington Post Gazetesi, 11 Kasım: “Modern Türkiye’nin kurucusu ve demir yumruklu yöneticisi Kemal Atatürk bugün 58 yaşında öldü.”

Senin önünde elçisi aracılığıyla el pençe divan duran ABD’nin resmi yayın organları bunlar… Kurtuluş Savaşı’nda güçlükle gizledikleri gerçek yüzlerini, senin ölümünün ertesi günü açığa vurdular…
Biz de, 1919’ların halkçılık programından, senin bıraktığın yerden işe başlamak üzere, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle… köylü, kamu çalışanı, küçük sanayici ve esnaf tüm emekçi halkımızla, ama bu kez İŞÇİ SINIFIMIZIN örgütlü öncülüğünde yeniden kuvayi milliye ruhunu yaşama geçireceğiz. Andımız olsun ki bir daha bizi gerisin geri tarihin karanlıklarına yuvarlayamayacaklar, bir daha seni öldüremeyecekler, senin kurduğun cumhuriyeti koruyup geliştirmek üzere her şeyimizle çalışacağız… Ali İhsan Kalmaz’ın dediği gibi, gerekirse yeniden Dumlupınarlara, Sakaryalara bir şimşek gibi akarız…
ANCAK BU KEZ SADECE SENİN YAPTIKLARINLA YETİNMEYECEĞİZ… YAP(A)MADIKLARINI DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ…
Yorumlar