Eylemsizlik: Trenin içinde bir top nasıl hareket eder?