Web
Analytics

ses 360 ek gösterge kampanyası

Ses 3600 Ek Gösterge Kampanyasını Başlattı

Ses 3600 Ek Gösterge Kampanyasını Başlattı

Sağlık Emekçileri Sendikası Antalya,Hatay ve Mersin Şubeleri İnsanca yaşam ve 3600 ek gösterge kampanyasını başlattı. Yapılan ortak açıklamada: “2018 yılında sağlık ve sosyal hizmetler toplumun ihtiyaçları yerine sermayenin ve egemenlerin ihtiyaçları temelinde planlanmış ve yürütülmüştür. Sağlık ve sosyal hizmet alanında uygulanan politikalar ve bunun bir yansıması olarak ortaya çıkan emek rejimi ise emekçilerin sömürüsünü derinleştirerek […]