Web
Analytics

karl marx

V.İ.Lenin: DEVRİMİN İKİ ÇİZGİSİ ÜZERİNE

V.İ.Lenin: DEVRİMİN İKİ ÇİZGİSİ ÜZERİNE

Yazar: V. İ. LENİN Sotsial-Demokrat No. 48, November 20, 1915 “Priziv” No. 3’te Bay Plehanov, yaklaşan Rus devriminin temel teo­rik sorununu koymaya çalışıyor.[38] Marx’tan, Fransa’da 1789 devriminin yükselen bir çizgide, 1848 devriminin ise alçalan bir çizgide hareket ettiğinin söylendiği bir alıntı yapıyor. Birinci durumda iktidar, birbiri ardı sıra daha ılımlı partiden, daha radikal partilere geçmişti: […]

Serbest Ticaret Sorunu Üzerine

Serbest Ticaret Sorunu Üzerine

Yazar:Karl Marks Baylar, sanmayınız ki ticaret özgürlüğünü eleştirirken himayecilik sistemini savunmak gibi bir niyet taşıyoruz. Kişi, eski rejimin dostu olmadan da anayasa rejimine düşman olduğunu ilan edebilir İngiltere’de Tahıl Yasalarının kaldırılması, 19. yüzyıl serbest ticaretinin en büyük zaferidir. Serbest ticaretten söz edilen her ülkede imalatçıların kafalarındaki başlıca şey, genel olarak tahıl ve hammaddelerin serbest ticaretidir. […]

Karl Marx’a Kurban Olun!

Yazar: Veli Bayrak Böylesine yoksul yaşadığı bir hayata onuru ile tutunmasını bildiği için mi korkuluyor Markisizimden? Bu ülkede en kolay suçlanan kesim her zaman solcular olmuştur! Hele de başına “yasa dışı Marksist-Leninist terör örgütü üyesi” koydun mu değme gitsin! Solculardan her şey beklenir artık! Bugün aslında eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Başbakan ile konuştuğu iddia […]

Karl Marx’a Kurban Olun!

Yazar: Veli Bayrak Böylesine yoksul yaşadığı bir hayata onuru ile tutunmasını bildiği için mi korkuluyor Markisizimden? Bu ülkede en kolay suçlanan kesim her zaman solcular olmuştur! Hele de başına “yasa dışı Marksist-Leninist terör örgütü üyesi” koydun mu değme gitsin! Solculardan her şey beklenir artık! Bugün aslında eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Başbakan ile konuştuğu iddia […]

MARX’TAN MORALES’E: YERLİ SOSYALİZMİ VE MARKSİZM’İN LATİNAMERİKALILAŞTIRILMASI

Yazar John Riddell    … Perulu Marksist ve yerli lideri Hugo Blanco tarafından anlatılan bir hikâye… Topluluğunun üyelerinden biri, Cuzco yakınındaki bir Quechua köyüne doğru, birkaç İsveçli turiste rehberlik ediyormuş. Yerli topluluğunun kolektivist ruhundan etkilenen bir turist, “bu komünizm gibi bir şey” demiş. “Hayır” diye yanıtlamış rehber, “Komünizm bunun gibi bir şey”… 

MARX’TAN MORALES’E: YERLİ SOSYALİZMİ VE MARKSİZM’İN LATİNAMERİKALILAŞTIRILMASI

Yazar John Riddell    … Perulu Marksist ve yerli lideri Hugo Blanco tarafından anlatılan bir hikâye… Topluluğunun üyelerinden biri, Cuzco yakınındaki bir Quechua köyüne doğru, birkaç İsveçli turiste rehberlik ediyormuş. Yerli topluluğunun kolektivist ruhundan etkilenen bir turist, “bu komünizm gibi bir şey” demiş. “Hayır” diye yanıtlamış rehber, “Komünizm bunun gibi bir şey”… 

MARX'TAN MORALES'E: YERLİ SOSYALİZMİ VE MARKSİZM'İN LATİNAMERİKALILAŞTIRILMASI

Yazar John Riddell    Geçtiğimiz on yıl boyunca, Latin Amerika’daki yeni bir kitlesel mücadele dalgası, bu kıtanın devrimcileriyle emperyalist ülkelerdekiler arasında bir yüzleşmeye ön ayak olmuştur. Bu mücadelelerin birçoğunda, Evo Morales başkanlığındaki Bolivya’daki gibi, yerli halklar başı çekmekteler. Latin Amerikalı devrimciler, Marksizm’i eylemin yanı sıra teori alanında da zenginleştiriyorlar. Bu makale, düşüncelerinin bağlandığı yolları işaret […]