barış

ANIL ÇEÇEN:”SAVAŞLAR KADER DEĞİLDİR”

ANIL ÇEÇEN:”SAVAŞLAR KADER DEĞİLDİR”

Türkiye Cumhuriyeti , yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini tamamlayarak geleceğe doğru emin adımlar ile ilerlerken aynı zamanda cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru da yönelmektedir . Bu durum içinde bulunulan günümüz konumunu daha da anlamlı kılmakta ve geleceğe dönük yorumlar ile tartışmaları beraberinde getirmektedir . Türk devleti cumhuriyet rejiminin ilk yüzyılını tamamlama aşamasına gelirken , Anadolu toprakları […]

EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN DEMOKRASİ VE HAKLAR MİTİNGİ 17 OCAK PAZAR GÜNÜ

Yazar vatan postası •İşsizliği ve esnek çalışma biçimlerini; •“Kiralık İşçilik” düzenlemesinde ısrar edilmesini; •Kıdem tazminatı hakkına göz dikilmesini; •İşçileri köleleştirmeye yönelik 4/C ve benzeri uygulamaları; •Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonomiyi; •İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasını; …