Web
Analytics

1917

V.İ.Lenin: DEVRİMİN İKİ ÇİZGİSİ ÜZERİNE

V.İ.Lenin: DEVRİMİN İKİ ÇİZGİSİ ÜZERİNE

Yazar: V. İ. LENİN Sotsial-Demokrat No. 48, November 20, 1915 “Priziv” No. 3’te Bay Plehanov, yaklaşan Rus devriminin temel teo­rik sorununu koymaya çalışıyor.[38] Marx’tan, Fransa’da 1789 devriminin yükselen bir çizgide, 1848 devriminin ise alçalan bir çizgide hareket ettiğinin söylendiği bir alıntı yapıyor. Birinci durumda iktidar, birbiri ardı sıra daha ılımlı partiden, daha radikal partilere geçmişti: […]