VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

ESKİ VE YENİ PETROL KANUNU KARŞILAŞTIRMASI

Yazar Evrensel Gazetesi – 05.02.2007

· Eski yasada, “Petrol kaynaklarının milli menfaatlere uygun olarak hızla, sürekli ve etkili bir biçimde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktır” denilirken; 5574 Sayılı Yasa‘nın 1. maddesinde, milli menfaatlere uygun olarak İbaresi çıkartılmıştır.

· Bununla petrol sektörüne ilişkin faaliyetlerde, ülke çıkarına uygunluk ilkesi terk edilerek petrol faaliyetlerinde piyasaya sunum, kullanım ve şirketlerin ticari kazançları belirleyici olmaktadır.

· Eski yasanın 6. maddesindeki; “Petrol ile ilgili müsaade, arama ve işletme ruhsatnamesi alma hakkı, devlet adına Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‘na (TPAO) aittir” hükmü İptal ‘edilerek yeni yasada yer almamıştır. Böylece tek kamu petrol Şirketimiz olan TPAO‘nun özelleştirilmesinin önü açılmaktadır.

· 5574 Sayılı Yasa‘nın 16. maddesiyle, arama ruhsatındaki sınırlama kaldırılmıştır. Gerek TPAO‘nun ruhsat sayısındaki avantajlı konumunun kaldırılması, gerekse ruhsat sayısının ve ruhsat alanının sınırlandırılmaması, büyük sermayeli ve güçlü uluslararası petrol şirketlerinin lehine ruhsat tekelleşmesine yol açacaktır.

· Eski yasanın 56. maddesinde; arayıcı her arama sahası için devlet hakkı ödemekle yükümlüdür.

· Yeni yasanın 18. maddesinde; aramacılar, devlet hakkından tamamen muaf tutulmakta ve işletmeciler, yılda hektar başına 1 YTL devlet hakkı ödemekle yükümlüdür.

· Yeni Petrol Kanunu‘nun 22. maddesinde ise petrol şirketlerine, petrol faaliyeti için yaptıkları yatırımın transfer tarihindeki cari kur üzerinden dışarıya transferi tamamlanıncaya kadar, devlet hissesi hariç, Kurumlar ve Gelir Vergisi‘nden muaf olacakları, safi kazançları üzerinden ödemekle mükellef oldukları vergiler toplamının yüzde 40 oranını geçmeyeceği ve KDV istisnaları gibi çeşitli vergi muafiyetleri getirilerek ülkemizde önemli gelir kayıplarına yol açmaktadır.

· Eski yasadaki doğal afet, savaş, isyan olarak sayılan sebeplere, 5574 Sayılı Yasa‘nın 26. maddesiyle grev, lokavt ve toplumsal olaylar ibareleri de eklenmiştir.

(Evrensel 05.02.2007)

Bültene abone olun güncellemeleri alın, şimdi abone olunuz.

Yorumlar

Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Kabul ediyorum Detay...