VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

EŞİTSİZLİKÇİ EGEMENLİK SİSTEMLERİNİNGİZLİ TANRILARI

YAZAR:Suat Parlar
image

Tarihin sayfalarını süsleyen fetihler, büyük hükümdarlar, imparatorluklar uzun bir yalanlar zincirinin halkalarıdır. Tahtların, taçların ve büyük kopuş öyküleriyle bezenen cumhuriyetlerin ardında duran ekonomik, mali, politik iktidar sahipleri gerçek gücü temsil ederler. Özel mülkiyete dayalı toplumsal düzenlerin birikimi, binlerce yıllık bir akış sisteminin sosyal, ekonomik, ideolojik, hukuki genetiğinde şekillenir. Egemenlik sistemlerinin zincirinde son halkayı temsil eden burjuvazi, tüm kopuş söylemlerine rağmen köleciliğin, tefeciliğin, sistemli işkencenin, insan kırımcılığın, yağmacılığın, din başta olmak üzere savaşı meşrulaştıran her türlü dünya görüşünün, zor aygıtlarının sürekli bir sermaye birikimi mekanizması olarak sürdürülmesinin temsilcisidir. Küreselleşme etiketiyle tüm olumsuz tarihsel, politik, ideolojik yüklerinden arındırılarak sunulan binlerce yıllık köleci emperyalizm olgusunun çekirdeğinde yer alan burjuvazi, insanlığı zincirleyen özel mülkiyetçi egemenlik sitemlerinin tüm genetik birikimini içerir. Burjuva egemenliğinin anahtarı, “devrimler” yanılsamasına dayandırılan “ilerleme” ideolojisinin tarihsel kalpazanlığında değil, bu birikimin muazzam şiddet ve sömürü araçlarında aranmalıdır. Tıpkı emperyalizmin binlerce yıllık kökleri bulunan bir sistem olmasındaki gibi. Okumaya devam et →

Yorumlar