VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

EĞİTİM EMEKÇİLERİ HAREKETİ

İçindekiler 
SUNUŞ           9
BÖLÜM:1
SERMAYENİN KRİZİ VE SALDIRI PROGRAMININ HEDEFİ        11
A) Genel Çerçeve        11
B) Kamunun Tasfiyesi, Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Neo-liberal Politikalar     14
I.  Kamunun Tasfiyesi   15
II. Devletin Yeniden Yapılandırılması    17
BÖLÜM:2
KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKAL HAREKETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ         21
20 Aralık İş Bırakma Eylemi    24
Haziran 95 Eylemleri    25
Konfederasyonlaşma Süreci     26
Sahte Sendika Yasasına Karşı Mücadele ve Yasa Sonrası İzlenen Tutum        28
Emek Platformu ve KESK       31
Tasarruf Teşvik Kesintileri ve Nemalarda Geri Tutum   32
Toplu görüşme dönemleri ve KESK’in  Politika(sızlık)ları         33
BÖLÜM:3
EĞİTİM EMEKÇİLERİ VE EĞİTİM-SEN         35
A) Eğitim-İş ve Eğit-Sen’in Kuruluşu    36
B) Eğit-Sen ile Eğitim-İş’in Zaaflı Birleşmesi     38
C) Reformizm ve Yasalcılık Eğitim-Sen Yönetiminde    42
D) Bürokratikleşme ve Tepeden Karar Alma   43
E) Faydacı-İlkesiz “Siyasal İttifaklar”   45
F) Eğitim-Sen Genel Kurulu ve “Pazarlıklar”    46
G) Tüzük Kurultayı: Yangından Mal Kaçırma   47
H) OGYE, TKY, Performans Ölçümü, Norm Kadro   49
   a)OGYE ve Eğitim-Sen’in  Öngörüsüzlüğü       49
   b)TKY ve Eğitim-Sen’in Kalite Anlayışı           49
   c) Performans Ölçümü ve Eğitim-Sen’in Tutumu          50
   d) Norm Kadro Pazarlığı ve Uzlaşma   51
    I) Yetki ve Toplu Görüş(me)me Süreci 52
    J) Bir İbret Vesikası: Toplu Görüşme Taslağı    53
BÖLÜM:4
SENDİKAL SÜREÇ YENİDEN YAPILANIRKEN NASIL BİR SENDİKA    58
A) Toplumsal Hareket Sendikacılığı     60
B) Fiili Mücadele Hattı             65
C) Ortak Örgütlenme-Ortak mücadele 66
D) İşkolu Değil, Bölgesel Yatay Örgütlenme    68
E) Sözleşmeli Eğitim Emekçilerinin Örgütlendirilmesi ve … Katılımı    69
F) Sendikal Demokrasi            70
G) Profesyonellik, Bürokratlaştırmadır  71
H) Geri Çağırma İlkesi 72
I) Denetlenmede  Açıklık         72
J) Alternatif  Eğitim Anlayışına Doğru   73
K) Sendikal Eğitim       73
BÖLÜM:5
BUGÜN EĞİTİM EMEKÇİLERİ HAREKETİ YENİDEN İNŞA EDİLMELİDİR    74
 A)  Yeni Dönemde Demokratik Öğretmen Örgütlenmesi          75
B)  Yeniden İnşa Sürecinde Üniversite Örgütlenmesi    77
SONUÇ          80

İndir

İlk yorumunuz

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Devamı