Düşünürlerin İnsan Üzerine Sözleri(1)

 1. Konfüçyus: “İnsan, öğrenen hayvandır.”
 2. Hegel: “İnsan, sistematik hayvandır.”
 3. Gazali: “İnsan, tutarsız bir hayvandır.”
 4. Albert Camus: “İnsan, itiraz eden hayvandır.”
 5. Popper: “İnsan, yalanlayan bir hayvandır.”
 6. Khunn: “İnsan, teori kuran bir hayvandır.”
 7. Kant: “İnsan, mücadeleci bir hayvandır.”
 8. Erich Fromm: “İnsan, seven bir hayvandır.”
 9. Bergson: “İnsan, araç yapan bir hayvandır.”
 10. Nietzsche: “İnsan, düpedüz hayvandır…!”
 11. Thales: “İnsan, araştıran hayvandır.”
 12. Sokrates: “İnsan, sorgulayan hayvandır.”
 13. Sofistlere: “İnsan, kazanan hayvandır.”
 14. Platon: “İnsan, toplumsal hayvandır.”
 15. Aristo: “İnsan, düşünen hayvandır.”
 16. Septikler: “İnsan, şüpheci hayvandır.”
 17. Stoikler: “İnsan, her şeye alışan hayvandır.”
 18. Heraklitos: “İnsan, tartışan hayvandır.”
 19. John Locke: “İnsan, deneyen hayvandır.”
 20. J. Dewey: “İnsan, çıkarını düşünen hayvandır.”
 21. Kant: “İnsan, eleştiren hayvandır.”
 22. Descartes: “İnsan, konuşan hayvandır.”