VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Chavez işçilerden devrime öncülük etmelerini istiyor

Yazar : Euler Calzadilla , Antonio Hernendez

Venezüella Bolivar Cumhuriyeti Başkanı Hugo Chavez, 14 Şubat’ta Venezüella Sosyal Sigorta Kurumu (IVSS) işçi emeklilerine yaptığı konuşmada Marx’a gönderme yaparak, “İşçiler sermayenin kölesi, iş kölesi yapılamaz. :Sermaye işçilerin emrinde olmalı” dedi. Böyle düşünen Chavez 8 saatlik işgününün yeniden gözden geçirilmesini emretti ve işgününün işçiye kendini eğitmesi için zaman bırakacak şekilde kısaltılmasını istedi. “İşçi sınıfının ve gerçekten devrimci olan sendikaların tam desteğini bekliyorum… işçi sınıfını şimdi ve her zaman bu devrimde hak ettikleri rolü oynamaya çağırıyorum”, dedi.
Başkan işçilere sendikalarında somut eylemler yapmaları yönündeki çağrısını tekrarladı. Aynı çağrıyı daha önce de, “Fabrika kapatıldı, fabrika işgal edildi” sloganıyla işçilere seslenerek yapmıştı. Ama UNT’deki (Ulusal İşçi Sendikası) değişik akımlardan liderler bu fırsattan nasıl yararlanacaklarını bilemedi. Fabrikaları ve işletmeleri ele geçirmek üzere işçileri örgütlemek ve işçi kontrolünde kamulaştırma istemek yerine, dikkatlerini sendika iç seçimlerine ve önderliğin hangi akımın elinde olacağı çekişmesine verdiler.
Chavez televizyon programı “Alo Başkan”daki (Alo Presidente) son konuşmalarından birinde yeniden işçilere seslendi ve artık harekete geçme zamanının geldiğini, ne eğilimde olursa olsun bütün işçilerin büyük sorumluluk taşıdığını söyledi.
İşçilerin daha etkin olması olası. UNT’nin yöneticileri işçi hareketlerinin bütün kesimlerini “21. Yüzyıl Sosyalizmi” ve Bolivar Devrimi’nde işçi sınıfının rolünün ne olacağını tartışmak için ulusal bir toplantıya çağırmalı. Fabrika işgalleri için ulusal bir gün örgütlenmeli ve özünde sendikalar olan işçi konseyleri kurulmalı. Bu konseyler arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde bağlantı kurulmalı ve köylü, gençlik ve yerel konseyleri ile işbirliğine gidilmeli.
Chavez’in konuşmasında belirtilen bu unsurlar çok konu edilen stratejik işletmelerin kamulaştırılmasını daha ileri götürüyor. Sınıflar arası mücadelenin yoğunlaşması ve ekonominin kapitalistlerce baltalanması ile karşı karşıya kalan Bolivarcı hükümet, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinin kamulaştırılması ve sosyalist bir devletin yapılanması sürecini başlattı. Bu yığınların beklentilerini körükledi ve reform ve devrim arasında mücadeleyi yoğunlaştırdı.
Artık işçi sınıfının devrimde üzerine düşen görevi yapmasının zamanı geldi. İşçi sınıfı atılacak bu adımları ileriye doğru atılmış adımlar olarak görüyor. Enerji ve telekomünikasyon sektörlerinin kamulaştırılmasıyla, devlet bürokrasinin bu ilerici adımları tersine çevirmesini önlemek için bu işletmelerde işçi denetimi başlamalı.
Bu önlemler devrimde ilerlemek için bir adım ama sadece bir adım. Şimdi devrim ekonomiyi baltalamak isteyen emperyalist dalkavukların, yani Venezüellalı kapitalistlerin, baskısı altında. Devrimin kazanımlarının devamı işçilere güvenmemize bağlı.
Aynı şekilde, Chavez, konuşmasında bazı temel ürünlerin ve stokların kıtlığına kapitalist kliğin neden olduğunu ve bu kıtlığın hiçbir haklı nedeni olmadığını açıkladı. Kanun hükmünde kararname ile bu malların ticaretinin denetim altına alındığını söyleyen Chavez, toplumdan ve emekçilerden örgütlenip, kurallara uymayanları ihbar etmelerini istedi ve bu durumu yaratan yerlerin kamulaştırılacağını söyledi. “Denetim altına alınan malların satışına engel olursanız, bütün düzeni bozma pahasına, her şeyi kamulaştırıp yerel konseylere teslim edeceğim” dedi.
Bürokratların, yerli ve yabancı kapitalistlerin emekçilerin yönetiminde olan işletmeleri boykot etmeleri kaçınılmaz. Ama işgal edilmiş, işçi-devlet ortak yönetimindeki veya uzlaşmazlık nedeniyle vs emekçilerin yönetimine verilen işletmelerin işçileri toplumun politik ve ekonomik dönüşümü için el ele verip örgütlenmeli.
Chavez işçi hareketlerinden FRETECO’yu (Ortak Yönetilen İşgal Edilmiş Fabrikaların Devrimci İşçi Cephesi) örnek almalarını ve desteklemelerini istedi. Süreç başlatıldı. Devrimcilerin görevi işçilerin politik eğitimini yoğunlaştırmak ve aynı zamanda işçi hareketlerini birleştirmek için gerekli kilit noktalara devrimci güçleri yerleştirmeğe başlamak. İşçi sınıfının ideolojisi ile bütünleşmesini kolaylaştırmak için yardımcı olmamız gerekiyor.
Chavez konuşmasını “Patria socialismo o muerte venceremos” (Vatan, Ya Sosyalizm Ya Ölüm – Yeneceğiz!”* diyerek bitirdi.
16 Şubat 2007 sendika.org dan
[NYC Indymedia’dan Emine Kunter tarafından Latinbilgi için çevrilmiştir]

İlk yorumunuz

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Devamı