CAN GENÇLER’DEN BİR ANI-ÖYKÜ: KARADENİZ YOLLARINDA