VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

BOLİVYA’NIN İSTİKRARSIZLAŞTIRILMASI VE KOSOVA SEÇENEĞİ

Yazar Michel Chossudovsky – sendika.org    Bolivya’nın doğu eyaletlerinin ülkeden bölünmesi, ABD’nin sponsorluğunda gizli bir operasyon sonucunda gerçekleşmiş, ABD tarafından, ABD istihbarat servisi ile bağlantı içinde örgütlenmiştir…
El Porvenir’de Evo Morales’i destekleyenleri öldüren otomatik silahlarla donanmış ölüm mangaları gizli olarak ABD tarafından
desteklenmektedir. Bir rapora göre, “Bolivya’da USAID’in Değişim Girişimleri Bürosu, sağcı muhalefete milyonlarca dolarlık eğitim ve destek vermektedir.” (Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi, Eylül 2008). ABD, Demokrasi İçin Ulusal Yardım (NED) programı aracılığıyla da çeşitli muhalefet gruplarına destek olmaktadır.

Bolivya’dan kovulan ABD Büyükelçisi Philip S. Goldberg, dünyanın çeşitli yerlerinde ABD büyükelçiliklerinin faaliyetlerini yöneten Dışişleri Bakan Yardımcısı John Negroponte’nin emrinde çalışıyordu. Negroponte, sahne arkasında Dışişleri Bakanı Condoleeza Rice’tan çok daha önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, Orta Amerika ve Irak’taki rejim değişikliklerinin ve paramiliter ölüm mangalarının baş mimarlarından olduğu bilinir.

Philip S. Goldberg’in Bolivya Büyükelçisi olarak görevi, Bolivya’nın bölünmesini tetiklemekti. 2007’de, büyükelçi olarak atanmasından hemen önce, Kosova’nın Priştina kentindeki ABD Misyonu’nun başkanı olarak görev yapmıştı. Orada, 1999’da NATO’nun Kosova’yı işgal ettikten sonra sivil politik kuruluşlar da geliştirmiş olan (2004-2006) paramiliter örgüt Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) önderleri ile sürekli bağlantı içindeydi. Önderleri şimdiki Kosova hükümetinin başında olan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK), CIA desteği ile organize suçlarla ve narkotik ticaretiyle yakın ilişki içindeydi. Kosova’nın Sırbistan’dan kopmasında ve “bağımsız” bir Kosova hükümetinin kurulmasında Goldberg’in eli vardı.

1990’larda Goldberg, ABD’nin Bosna kürsüsü sorumlusu olarak Yugoslavya’nın bölünmesinde aktif bir rol oynamıştı. Goldberg, Dayton anlaşmasının imzalanmasına hazırlık sürecinde ABD müzakere ekibinin başkanıydı. Washington’un özel delegesi Richard Holbrooke ile çok yakın bir ilişki içindeydi.

1995’te imzalanan Dayton anlaşması Bosna Hersek’in bölüştürülmesine yol açtı. Yugoslavya’nın bir ülke olarak destabilize edilmesi ve yok olmasını tetikledi. 1996’da ise, Goldberg, Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbot ile çalışarak 1999’da Yugoslavya’da savaşın başlamasında anahtar bir rol üstlendi.

John Negroponte’nin Rolü
Dışişleri Bakan Yardımcısı John Negroponte, gizli operasyonlarda merkezi bir rol oynamaktadır. 1981’den 1985’e kadar Honduras’ta ABD Büyükelçisi olan Negroponte, Nikaragua’yı destabilize eden, Honduras’ta konuşlanmış olan Kontra paralı askerlerini destekleme ve denetlemede en önemli rolü oynamıştı. Kontra gerillalarının Nikaragua sınırından girerek gerçekleştirdikleri saldırılar, 50.000 sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Aynı süre içinde, Negroponte’nin Honduras’ta askeri ölüm mangalarını kurmakta da eli vardı. Ölüm mangaları, Washington’un desteği ile yüzlerce solcu muhalifi öldürmüştü.

Salvador Seçeneği
Negroponte, 2004’te Irak büyükelçisi oldu. Orada, ABD işgalcileri için, Orta Amerika’daki ölüm mangaları modelinde bir “güvenlik” çerçevesi kurdu. Bazı yazarlar, bu projeye “Salvador Seçeneği” adını koymuştu.

Bağdat’ta Negroponte, El Salvador’daki özel operasyonlara başkanlık yapmış olan birini Albay Steele’i güvenlik danışmanı olarak işe aldı. Bu iki adam arasındaki işbirliği 1980’lerin Orta Amerika’sına uzanıyordu. Negroponte Honduras’ta ölüm mangalarını kurarken, Albay Steele El Salvador’daki ABD askeri danışma grubunu yönetiyordu, (1984-86) ve savaşın en kızgın aşamasında özel bir tugay oluşturma sorumluluğunu üstlenmişti.

“Bu güçler, bulunabilecek en vahşi askerlerden oluşur ve Steele’in Vietnam’daki hizmet yıllarından tanıdığı türde, küçük timlerin gerçekleştirdiği operasyonlar düzenlerdi. Oynadıkları rol, toprak kazanmak değil, muhalefet önderlerine ve onları destekleyenlere saldırmaktı.” (Max Fuller, Irak İçin “Salvador Seçeneği” Gerçekleştiriliyor. Global Research, 2005 Haziran).

Irak’ta Steele “Özel Polis Komandoları” olarak bilinen yeni bir elit güçle çalışıyordu. Bu çerçevede Negroponte’nin amacı, etnik bölünmeler oluşturmak ve Iraklı sivillere yönelik terörist saldırılar gerçekleştirerek ortalığı karıştırmaktı.

2005’te Negroponte Milli İstihbarat Müdürlüğü’nün başı olarak atandı ve 2007’de Dışişleri Bakanlığı’ndaki iki numaralı makamda yer aldı.

Kosova Seçeneği ve Haiti
Latin Amerika’da terörist para-militer grupların, Kosova modeline göre desteklenmesi yeni bir şey değil.

Washington 2003’ün Şubat ayında, James Foley’in Haiti’ye Büyükelçi olarak atandığını açıklamıştı. Goldberg ve Foley, aynı “diplomatik ahır”dan çıkma elemanlardır. Foley, Clinton yönetiminde, Kosova savaşı sırasında ABD sözcüsü idi. Daha önceki bir dönemde ise Kosova Kurtuluş Ordusuna (UÇK) para desteğini yönlendirmişti.

Kosova savaşı sırasında Haiti’deki ABD büyükelçisi James Foley devletin bilgilendirme çalışmalarının başındaydı. Brüksel’de, NATO’daki meslektaşı Jamie Shea ile birlikte çalışıyordu. 24 Mart 1999’da, NATO öncülüğündeki savaşın patlamasından iki ay önce, James Foley, UÇK’ya saygın bir siyasi kuruluşa dönüşme çağrısını yapmıştı.

Sözün kısası, Washington’un amacı Haiti’de de rejim değişikliği idi. Lavalas yönetimini alaşağı edip, işbirlikçi, ABD yanlısı bir rejim kurmak, “Demokratik Platform”u ve kendine “Özgürlük ve Yeniden İnşa Cephesi” (RAPH) diyen ve önderleri Tonton Macoute’un teröristlerinden oluşan grubu da bu rejime dahil etmekti.

2004’te Aristide’i düşüren darbeden sonra, Kosova’da UÇK’ya danışmanlık yapmış olan ABD’liler ABD Uluslararası Gelişme Ajansı (USAID) tarafından Haiti’nin yeniden yapılanmasına yardım etmeleri talebiyle getirildiler. (Bkz. Anthony Fenton, Kosovo Liberation Army helps establish “Protectorate” in Haiti, Global Research, 2004 Kasım).

USAID’in Geçiş Girişimleri Bürosu (OTI) Salvador/Kosova seçeneği, ABD’nin, ülkeleri destabilize etme ve bölme stratejisinin bir parçasıdır. Bolivya’da da USAID’in sponsorluğundaki Geçiş Girişimleri Bürosu, aynı Haiti’de yaptığı işi yapmaktadır.

Burada, OTI’nin Venezüella’da da bir bürosu olduğu ve bazı raporlara göre Başkan Hugo Chavez’e suikast planlama girişiminin ortaya çıkarıldığına dikkat çekmeliyiz. Bu büronun rolü, Eva Golinger’in kitabı “Bush ve Chavez” de tartışılmaktadır.

ABD’nin gizli operasyonlarının amacı “Kurtuluş Ordularına”, ülkeleri destabilize etmek ve bölmek için eğitim ve destek vermek olarak açıklanmaktadır. Kosova’da Kosova Kurtuluş Ordu’sunun eğitimi özel, paralı bir şirkete, Askeri Profesyonel Kaynaklar (MPRI) Şirketine havale edilmişti.

Pakistan’da da Kosova Seçeneği
Pakistan’daki son gelişmelerin de ABD’nin işe karıştığını gösterir nitelikte olduğunu ve Pakistan’ın bağımsızlığını ihlal ettiğini gözden kaçırmamalıyız.

2005’te ABD Milli İstihbarat Servisi Konseyi’nin ve CIA’nın bir raporu, Pakistan için “on yıl içinde, Belucistan’da olduğu gibi, iç savaş kan ve eyaletler arası rekabet ile” (Energy Compass, Mart 2, 2005) Yugoslavya’nınkine benzer bir kader öngörmüştü.

2006’da yayınlanan Pakistan Senatosu’nun Savunma raporunda ise İngiliz istihbarat servisinin Baluşistan’daki ayrılıkçı hareketi desteklediği açıklanmıştı. (Press Trust of India, 9 Ağustos 2006). Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ile Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) ise şaşırtıcı bir benzerlik sergilediği, uyuşturucu ticareti ile finanse edildiği ve CIA’nin desteğini aldığı bir gerçektir.

21 Eylül 2008

[Global Research adresindeki İngilizce orijinalinden Üstün Bilgen-Reinart tarafından Sendika.Org için çevrilmiştir.] 

Yorumlar