VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

avrAPO

Kuvayı Milliye dergisinin Kasım-Aralık 1998 tarihli 13. sayısının başyazısı olarak yayınlanmıştır.

Kuvayı Milliye

Emperyalizmin maskesi bir kez daha düştü. Ya da “takke” düştü kel göründü”.

–    ABD ve İsrail’in “okey”ini alan Avrupa PKK’yı “kurtardı”. Şimdi de siyasete hazırlıyor.

–    Ortadoğu ve Avrasya ülke ve halkları Almanya-ABD-İsrail canavarlarının sofrasında.

–    “Apo”, zamanı geldiğinde kullanılmak üzere Güney Amerika’da mı, Afrika’da mı “bekletilecek”?

–    KUZEY IRAK’TA YENİ BİR “İSRAİL” DOĞUYOR

–    İsrail sermayesi hızla GAP’a ve Doğuakdeniz kıyılarına akıyor.

–    Uluslararası banka ve holdinglerin “Ortadoğu Balkanizasyon Plânı” yürürlüğe girdi.

–    Türkiye, İran, Irak ve Suriye parçalanmak isteniyor.

–    Emperyalizmin amacı: Avrasya ve Ortadoğu’da Eyaletler Federasyonu kurmak…

Tüm ulusal ve uluslararası kaynakların haber ve yorumlarında önemle vurguladıkları konu; Abdullah Öcalan’ın bir G 7 başkenti olan Roma’da “yakalanması”nın, ABD’nin hamiliğinde kurulmak istenen Barzani+Talabani görünümlü uydu “devlet”in oluşum süreciyle paralellik taşımasıdır. Bu paralel gidiş, hem ABD, hem Avrupa ve hem de İsrail tarafından yeniden çizilmek istenen Avrasya ve Ortadoğu haritalarının üzerine konulursa, bölge ülkelerinin ve halklarının başına örülmek istenen çorabın kokusu, dumura uğramış burunlar tarafından bile hissedilir.

İkisi içerde, ikisi dışarda olmak üzere, emperyalizm tarafından bir taşla vurulmak istenen dört hedef görünüyor:

1- Türkiye’yi ve Ortadoğudaki Kürt halkını Barzani+Talabani görünümlü Kuzey Irak uydu devletine razı etmek.

2- Türkiye’de, etnik-dinsel iç savaş kışkırtmasıyla bölünme ve parçalanmaları hızlandırmak.

3- Amerika, Almanya ve İsrail arasında şiddetlenen dünyayı yeniden paylaşma tepişmesini güçler dengesine uygun hale getirmek.

4- Ortadoğu’daki (göreceli) ulusal cumhuriyetleri parçalamak.

Daha çok Amerikan ve İsrail destekli Talabani-Barzani liderliğindeki Kuzey Irak Kürt Devleti’nin kuruluş çalışmaları, PKK’sız bir Kuzey Irak’ı gündeme getirdi. Emperyalizmin Amerikan kanadı; Ortadoğu’da artık söz geçiremediği, hatta zaman zaman emperyalist-siyonist çıkarları uğruna ağababası ABD’ye karşı “Gök kubbenin altındaki yerini isteyen” İsrail’den ayrı, %100 kendine bağımlı bir uydu “kürt” devleti oluşturma aşamasında.

Bu durum, Avrupa’nın Ortadoğu’daki etkinliğinin azalması demekti.

Bununla birlikte, PKK’nın askeri olarak hızla kan kaybetmesi, Avrupayı, özellikle Almanya’yı telaşlandırdı.

Ekonomik/stratejik olarak özellikle Ortadoğu’nun ve Avrasya’nın pazar, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına yoğun ilgi duyan Almanya önderliğindeki Avrupa emperyalizmi, Amerikan-İsrail emperyalistleri tarafından Ortadoğu’dan çıkarılmak durumundaki PKK’yı ve onun lideri Abdullah Öcalan’ı siyasileştirme eylemine başladı. Diğer taraftan PSK lideri Kemal Burkay da yeniden öne çıkarılmaya başlandı. Avrupa’nın “evdeki” hesabı; (eğer “Bağdat”tan dönmezse) PKK terörizmi bırakacak ve diğer kürt örgütleriyle (örneğin PSK) birlikte, Amerikan güdümündeki bir Kürt Devleti’ne karşı Avrupa güdümündeki bir Kürt Federasyonu için mücadele edecek…

Yani, Ortadoğu’nun çilekeş halklarından biri olan Kürt Halkı için “Batı Cephesinde Değişen Birşey Yok”: “Kırk katır mı? Kırk satır mı?”

“Apo”nun İtalya ya da bir başka Avrupa ülkesinde kalması biraz zor. Bir müddet Birezilya, Arjantin ya da Güney Afrika’da dinlendirilebilir…

Türkiye’deki mandacılar, emperyalist metropollerden sinyali alınca yayına başladılar:

“Eh artık terör bitti! Şimdi demokratik (yerinden yönetim) ve siyasi (federatif) çözüm zamanıdır”

diyeninden

“idam cezasını kaldırırsak iade edecekler”

diyenine,

“başımıza bela almayalım, bırakalım orada kalsın”

diyeninden

“İtalya, Avrupa’yı kandırmaya çalışıyor”

diyenine kadar çeşitli boy ve derecede kendini gösteren tanzimatçı-mandacı yalakalar tozu dumana katıyor.

Yorumlar