VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

ARKADAŞ-YOLDAŞ VE YOL SEĞİRTİCİLERİ…

Yazar: Güntekin Eke 19.09.2017

*******************************************
Son dönemde uluorta kullanılan(CHP’li yöneticiler bile topladıkları anonim kalabalıklara böyle seslenir oldu) “yoldaşlık” kavramı üzerine birşeyler paylaşmayı yararlı gördüm..Bu konuda,Reşat Fuat Baraner’in ölümü üzerine Dr.Hikmet Kıvılcımlı’nın kaleme aldığı ve 1968 yılında Türk Solu dergisinin 40.sayısında yayınlanan makalesi,sanki bu kavramın günümüzde dejenere edilmesine 60 yıl öncesinden yapılmış bir uyarı gibi..Umarım bu yazıdan alıp,paylaştığım alıntılar okunup,özümsendikten sonra, daha yeni tanıdığımız veya hiç tanımadığımız kişilere “yoldaş” derken,bir durup düşünürüz…
********************************************
“………Her yolda olduğu gibi,emekçi fukara ülküsü yoluna düşmüş SON savaşçılar içinde iki türlü arkadaş vardır.Birisi,her gün,adım başında tümen tümen rastladığımız arkadaş kalabalığı. Bunlara Almanlar ‘Mitlaufer’ derler.Lenin de yerinde kullanır bu deyimi.Anlamı ‘Yol seğirticileri’ demektir.Sizinle bir koşu yolda seğirtir,gösterişçi yol arkadaşları..Bunlara halkımız
‘KURUSIKI ARKADAŞLAR’ der.
Kurusıkı arkadaşların çoğu,yol tepsi gibi düz,üstüne bal dök yala oldukça en önde seğirtmeye bayılırlar.Kısa mesafe koşucularında hep ‘İLK BAŞTA’ gelirler.İçlerinde Dünya Şampiyonu atletler bile bulunur..
Derken hava azıcık bozmaya görsün,en bal dök yala burjuva sosyalizm’inin asfaltı bile dönemeçsiz olmaz.Hele yol yalçın yamaçlara,göz karartıcı uçurumlara dayandı mı,o kimseciği beğenmeyip,kendisinden öne adam geçirtmeyen ‘Seğirtmenler’i aradınsa bul!Ansızın ‘Sen,ben,bizim oğlan’kalmışsınızdır.Azınlığa kalışınızı aptallığınıza verenler,cesaret bulduklarında kasıla kasıla ‘ANARŞİSTLİK’ bilemedin:’FAŞİZME ORTAM HAZIRLAMAK’ sayanlar,hep o tümen tümen türedi Mitlauferler,kurusıkı yol arkadaşlarıdırlar…
………İnançlı Arap Emiri Tarık Bin Zeyyat,Septe boğazını geçer geçmez bütün gemilerini yaktı..Çok ihtiyatlı kurnaz tilkilerden olsaydı,kıyı kayalıkları arasında gemicikler,kaçamak kayıklar
saklardı;Avrupa’ya,Asya’ya kaçardı,ama,geçtiği dar boğaza adını bırakamazdı.Septe Boğazı’na ‘Cebel-i Tarık Boğazı’ denemezdi.’BURJUVA SOSYALİZMİ’ küçülmüşlerin kolay
rütbesidir..
………Tarihimizde ömür boyu yalnız savaşın emrinde yaşamış insan geleneği eskidir.Yeniçeriler,çocuk yaşlarında ana kucağından,baba ocağından alındılar,bir yol Hacı Bektaş konağına
ayak bastılar mı,artık savaştan ölüm ve dönüm yoktu.Ölen şehit olur,kalan gazi olurdu.Yoldan ayrılan olmazdı.Bahtsız Yeniçeri atalarımız bu ölüm dirim arkadaşlığına ‘YOLDAŞLIK’
demişler.Ne yazık ki bu derin anlamlı gelenekcil sözcük hak ettiği saygıyı ve ilgiyi görmüyor……………Devrimci için bundan büyük rütbe var mı?…”

Yorumlar